speaker-photo

Gwendolyn Portzky

Het stillen van de pijn door het doorbreken van de stilte: Hoe omgaan met suïcidaliteit in de praktijk?

  De aanpak van suicidaal gedrag vormt één van de moeilijkste uitdagingen voor elke hulpverlener. Binnen deze uiteenzetting zal dieper worden ingegaan op deze uitdaging en zullen handvaten en adviezen gegeven worden. Er zal gestart worden met een kort overzicht van de prevalentiecijfers en van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond de oorzaken en risicofactoren van suicidaal gedrag. Er zal vervolgens worden ingegaan op de detectie van signalen en op het inschatten van het suïciderisico. Tenslotte zal vooral grondig worden ingegaan op de aanpak en behandelingsmogelijkheden van suicidaal gedrag.