speaker-photo

Wilmar Schaufeli

Burn-out staat in het middelpunt van de publieke belangstelling. Er wordt gesuggereerd dat er sprak is van een burn-out epidemie in Nederland. Maar is dat wel zo? Wat zeggen de cijfers? En wat moet er eigenlijk onder burn-out worden verstaan? Zijn de deskundigen het onder met elkaar eens? In deze lezing wordt een poging gewaagd om antwoord te krijgen op deze en soortgelijke vragen. Uitgangspunt daarbij zijn de feiten zoals die naar voren komen uit de wetenschap en uit statistisch materiaal, zoals dat al jarenlang in Nederland (en daarbuiten) wordt verzameld. Daarnaast komt ook de praktijk aan de orde, inclusief de rol van psychologische behandelaars. Hoe wordt burn-out gediagnosticeerd en behandeld, en wat is de effectiviteit van psychologische behandeling van burn-out?