speaker-photo

Marit Sijbrandij

Grootschalige crises, zoals de oorlogen in Oekraïne, Syrië en ook de coronapandemie, veroorzaken toenemende druk op de geestelijke gezondheidszorg. Vluchtelingen en migranten zijn tijdens de crisis vaak blootgesteld aan schokkende en extreem angstige gebeurtenissen en moeilijke levensomstandigheden. Psychische klachten zoals depressie, angst en posttraumatische stress klachten komen bij hen relatief vaak voor. Helaas komen vluchtelingen, door allerlei barrières vaak niet bij de juiste zorg terecht.

In deze lezing zal prof.dr. Marit Sijbrandij vertellen over het onderzoek dat zij met haar team heeft uitgevoerd naar psychische klachten na grootschalige crises. Ook zal zij aandacht besteden aan de effecten van laagdrempelige psychologische interventies voor Syrische vluchtelingen in Nederland en daarbuiten. In het door de EU-gefinancierde STRENGTHS project dat zij de afgelopen jaren heeft gecoördineerd en dat onlangs is afgerond, werden de effecten onderzocht van Problem Management Plus (PM+). PM+ is een korte interventie gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en probleemoplossende therapie. PM+ wordt uitgevoerd door getrainde mede-vluchtelingen, zonder specifieke achtergrond als hulpverlener. De effecten van PM+ zullen worden gepresenteerd, in Nederland, en in settings daarbuiten, zoals in Turkije en in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Ook zal aandacht worden besteed aan de inzet en effecten van andere preventieve en laagdrempelige programma’s die worden ingezet in crises, zoals de huidige Corona-crisis en voor vluchtelingen uit Oekraïne. >