VGCt Najaarscongres 2017

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Aantal deelnemers: 178

Maarten Bak
Maastricht University
Psychiater, universitair docent, plaatsvervangend opleider psychiatrie
m.bak@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Psychiaterm wekzaam bij Universiteit Maastricht. Master cordinator Neurowetenschappen. Geinteresseerd in persoongebonden en ecologisch valide medicatie onderzoek. Wat is de invleod van medicatie op functioneren en klachten en persoonlijk herstel. Patientenzorg binnen Mondriaan in een FACT-team. Plaatsvervanged opleider bij de opleiding tot psychiater. Autuer (samen met Patrick Domen en Jim va Os) van het Innovatief Leerboek Persoonlijke Psychiatrie.

Abstracts
Lezing: Een n=1 klinische netwerk analyse van symptomen ten gunste van de behandeling van een patiënt met psychose

Fredrike Bannink
Bannink
klinisch psycholoog, jurist
solutions@fredrikebannink.com

 • Biografie

  Internationaal keynote spreker, trainer en auteur van meer dan 35 boeken.

  www.fredrikebannink.com

Abstracts
Workshop: Suïcidepreventie. Het bouwen aan hoop.

Donald Baucom
University of North Carolina
Professor of Psychology, Research Professor of Psychiatry
don_baucom@unc.edu

 • Biografie

  Donald H. Baucom is Richard Simpson Distinguished Professor of Psychology at The University of North Carolina at Chapel Hill.  Since he received his doctorate in clinical psychology in 1976, he has been actively involved in developing and evaluating couple-based interventions from a cognitive-behavioral perspective.  This work has included focusing on interventions for relationally distressed couples, employing couple-based interventions for couples in which one partner has a psychological or medical problem, treating infidelity, enhancing the relationships of happy couples, and preparing couples for marriage. He has been a pioneer in developing and evaluating couple-based interventions for depression, anxiety, and eating disorders, the focus of the current workshop.  In addition to his research in the couple’s area, he and Norman Epstein have published two widely used books on cognitive-behavioral couple therapy.  He also has been an active clinician in private practice with couples for 41 years.  He has won several teaching awards, and he holds an Endowed Chair at the University of North Carolina for his research contributions to the field. He also has received awards for his excellence in clinical supervision and mentoring doctoral students. He gives frequent workshops to professionals in the United States and other countries around the world.

Abstracts
Keynote: The Use of Couple-based Interventions to Treat Adult Psychopathology: Empirical Findings and Future Directions
Precongresworkshop: Using Couple Interventions to Treat Adult Psychopathology
Clinical Masterclass: Incorporating Couples into the Treatment of Chronic Medical Problems
Meet the Expert: Donald Baucom

Joost Beek
Mentaal Beter
klinisch psycholoog
j.beek@mentaalbeter.nl

 • Biografie

   Joost Beek (1956), klinisch psycholoog/ psychotherapeut/supervisor VGCt, is momenteel werkzaam bij Mentaal Beter, afdeling Hoofddorp. Hij geeft les bij de RINO Noord-Holland.  Vanaf zijn studie bij A. Lange  is hij fervent voorstander van het betrekken van de omgeving bij  behandelingen. Hij was een aantal jaren voorzitter van de sectie relatie-en gezinstherapie.

Abstracts
Workshop: De cliënt en zijn omgeving in jouw gesprekskamer. Een praktische workshop over het betrekken van de partner bij de behandeling.

Renee Beer
Eigen praktijk
klinisch psycholoog
reneebeer01@gmail.com

 • Biografie

  Renee Beer is klinisch psycholoog en cognitief gedagstherapeut; supervisor voor de VGCt en de VEN; gecertificeerd trainer in 2 bewezen effectieve traumabehandelingen: EMDR bij kinderen en jongeren en Trauma Focused-Cognitive Behavioral Therapy (ontwikkeld door Cohen, Mannarino & Deblinger, 2004). Zij schreef veel publicaties over diagnostiek en behandeling van kinderen met traumagerelaterde problematiek. Daarnaast specialiseerde zij zich in de behandeling van eetstoornissen met CGT en met EMDR, waarover zij eveneens publiceerde. Voorheen was zij werkzaam als coordinator van het Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule, momenteel is zij werkzaam in eigen praktijk.  

Abstracts
Workshop: Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT): netwerk-georienteerde traumabehandling

Suzan Ben Chamach
GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula
GZ Psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog
s.benchamach@rivierduinen.nl

Abstracts
Lezing: Mentale beelden bij vrouwen met en zonder eetstoornis.

Elske van den Berg
Novarum, Centrum voor Eetstoornissen & Obesitas
Directeur behandelzaken, klinisch psycholoog
elske.vanden.berg@novarum.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Opgeleid als klinisch psycholoog en gedragstherapeut  is Elske reeds vele jaren werkzaam binnen het veld van eetstoornissen. Sinds 2002 is Elske verbonden aan Novarum, Centrum voor Eetstoornissen & Obesitas waar zij als directeur behandelzaken werkzaam is.  Elske houdt zich bezig met implementatie van evidence based richtlijnen binnen reguliere SGGZ zorg, verricht wetenschappelijk onderzoek en geeft regelmatig les. De expertise van Elske is de behandelmethodiek Cognitive Behavioral Therapy- Enhanced for eating disorders, een richtlijnbehandeling voor eetstoornissen.

Abstracts
Precongresworkshop: De kunst van het weglaten: CBT-E-behandeling voor eetstoornissen

Edwin de Beurs
Stichting Benchmark GGZ
Wetenschappelijk directeur
edwin.debeurs@sbggz.nl

 • Biografie

  Prof. dr. E. (Edwin) de Beurs, psycholoog, is sinds 2010 werkzaam bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG), tegenwoording als hoofd wetenschappelijk onderzoek. SBG richt zich op het inzichtelijk maken van behandeleffect in de GGZ in vergelijking met benchmarks ten behoeve van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Sinds 2015 is hij tevens hoogleraar ROM en Benchmarking bij de Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenscshappen, Sectie Klinische Psychologie, waar hij onderzoek doet naar het effect van ROM en Benchmarken, naar meetinstrumenten en meetmethoden voor therapie-effectonderzoek en naar de methodiek van SBG.

Abstracts
Lezing: Routine Outcome Monitoring: debat over de zin en onzin

Karolien Biesheuvel-Leliefeld
Vrije Universiteit Amsterdam
Specialist Ouderengeneeskunde i.o.
karolien.biesheuvel@gmail.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  Karolien Biesheuvel-Leliefeld was born in 1981 in Heerlen, The Netherlands. After graduating secondary school at Bisschoppelijk College Schöndeln in Roermond (Gymnasium 1999), she studied Economics at the Faculty of Economics and Business Administration of VU University Amsterdam. In the meantime she worked as a student-assistant at the Economic and Social Institute (ESI). She obtained her master’s degree in Business Administration in 2003, after which she travelled through South-America for four months. Upon return she began her medical training at the Academic Medical Centre of the University of Amsterdam. During this study she worked part-time as an associate in the Marketing Intelligence Team (MIT) of Delta Lloyd. She moved to New York for three months where she worked in a lab at the Department of Infectious Diseases of the Presbyterian Hospital of Columbia University. In December 2007 she started her internships and completed these in December 2009 at the Department of General Medicine of the Slotervaart Hospital in Amsterdam. In January 2010 she started working as Medical Advisor for neuropathic pain at pharmaceutical company Pfizer. After 1,5 years she started a PhD project at the department of General Practice and Elderly Care medicine of the VU University medical centre in Amsterdam named ‘Keeping the clouds away; prevention of relapse and recurrence in major depressive disorder’. During her PhD she teached and supervised medical students and followed epidemiological- and teaching courses. She entered into a three-year specialist medical training to become an elderly care physician at the VU University Medical Centre Amsterdam in September 2015.

Abstracts
Lezing: Keeping the clouds away. Het voorkómen van terugval in een depressie

Claudi Bockting
AMC, afdeling Psychiatrie
Professor klinische psychologie en klinisch psycholoog
c.l.bockting@amc.uva.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Claudi Bockting is klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor van de VGCT. Daarnaast is ze hoogleraar klinische psychologie (AMC, RuG). Met haar onderzoeksgroep doet ze onderzoek naar psychologische interventies bij depresssie een aanverwante psychische aandoeningen (angst, ptss, comorbiditeit) met een bijzondere aandacht voor lange termijn effecten, waaronder chroniciteit en recidivering. Ze is auteur van diverse boeken over cognitieve gedragstherape (Cognitieve therapie bij depressie, 2003, Preventieve Cognitieve Therapie bij depressie, 2009, Niet meer depressief, 2009 en Tussen Dip en Droom, 2013 met Evelien van Valen). Daarnaast was ze hoofdredacteur van Protocollen in de GGZ en schreef ze diverse hoofdstukken.

  Voor meer informatie: www.claudibockting.com

Abstracts
Lezing: Kan het ook zonder? Antidepressiva en preventieve cognitieve therapie om terugval te voorkomen bij depressie
Workshop: Preventie van terugval, hoe dan? Preventieve cognitieve therapie om terugval te voorkomen bij depressie
Symposium: Terugvalpreventie bij depressie moet, maar werkt het en hoe dan?
Paneldiscussie: Netwerkbenadering

Wouter Boendermaker
Universiteit Utrecht
Universitair docent
w.j.boendermaker@uu.nl

 • Biografie

  Universitair onderzoeker op het gebied van ontwikkelingspsychologie, klinische interventies, experimenteel onderzoek, en het ontwerpen en programmeren van wetenschappelijke (trainings)taken en serious games.

Abstracts
Lezing: Gedragscontrole Trainen met een Serious Game bij Adolescenten

Denny Borsboom
Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Grondlagen van de Psychologie en Psychometrie
dennyborsboom@gmail.com

 • Biografie

  Denny Borsboom (Den Haag, 1973) studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2003 ook promoveerde. Sinds 2013 is hij als Hoogleraar verbonden aan de programmagroep Psychologische Methodenleer, waar hij naast de ontwikkeling van netwerkmodellen ook grondslagenonderzoek doet.

  https://dennyborsboom.com/

  http://psychosystems.org/

Abstracts
Paneldiscussie: Netwerkbenadering
Keynote: Netwerkbenaderingen van psychopathologie

Wies Van den Bosch
Scelta, Dialexis
Klinisch Psycholoog, senior researcher
wiesvdbosch@xs4all.nl

 • Biografie

  mw. dr. L M.C. (Wies) van den Bosch is werkzaam als senior onderzoeker en klinisch psycholoog bij Scelta, Nijmegen. Daarnaast leidt zij Dialexis Advies, een instelling voor consultatie, training en opleiding van professionals die met persoonlijkheidsstoornissen werken. Zij heeft Dialectische Gedragstherapie (DGt) in Nederland geïmplementeerd en is gepromoveerd op een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van DGT bij verslaafde en niet-verslaafde vrouwen, lijdend aan de borderline persoonlijkheidsstoornis. Zij heeft een RCT uitgevoerd over een experimenteel kortdurend intramuraal DGT programma van het CPJ in Oegstgeest, onderdeel van Rivierduinen. Zij heeft meerdere publicaties op gebied van DGT, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en forensische psychiatrie op haar naam staan en geeft trainingen, workshops en lezingen over onder andere DGt in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië en Rusland

Abstracts
Workshop: Sectie Persoonlijkheidsstoornissen‘Verander de persoonlijkheidsstoornis – Verander het netwerk’Behandeling van Persoonlijkheidsstoornissen vanuit verschillende invalshoeken.
Workshop: Residentiële DGT: cliënten en hun netwerk aan zet

Guy Bosmans
KU Leuven
Professor
guy.bosmans@kuleuven.be
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Guy Bosmans is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Hij is verbonden aan de KU Leuven waar hij opleiding geeft aan orthopedagogen over de diagnostiek en behandeling van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen en jongeren. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid bij lagere schoolkinderen en naar de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van psychopathologie. Hij is academisch verantwoordelijke van de nieuwe jaaropleiding Attachment Based Family Therapy die vanaf oktober 2017 wordt georganiseerd aan de KU Leuven.

Abstracts
Precongresworkshop: Introductie tot Attachment-Based Family Therapy: een evidence-based behandeling voor depressieve en suïcidale adolescenten
Meet the Expert: Guy Bosmans
Keynote: Herstellen van onzichtbare netwerken: Attachment-Based Family Therapy in de behandeling van depressieve en suïcidale adolescenten

Theo Bouman
Rijksuniversiteit Groningen
adjunct hoogleraar
t.k.bouman@rug.nl

 • Biografie

  Prof. dr. T.K. (Theo) Bouman is adjunct hoogleraar klinische psychologie aan de Vakgroep Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en hoofdopleider voor de regio Noord en Oost-Nederland van de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op de cognitieve gedragstherapie, vooral op het gebied van angststoornissen en somatoforme stoornissen, met aandacht voor cross-culturele aspecten daarvan.

Abstracts
Workshop: Mijn lichaam is VREEMD! CGT bij vreemde lichamelijke belevingen, transdiagnostisch bekeken

Renske Bouman
UMCG
Psychomotorisch therapeut , PhD student
r.bouman@umcg.nl

 • Biografie

  Ik ben oorspronkelijk opgeleid tot fysiotherapeut en heb die opleiding 10 jaar geleden aangevuld met een Master Psychomotorische therapie. In die tijd heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met patiënten die gehinderd werden door lichamelijke beperkingen of merkten dat zij vastliepen doordat zij niet meer konden doen wat zij gewend waren te doen.

Abstracts
Workshop: 'Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken'. Een innovatieve groepsbehandeling voor ouderen met persoonlijkheidsuitdagen Schematherapie verrijkt met PMT.

Caroline Braet
Universiteit Gent
Hoogleraar
caroline.braet@ugent.be

 • Biografie

  mw. prof. dr. C. Braet is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie waar ze vakgroepvoorzitter is. Naast onderwijsopdrachten op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie doet zij in het bijzonder onderzoek naar het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie bij kinderen, alsook de assessment en de behandeling ervan. Momenteel leidt zij projecten op het vlak van eetgedrag, obesitas & eetstoornissen, hechting, en depressie bij kinderen. Een centraal nieuwe focus in al deze projecten is de rol van Emotieregulatie. Ze is consulent bij het Medisch Pediatrisch Centrum in De Haan en zij is coördinator en supervisor bij het Universitair Psychologisch Centrum Kind en Adolescent te Gent.

Abstracts
Clinical Masterclass: Caroline Braet: Cognitieve technieken binnen de gedragstherapeutische behandeling van kinderen

Odette Brand-de Wilde
Odette Brand-de Wilde, Klinisch Psycholoog
Klinisch Psycholoog, psychotherapeut
brand.odette@gmail.com

Abstracts
Workshop: Schematherapeutische methoden en technieken voor het werken met ouders, partners en andere systeemleden.

Laura Bringmann
Rijksuniversiteit Groningen
Universitair Docent
l.f.bringmann@rug.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Dr. Laura Bringmann is universitair docent psychologie bij de basiseenheid psychometrie en statistiek aan de universiteit van Groningen.  Ze is in oktober 2016 aan de KU Leuven gepromoveerd met haar proefschrift “Dynamical networks in psychology: More than a pretty picture?”. In haar huidige onderzoek probeert ze de mogelijkheden en grenzen van verschillende methodologische en statistische technieken voor het onderzoeken van psychische stoornissen kritisch te belichten.

Abstracts
Lezing: Netwerken in de psychologie: meer dan een mooi plaatje?

Suzanne van Bronswijk
Department of Psychiatry and Neuropsychology, MHeNS School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University

suzanne.bronswijk@mumc.nl

Abstracts
Lezing: Cognitieve Gedragstherapie en Interpersoonlijke Psychotherapie voor Depressie: Voorspellen van terugval na succesvolle behandeling

Carolien Christ
GGZ inGeest/ Arkin
Promovenda
c.christ@ggzingeest.nl

 • Biografie

  Carolien Christ is sinds 2013 werkzaam als promovenda en psycholoog bij GGZ inGeest en Arkin. Zij doet onderzoek naar de effectiviteit van een online emotieregulatietraining voor depressieve patienten die slachtoffer zijn geworden van geweld. Haar interesse ligt voornamelijk bij depressie, emotieregulatie, victimisatie en het geven van onderwijs.

Abstracts
Lezing: Online emotie-regulatie training (iERT) voor depressieve patiënten

Mira Cladder-Micus
Pro Persona
Junior onderzoeker / Promovenda
mira.cladder-micus@radboudumc.nl

 • Biografie

   

  Mira Cladder-Micus is psycholoog en gedragswetenschapper, momenteel werkzaam bij Pro Persona als onderzoeker. Haar interesses liggen in de behandeling van depressie en onderliggende cognitieve processen zoals rumineren, cognitieve reactiviteit en cognitive biases. Onder supervisie van Prof. J. Spijker, Prof. A. Speckens, Prof. E. Becker en Dr. J. Vrijsen doet zij promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van MBCT bij chronische depressie.

   

Abstracts
Lezing: Het effect van Mindfulness-Based cognitive therapy (MBCT) op rumineren bij chronische depressie: RCT data.

Mark Crouzen
Oplossingsgerichte-therapie.nl
klinisch psycholoog-psychotherapeut
m.crouzen@planet.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @MarkCrouzen

 • Biografie

  www.oplossingsgerichte-therapie.nl

Abstracts
Workshop: Oplossingsgerichte therapie: regie durven delen

Philippe Delespaul
Universiteit Maastricht
Hoogleraar Innovations in mental health
ph.delespaul@gmail.com

 • Biografie

  Dr. Ph.A.E.G. (Philippe) Delespaul is Bijzonder Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Psychologie). Hij is bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen werkzaam als klinisch psycholoog en adviseert de instelling en regio over zorginnovatie. Hij is bestuurslid van het CCAF en van (F)ACT-Nederland. Hij ontwikkelde de PsyMate™ methodiek om het dagelijkse leven van mensen in kaart te brengen. Hij is mede initiatiefnemer van de Nieuwe GGZ beweging.

Abstracts
Lezing: Routine Outcome Monitoring: debat over de zin en onzin

Anouk van Dijk
Universiteit Utrecht
psycholoog, promovendus afdeling ontwikkelingspsychologie
a.vandijk3@uu.nl

 • Biografie

  Anouk van Dijk is opgeleid als klinisch ontwikkelingspsycholoog en is werkzaam als docent en promovendus aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op sociale cognitie en agressieproblemen bij jonge kinderen. Haar onderwijs richt zich op psychodiagnostiek. Anouk heeft meegewerkt aan twee handboeken voor de klinische praktijk, gericht op psychodiagnostiek in de schoolcontext en de beschrijving van risicofactoren voor gedragsstoornissen bij kinderen.

Abstracts
Lezing: ontwikkeling van sociale informatieverwerking bij jonge kinderen. Ruimte voor verandering?

Silvia van Dijk
UMCG
Klinisch psycholoog & psychotherapeut (VGCT & Schematherapeut)
s.d.m.van.dijk@umcg.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Silvia van Dijk is als klinisch psycholoog en psychotherapeut (FgZpt, BIG, VGCT gedragstherapeut en Schematherapeut) in de functie van behandelcoördinator verbonden aan de deeltijdbehandeling van de ouderenpsychiatrie van het UCP UMCG sinds 2010. Silvia heeft de opleiding tot Klinisch psycholoog en psychotherapeut in Groningen gevolgd. Haar affiniteit voor het werken met ouderen komt voort vanuit de levenservaring die ouderen meenemen in de behandeling. Deze interesse heeft zich eerst klinisch ontwikkeld waarbij ze een tertiaire deeltijdprogramma op heeft gezet. Daarnaast ontwikkelde ze de tertiaire module schematherapie voor ouderen, die nu in een multicenter RCT op effectiviteit wordt onderzocht. Sinds 2014 doet ze onderzoek naar de persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, wat ze af zal ronden in een proefschrift. Daarnaast geeft Silvia les aan de postdoctorale opleiding voor Klinisch- en Gezondheidszorgpsychologen (PPO), evenals supervisie.

Abstracts
Workshop: 'Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken'. Een innovatieve groepsbehandeling voor ouderen met persoonlijkheidsuitdagen Schematherapie verrijkt met PMT.

Dirk Dijkslag
Transfore
aanjager/enthousiasteling eHealth
d.dijkslag@transfore.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Beleidsadviseur bij Stichting Transfore. Sinds 2011 betrokken bij ontwikkeling en implementatie van e-health in de FGGZ.

Abstracts
Lezing: e-Health modules met naasten: nut maar vooral noodzaak

Tara Donker
Vrije Universiteit Amsterdam
Universitair docent, GZ-psycholoog
t.donker@vu.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Dr Tara Donker is universitair docent bij de Vrije Universiteit Amsterdam sectie Klinische Psychologie en GZ psycholoog binnen de basisGGZ bij Prezens, onderdeel van GGZ ingeest. Ze doet onderzoek naar online screening en behandeling voor depressie en angst waaronder online IPT en virtual reality voor specifieke fobieen. 

Abstracts
E-market: 0Phobia: op weg naar een virtuele genezing voor specifieke fobieën

Eric Dumont
SeysCentra
Orthopedagoog, Hoofd behandeling / buitenpromovendus
edumont@seyscentra.nl

 • Biografie

   

  Eric Dumont, orthopedagoog, werkte bijna 25 jaar in de zorg voor verstandelijk gehandicapte waar zijn aandachtsterrein kinderen met ernstig probleemgedrag was. Hij is/was gespecialiseerd in ABA behandelingen bij ernstige zelfverwonding, agressie en eetproblemen,  en doceerde diverse modulen aan de Fontys Hogeschool, Pedagogiek te Sittard. Sinds 2012 is hij als orthopedagoog en hoofd behandeling werkzaam op de SeysCentra, een behandelcentrum voor kinderen met voedings- en/of zindelijkheidsproblemen met centra  in Malden, Maastricht en Utrecht. Daarnaast is hij sinds 2002 als voorzitter van het pediatrisch eetteam  verbonden aan het Maastricht  Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en sinds 2016 coördinator bij het pediatrisch eetteam  van het Wilhelmina kinderziekenhuis te Utrecht.  Binnen de SeysCentra is hij bovendien bezig  met toegepast wetenschappelijk  promotie onderzoek rondom kinderen met ernstige en selectieve voedselweigering  en verbonden als promovendus  aan Faculteit Psychologie en Neurowetenschap van de Universiteit van Maastricht.

   

   

   

  www.seyscentra.nl

   

  http://eetonderzoek.nl/researchers/eric-dumont/

   

Abstracts
Lezing: De effectiviteit van een nieuw CGT- behandelprotocol voor jongeren met Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder (ARFID): een case series.

Robin Eijlers
Erasmus MC-Sophia
PhD student (psycholoog-onderzoeker)
r.eijlers@erasmusmc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  In september 2012 ben ik afgestudeerd in Biologische en Cognitieve Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Omdat ik graag ervaring wilde opdoen in wetenschappelijk onderzoek heb ik vervolgens drie jaar gewerkt bij de wetenschappelijke afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De relatie tussen psychisch welbevinden en fysieke gezondheid heeft mij altijd erg geïnteresseerd. Vanwege mijn ambitie om te promoveren op een onderzoek waarbij wetenschap en techniek optimaal samenkomen, ben ik sinds september 2016 werkzaam als PhD student bij het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis op het project waarbij de effectiviteit van virtual reality wordt onderzocht ter psychologische voorbereiding van kinderen op een operatie.

   

Abstracts
Lezing: Virtual reality exposure ter psychologische voorbereiding van kinderen op een operatie in dagbehandeling: een gerandomiseerde gecontroleerde trial (het PREVIEW onderzoek)

Hermien Elgersma
Rijksuniversiteit Groningen en Accare
Onderzoeker en klinisch psycholoog
h.j.elgersma@rug.nl

 • Biografie

  Hermien Elgersma werkt als onderzoeker en klinisch psycholoog/supervisor VGCt bij Accare (kinder- en jeugdpsychiatrie; voorzitter kennislijn voedings-, eetstoornissen, obesitas) en de Rijksuniversiteit Groningen (promotie-onderzoek naar het onderliggende mechanismen bij depressie bij volwassenen en betrokken bij onderzoek naar groepsschematherapie van adolescenten).

  Zij is voorzitter van de sectie Eetstoornissen/Obesitas van de VGCt

   

   

Abstracts
Lezing: Selectieve aandacht voor negatieve informatie: van belang bij het beloop van een depressieve stoornis?

Arnold van Emmerik
Universiteit van Amsterdam

a.a.p.vanemmerik@uva.nl

Abstracts
Discussie: VGCt beleidsplan 2018 - 2020

Manja Engel
Universiteit Utrecht
onderzoeksassistent
m.m.engel@uu.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Ik ben werkzaal op de afdeling experimentele psychologie bij Univeristeit Utrecht. Mijn onderzoek is gericht op lichaamsbeeld bij patienten die hersteld zijn van een eetstoornis.

Abstracts
Lezing: Lichaamsbeeldstoornissen aanwezig in “herstelde” anorexia nervosa patiënten.

Willem Fonteijn
GGZgroep
klinisch psycholoog, praktijkopleider
willemfonteijn@gmial.com

Abstracts
Workshop: Mindful contraconditioneren en déconditioneren

Karin Frijters
Trajectum
Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut
kfrijters@trajectum.info

Abstracts
Workshop: Helpers en Helden gezocht!

Sigrid Geertzema
De Viersprong
Gz-psycholoog/Gedragstherapeut/Schematherapeut
sigridgeertzema@hotmail.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Ik ben Sigrid Geertzema en ik ben nu ongeveer 12 jaar werkzaam in de gezondheidszorg.  Gestart klinisch forensisch en vervolgens ambulant forensisch. De afgelopen bijna 4 jaar ben ik werkzaam bij De Viersprong en hou ik mij bezig met borderline problematiek. Ik werk vanaf 2010 met schematherapie en vanaf 2014 vanuit het model van Farrell&Shaw (GST). Ik ben ook reeds een aantal jaar gedragstherapeut en EMDR therapeut en werk veel met trauma.

  Ik ben in 2016 een pilot gestart voor GST voor jeugd (15-18jr), waar we werken met jeugd met hoofddiagnose borderline. Dit bestaat uit groepstherapie, individuele therapie en systeemgesprekken. We onderzoeken wat het effect van deze therapie op de borderline symptomen bij deze jonge doelgroep. 

  Mijn affiniteit ligt bij (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek en trauma. 

Abstracts
Workshop: Schematherapeutische methoden en technieken voor het werken met ouders, partners en andere systeemleden.

Hannie van Genderen
Virenze Riagg Maastricht
Klinisch psycholoog
info@schematherapieopleidingen.nl

 • Biografie

  Hannie van Genderen is klinisch psycholoog en supervisor en opleider cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Zij is werkzaam bij de Virenze Riagg  te Maastricht en daarnaast is zij sinds 2000 eigenaar van ‘Van Genderen Opleidingen’ zie www. schematherapieopleidingen.nl

  Sinds 1987 is zij betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht op het gebied van de behandeling van een breed scala aan psychische stoornissen. Vanaf het prille begin in 1996 heeft zij zich ingezet bij de introductie van (schemagerichte) psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen in Nederland. Zij is daarin opgeleid door J. Young, A. Beck en C. Padesky. In de afgelopen 5 jaar is daar de opleiding Schemagerichte Groepstherapie van Farrell & Shaw bijgekomen. Momenteel is Hannie coördinator Research, Development & Education van de Virenze Riagg en voorzitter van het Register Schematherapie.

  Zij schreef hoofdstukken over schematherapie in diverse handboeken en is samen met prof. A. Artnz auteur van het boek Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis (2010). In 2012 verscheen “Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen”, een (zelfhulp)boek voor mensen die geïnteresseerd zijn schematherapie.

   

Abstracts
Openbare supervisie: Hannie van Genderen: “Hoe ga je om met verschillende oudermodi?”
Workshop: Omgaan met boosheid; tips en tricks voor therapeuten en naasten van clienten met een persoonlijkheidsstoornis

René den Haan
GGZingeest/ SHDH
gz-psycholoog/ docent/ auteur
renedhaan@gmail.com
LinkedIn LinkedIn
Twitter @Renedenhaan

 • Biografie

  René den Haan is gezondheidszorgpsycholoog. Hij werkt als GZ-psycholoog in de ambulante en klinische ouderenpsychologie/psychiatrie, is docent aan instellingen voor postacademisch onderwijs en geeft trainingen, workshops en lezingen in oplossingsgerichte therapie, suïcidepreventie en het optimaliseren van de interactie tussen cliënten en behandelaars. Ook is hij consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE.nl).  Tevens is hij supervisor/opleider in het kader van de GZ-opleiding. Met Fredrike Bannink is hij coauteur van 'Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen' (Pearson, 2012), 'Beterweters: van lastige naar optimale interacties in de (g)gz' (Boom, 2016) en 'Suicidepreventie: bouwen aan hoop'. website: www.renedenhaan.nl

Abstracts
Workshop: Suïcidepreventie. Het bouwen aan hoop.

Eline de Haan
Seyscentra
orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut i.o., behandelcoördinator
ehaan01@seyscentra.nl

Abstracts
Workshop: Behandeling van jongeren met Avoidant/Restrictieve Food Intake Disorder (ARFID)

Tjerk-Jan Haga
Trajectum
vaktherapeut drama
tjhaga@trajectum.info
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Tjerk Jan Haga Werkzaam als geregistreerd vaktherapeut Drama bij Trajectum, locatie hoeve Boschoord

  Propedeuse Docent Drama aan de Nederlandse Hogeschool te Leeuwarden

  Afgestudeerd vaktherapeut Drama aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden

  Vertrouwenspersoon voor heel Trajectum                                                                                     

  Docent improvisatietheater                                                                                                   

  Cursus begeleid toneel

  Cursus schemagerichte cognitieve vaktherapie

  Cursus psychodrama/ Voice Dialoque

  Afgestudeerd MfN Mediator en trainer Match-it opleidingen.                                                       

  Eigenaar van haga mediation en coaching                                                                                                                                    

  Mede eigenaar: VOF onderneming voor teamcoaching en trainingen, genaamd haga en haga.

Abstracts
Workshop: Helpers en Helden gezocht!

Denise Hanssen
UMCG
Postdoctoraal onderzoeker & GZ-psycholoog
d.j.c.hanssen@umcg.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Denise Hanssen werkt op de afdeling Psychiatrie van het UMCG als project coordinator en postdoctoraal onderzoeker binnen het project 'Grip op Klachten'. Daarnaast werkt ze als GZ-psycholoog op de SOLK poli van ditzelfde ziekenhuis.

Abstracts
E-market: Grip op Klachten: Gepersonaliseerde e-hulp voor patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Marcel van den Hout
Abstracts
Paneldiscussie: Netwerkbenadering

Marcus Huibers
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoogleraar Klinische Psychologie
m.j.h.huibers@vu.nl

 • Biografie

  Marcus Huibers is hoogleraar Klinische Psychologie en Experimentele Psychotherapie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met een deelaanstelling aan de University of Pennsylvania in Philadelphia. Daarnaast is hij werkzaam als psychotherapeut bij de polikliniek depressie van GGZ inGeest in Amsterdam.

Abstracts
Symposium: De implementatie van behandelprotocollen in de tweedelijns GGZ: Kunnen we evidence-based én op maat werken?
Lezing: De dynamische netwerkstructuur van de Beck Depression Inventory-II (BDI) ontrafeld

Iris Janssen
Universiteit Maastricht en Virenze-Riagg Maastricht
Promovenda/Psycholoog
iris.janssen@maastrichtuniversity.nl

Abstracts
Lezing: ‘Ik word dik van lucht!’ Of klopt dat eigenlijk niet?

Kim de Jong
Universiteit Leiden
Universitair docent
kjong@fsw.leidenuniv.nl

 • Biografie

  Kim de Jong is universitair docent en onderzoek aan de Universiteit Leiden. Daarnaast werkt zij als behandelaar. Zij is tevens bestuurslid bij de VGCt.

  Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de effectiviteit van behandelingen in de praktijk en de ontwikkeling van therapeuten, waarbij ze een focus heeft op het gebruik van routine outcome monitoring als feedbackinstrument. Ze is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (2000) en heeft haar doctor-titel behaald aan de Universiteit Leiden (2012).

Abstracts
Symposium: Routine Outcome Monitoring: debat over de zin en onzin

Margo de Jonge
Arkin
Onderzoeker en Psycholoog
margo.de.jonge@arkin.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  Margo de Jonge is sinds 2011 werkzaam bij Arkin als onderzoeker en psycholoog. Haar interesse en expertise liggen bij de behandeling van depressie, het voorkomen van terugval en project management. Sinds kort is zij ook werkzaam bij Novarum centrum voor eetstoornissen en obesitas.

   

Abstracts
Lezing: Terugvalpreventie bij patiënten die met CGT behandeld zijn

Nienke Jonker
Universiteit Groningen
PhD-student
n.c.jonker@rug.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  PhD-student bij de Universiteit van Groningen.

Abstracts
Lezing: Van bouncing burger tot stuiterende stroopwafel: aandachtstraining voor onsuccesvolle lijners

Ron de Joode
UMC Amsterdam, Eigen praktijk
Gedragstherapeutisch werker
rrdejoode@hotmail.com

 • Biografie

  Ron heeft cgt expertice bij: ocd, ocd-ass, diepe hersenstimulatie en is gespecialiceerd in het behandelen van hoarding problematiek. Verder heeft Ron een part time eigen praktijk waarin hij cgt behandeling geeft.

Abstracts
Workshop: Verstrikt in spullen, gedachten en organisatie(s).

Lam Keijsers
Zelfstandige en FortaGroep
klinisch psycholoog, supervisor, praktijkopleider
l.keijsers@ziggo.nl

Abstracts
Workshop: Demonstraties uit de partner-relatietherapie: ervaringsgericht versus oplossingsgericht

Hanneke Kip
Universiteit Twente
Promovenda
h.kip@transfore.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Sinds 2014 werk ik als docent in de bachelor en master Psychology, Health & Technology and Health Sciences. In juli 2016 ben ik ook gestart met mijn PhD over de ontwikkeling van eHealth in de forensische geestelijke gezondheidszorg. Dit project is een samenwerking tussen de UT, Erasmus MC en Stichting Transfore. Mijn begeleiders hierin zijn dr. Saskia Kelders, dr. Yvonne Bouman en prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. Het project gaat over het ontwikkelen van eHealth technologieën om het gedrag van forensisch psychiatrische patiënten te monitoren en coachen. We richten ons daarin onder andere op participatory development, Virtual Reality in de forensische psychiatrie, gedragsverandering door technologie en datagestuurde coaching van agressief gedrag. Naast promovenda en docent ben ik een editor van het boek ‘eHealth Technology: Theory, Development and Evaluation’ en coördineer ik de een gratis online cursus (MOOC) over eHealth.

Abstracts
Lezing: Evidence-based eHealth – Wat werkt voor wie?

Annelie Klippel
KU Leuven; Maastricht University
Promovendus
annelie.klippel@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

   

  Annelie Klippel (Berlijn, 1987) heeft bedrijfspsychologie gestudeerd aan de Business School Potsdam. In 2013 heeft ze de Master psychologie afgerond aan de Universiteit Twente met als specialisatie de geestelijke gezondheidsbevordering. Aansluitend is ze begonnen met haar promotieonderzoek bij professor Inez Myin-Germeys aan de Universiteit Maastricht en de KU Leuven. In haar promotie richt ze zich met name op de psychologische mechanismes die een rol spelen bij het ontwikkelen van psychotische stoornissen.

   

Abstracts
Lezing: Een netwerkbenadering om dynamische patronen in het dagelijks leven in kaart te brengen

Marjolijn Korteweg
Altrecht
Klinisch psycholoog, Hoofddocent behandeling GZ-opleiding RINOgroep Utrecht
mjhkorteweg@planet.nl

Abstracts
Workshop: Verstrikt in spullen, gedachten en organisatie(s).

Nedim Köse
Nedanza
Eigenaar
info@nedanza.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Geboren en getogen in Hellevoetsluis ben ik als kind van Turkse gastarbeiders opgegroeid tussen twee culturen in. De worsteling die hieruit voortkwam heeft mij doen interesseren in de dynamiek van relaties. Van jongs af aan beoefen ik martiale kunsten, zoals karate, jiu-jitsu en tai chi, waarbij ik tussen 1989 en 2000 lid was van de Nationale selectie van Karate-do Bond Nederland. Hierna heb ik twee jaar als bondscoach leiding gegeven aan topsporters.

  Ik ben aan de Open Universiteit afgestudeerd als psycholoog. Mijn eindscriptie ging over de communicatie tussen artsen en niet-westerse patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK).

  Bij Rino Noord volg ik de opleiding tot systeemtherapeut.

  Als docent heb ik acht jaar lesgegeven bij Avans Hogeschool. De eerste jaren bij de studie Integrale Veiligheid, de laatste jaren bij Sociale Studies. Daarnaast heb ik als voorzitter van de examencommissie mogen optreden en als opleidingscoördinator.

  Momenteel ontvang ik mensen in mijn eigen praktijk en werk ik voor opdrachtgevers binnen het justitiële kader, creditmanagement en voor gezondheids -en onderwijsinstellingen.

Abstracts
Workshop: Net-werken in een Net-werk van Schaamte

Diana Kroes
Seyscentra
orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut i.o., behandelcoördinator
dkroes@seyscentra.nl

 • Biografie

  Diana Kroes studeerde af als Orthopedagoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is VGCt therapeut in opleiding. Met ruim 25 jaar ervaring in de zorg voor kinderen met verstandelijke beperking en gedrags- en eetstoornissen en sinds 2012 ook  in de jeugdzorg heeft ze een reputatie opgebouwd als vakbekwaam therapeut bij kinderen en jongeren met een vermijdende restrictieve voedsleintake stoornis (ARFID) alsmede onzindelijkheidsstoornissen. Ze werkt als behandelcoördinator bij SeysCentra Maastricht, een last Resort behandelcentrum voor mensen met eet- en /of zindelijkheidsproblemen.  Zij heeft mede de basis gelegd voor de ontwikkeling van een cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor jongeren met een restrictieve en/of selectieve voedselacceptatie.

Abstracts
Workshop: Behandeling van jongeren met Avoidant/Restrictieve Food Intake Disorder (ARFID)

Wiesette Krol
Academie voor schematherapie / MUMC+
voorzitter / afdelingshoofd/ klinisch psycholoog
wiesette@gmail.com

 • Biografie

  Wiesette Krol is klinisch psycholoog, supervisor VGCT, ST en ISST, tevens docent bij verschillende instellingen. Ze is mede oprichter en voorzitter van de Academie voor Schematherapie. 

  Zij heeft gewerkt op de RIAGG Maastricht en heeft meegewerkt aan verschillende onderzoeksstudies en behandelingen. Sinds 1997 werkt zij met ST.

  Momenteel werkt zij als afdelingshoofd / klinisch psycholoog op het Maastricht UMC+.

Abstracts
Openbare supervisie: Wiesette Krol: een impasse in schematherapie doorbreken
Workshop: Hoe disfunctionele modi de seksualiteit verpesten

Laura Kunst
Tilburg University
Promovendus
l.e.kunst@uvt.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @Laura__Kunst

 • Biografie

  Laura Kunst is promovendus aan de Universiteit van Tilburg. In haar promotieonderzoek bestudeert zij onder andere de (kosten-)effectiviteit van cognitieve gedragstherapie en een autonomie versterkende interventie voor angststoornissen, in een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT).

Abstracts
Lezing: Autonomieproblematiek als kwetsbaarheid voor angst: resultaten van twee lab-studies

Mirjam Lammers
GGNet Amarum
Hoofd behandelzaken / buitenpromovendus
m.lammers@ggnet.nl

 • Biografie

  Mirjam Lammers studeerde klinische psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (1992). In 2000 rondde zij haar postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut af. Sindsdien heeft zij zich verder ontwikkeld tot cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt en tot groepstherapeut (NVGP). Haar ervaring bestrijkt een breed gebied waarbij haar expertise ligt in het werken met mensen met eetstoornissen. Ze werkt als hoofd behandelzaken bij Amarum, expertisecentrum voor eetstoornissen in Zutphen/Nijmegen en heeft daarnaast een eigen praktijk. Lammers zoekt actief de verbinding tussen behandelen en wetenschappelijk onderzoek en is dan ook een echte scientist-practitioner. Haar promotieonderzoek gaat over het verbeteren van de behandeling voor mensen met een eetbuistoornis.

Abstracts
Lezing: CGT of DGT bij BED, dat is de vraag.

Jaap Lancee
Universiteit van Amsterdam
Universitair docent
j.lancee@uva.nl

 • Biografie

  Jaap Lancee werkt als Universitair Docent aan de Universiteit van Amsterdam. Met zijn onderzoek richt hij zich op de behandeling van insomnie en de nachtmerriestoornis. 

Abstracts
Lezing: Online CGT voor slapeloosheid. Ook effectief voor depressieve klachten?

Lotte Lemmens
Universiteit Maastricht
Universitair Docent
lotte.lemmens@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Laat ik mezelf even voorstellen: mijn naam is Lotte Lemmens en ik werk als Universitair Docent bij de vakgroep Klinisch Psychologische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Mijn onderzoek richt zich op de effecten en werkingsmechanismen van psychotherapie. Meer specifiek ben ik vooral geïnteresseerd in Cognitieve Therapie (CT).

  In diverse studies onderzoek ik klinische effecten van behandeling (zowel op de korte- als lange termijn), het patroon van verandering tijdens therapie, processen die het therapie effect kunnen verklaren, en variabelen die geassocieerd zijn met therapie succes.

  Vanaf het begin van mijn wetenschappelijke carrière heb ik deze vragen onderzocht in de context depressie. Ik heb een grote behandelstudie (RCT) naar de effecten en mechanismen van CT vs. Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) uitgevoerd en heb diverse experimenten gedaan. Na het afronden van mijn promotietraject heb ik daarnaast verdere ervaring opgedaan op het gebied van eetstoornissen. Momenteel werk ik onder andere aan een RCT waarin we de effecten en mechanismen van CT voor eetstoornissen vergelijken met die van CT + Exposure, en ben ik betrokken bij een project waarin we een zelflerende op CBT gebaseerde E-coach (smartphone app) ontwikkelen om mensen te helpen om succesvol af te vallen. 

  Mijns inziens is een beter begrip van hoe, hoe lang, en voor wie psychologische interventies effectief zijn, dè manier om therapieën te verbeteren.

  Naast mijn werkzaamheden als onderzoeker ben ik als docent verbonden aan de Faculty of Psychology and Neurosience (FPN) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en werk ik als therapeut bij Virenze-RIAGG te Maastricht. Sinds 2016 ben ik lid van de wetenschappelijke commissie van het VGCT najaarscongres.

  Trefwoorden: Eetstoornissen; Depressie; Onderzoek uitgevoerd in klinische settings; Cognitieve Therapie; Cue Exposure; Effecten van psychotherapie; Patroon van verandering; Processen die het therapie effect kunnen verklaren; Treatment Selection; Sudden Gains, (Dynamische) relaties tussen symptomen.

   

  Meer info? www.maastrichtuniversity.nl/lotte.lemmens en www.eetonderzoek.nl

Abstracts
Lezing: Denken, Kijken, Voelen en Ruiken! Kunnen we de effecten van eetstoornisbehandelingen optimaliseren door meer nadruk te leggen op cognities en exposure?
Lezing: De rol van netwerkanalyses in een gepersonaliseerde e-coach voor gewichtsverlies
Workshop: Can’t stop the feeling? Cue Exposure Therapie voor het verminderen van overeten bij eetstoornissen en obesitas.

Joyce Maas
Tilburg University
Post-doctoraal onderzoeker
j.maas@uvt.nl

 • Biografie

  Joyce Maas werkt als post-doctoraal onderzoeker bij Tilburg University en doet onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van een autonomiebevorderende interventie voor angststoornissen (gefinancierd door ZonMw). Daarnaast werkt ze als docent aan de Radboud Universiteit (Arbeids- en Organisatiepsychologie) en als senior onderzoek bij het Centrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost-Brabant.

Abstracts
Lezing: Autonomieversterkende interventie voor angststoornissen: Een pilot gerandomiseerde gecontroleerde studie.
Lezing: Autonomie, zelf-construct en acculturatie: associaties met psychische gezondheid binnen verschillende etnische groepen in Nederland

Loes Marquenie
Jellinek, Praktijk Borneo-eiland
Klinisch psycholoog, senior onderzoeker, docent, supervisor
loes.marquenie@praktijk-borneoeiland.amsterdam

 • Biografie

  Loes Marquenie is supervisor en co-promotor bij het UvA-onderzoek van Sandra Raabe 'Imagery Rescripting bij PTSS ten gevolge van interpersoonlijk herhaald trauma in de kindertijd', dat binnen PuntP en het Sinaïcentrum van Arkin is uitgevoerd.

Abstracts
Symposium: De behandeling van stoornissen in het gebruik van middelen en naastbetrokkenen: we hebben elkaar nodig!
Lezing: Het betrekken van naasten in de behandeling van stoornissen in middelen gebruik: zorgstandaarden, de praktijk en de wetenschap
Workshop: Imagery Rescripting bij PTSS na trauma’s in de kindertijd

Suzy Matthijssen
Altrecht GGZ & Universiteit Utrecht
Klinisch Psycholoog -Psychotherapeut, PhD student
s.matthijssen@altrecht.nl

 • Biografie

  Suzy Matthijssen is Klinisch Psycholoog- Psychotherapeut, Psychotraumatherapeut, EMDR practitioner, EFT therapeut en promovenda en NRGD geregistreerd Pro Justitia Rapporteur. Zij is werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en de Universiteit Utrecht.

Abstracts
Lezing: Een snellere, betere en effectievere vorm van traumabehandeling?

Freda McManus
University of Stirling

f.v.mcmanus@stir.ac.uk

 • Biografie

  Dr Freda McManus is a Consultant Clinical Psychologist and before becoming the Joint Course Director of the University of Stirling / Dundee MSc in Psychological Therapies programme she was the Director of the Oxford Cognitive Therapy Centre, and a Clinical Research Fellow in the University of Oxford’s Department of Psychiatry. Freda has worked clinically for 20 years and has a range of experience in developing and evaluating CBT interventions for anxiety disorders as part of research teams at the University of Oxford and at the Institute of Psychiatry, Kings College, London. She has published widely in both clinical and academic texts, in the areas of CBT for anxiety disorders, and on training healthcare professionals to carry out CBT interventions, and evaluating competence in CBT.

Abstracts
Openbare supervisie: Freda McManus: Anxiety-related disorders and low self esteem
Precongresworkshop: Learning to use the Assessment of Core CBT Skills (ACCS), a new measure of CBT competence, to assess and improve CBT skills

Maya Meentken
Erasmus MC-Sophia
PhD student
m.meentken@erasmusmc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Mijn naam is Maya Meentken en ik werk op dit moment als PhD-student en basispsycholoog op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis.

Abstracts
Lezing: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen met een onverwerkt medisch gerelateerd trauma. Een gerandomiseerd gecontroleerd interventie-onderzoek.

Malindi van der Mheen
Erasmus MC-Sophia
Onderzoekspsycholoog
m.vandermheen@erasmusmc.nl

 • Biografie

  In het kader van de masteropleiding Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht heb ik stage gelopen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar mijn interesse in de medische psychologie is gewekt. Na het afronden van mijn studie ben ik betrokken geweest bij een onderzoek naar het horen van stemmen bij kinderen en adolescenten, wat mijn ambitie om wetenschappelijk onderzoek te doen heeft versterkt.

  Sinds mei 2016 ben ik werkzaam als onderzoekspsycholoog bij de CHIP-Familie studie van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. Binnen deze studie wordt onderzocht wat het effect is van de multidisciplinaire, gezinsgerichte CHIP-Familie interventie op het psychosociaal welzijn van jonge kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun gezin. 

   

Abstracts
Lezing: De CHIP-Familie interventie voor jonge kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun gezin: toepassing van cognitief gedragstherapeutische technieken in het kinderziekenhuis

Trudy Mooren
Stichting Centrum '45
klinisch psycholoog-psychotherapeut
trudy.mooren@gmail.com

Abstracts
Workshop: Trauma-netwerk en persoonlijkheidsproblematiek

Marsja Mulder
Trajectum
Programmaleider Autisme en Psycho-educatie LVB
marsjamulder@trajectum.info
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Marsja Mulder heeft langjarige ervaring in het werken met mensen met een niet- direct-herkenbare maar lastige beperking zoals autisme of een laag IQ/LVB (lichte verstandelijke beperking). Eerst als diagnosticus en therapeut, de laatste jaren als programmaleider. Zij is o.a. ontwikkelaar van de module WEET WAT JE KAN.  

Abstracts
Lezing: Waardoor is mijn naaste vastgelopen? Online psycho-educatie voor LVB.

Marjanne Munniksma
Fier
GZ psycholoog
mmuniksma@fier.nl

 • Biografie

  Van 2009 - 2014 heb ik gewerkt bij Trajectum in Drenthe. Ik heb hier op verschillende afdelingen gewerkt, met een doelgroep op het vlak tussen de forensische, psychiatrische en licht verstandelijke gehandicapenten zorg. Nadat ik hier de GZ-opleiding in 2014 heb afgerond ben ik in maart 2015 bij Fier in Leeuwarden gaan werken. Fier biedt hulp aan mensen die in hun leven te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ik werk met veel plezier bij de polikliniek volwassenen van Fier, waar (trauma-) behandeling en diagnostiek mijn voornaamste werkzaamheden zijn. Ook ben ik enthousiast lid van het team voor intensieve traumabehandeling, waar we in een intensief en kortdurend traject (chronische en complexe) PTSS klachten van clienten behandelen. Tot slot ben ik in april 2017 begonnen met de opleiding tot psychotherapeut bij het PPO in Groningen.

Abstracts
Workshop: intensieve ptss behandeling in estafette vorm voorkomt therapeutic drift

Mae Nuijs
Universiteit van Amsterdam
Promovenda
m.d.nuijs@uva.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Mae is sinds 2015 promovenda aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoekt onder welke omstandigheden, met name in welke emotionele staat, cognitieve aandachttrainingen gericht op sociale angst het meest effectief zijn in het verminderen van een aandachtbias voor sociaal-bedreigende stimuli en sociale angstklachten. Afgelopen jaar was zij tevens 1 dag per week werkzaam als basispsycholoog bij de afdeling Dwang, Angst en Tics van de Bascule in Amsterdam. 

Abstracts
Lezing: Online cognitieve aandachttraining en werkgeheugentraining voor volwassenen met angstklachten: Korte en lange-termijn effecten en de rol van emotionele toestand

Riëtta Oberink
AMC-UvA en in een eigen praktijk
GZ-psycholoog
h.h.oberink@amc.uva.nl

 • Biografie

   

  Riëtta Oberink is werkzaam als GZ psycholoog in een eigen praktijk en als docent bij de huisartsenopleiding van het AMC. Verder doet zij onderzoeker naar educatie en implementatie van Motiverende Gespreksvoering. Als behandelaar heeft zij o.a. meegewerkt aan het onderzoek naar Imagery Rescripting bij PTSS ten gevolge van interpersoonlijk herhaald kinderlijk trauma uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam samen met Sinaïcentrum.

Abstracts
Workshop: Imagery Rescripting bij PTSS na trauma’s in de kindertijd

Patricia van Oppen
VUmc / GGZ inGeest
Hoogleraar psychotherapie in de psychiatrie VUmc, GZ psycholoog
p.vanoppen@ggzingeest.nl

 • Biografie

  Professor Dr. Patricia van Oppen is GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam als hoogleraar aan de afdeling psychiatrie van de VU (VUmc), is één van de directeuren van het Mental Health Program van het EMGO+ instituut,  werkt als behandelaar op de afdeling angst- en stemmingsstoornissen bij GGZ Ingeest en is P- opleider binnen GGZ inGeest. Haar onderzoeksinteresse richt zich op de evaluatie van psychologische behandelingen van OCS, angststoornissen en depressie.

Abstracts
Meet the Expert: Patricia van Oppen
Keynote: Het ontbrekende netwerk tussen de klinische praktijk, het onderzoeksveld en de psychologenopleidingen

Denise te Paste
Pro Persona
Junior onderzoeker / promovenda
d.te.paste@propersona.nl

Abstracts
Lezing: De rumineer inductie heroverwogen binnen gezonde populaties

Frans Que
Eigen praktijk
psychiater-psychotherapeut, interim-manager, postdoc docent
queth@qtm.nl

Abstracts
Openbare intervisie: Problematisch verlopende CGT-behandelingen vanuit een netwerkperspectief vlot trekken

Jeroen Ruwaard
GGZ inGeest
Senior onderzoeker
jeroen.ruwaard@ggzingeest.nl

Twitter @jruwaard

 • Biografie

  Dr Jeroen Ruwaard werkt als universitair docent en senior onderzoeker bij GGz InGeest en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkt aan de ontwikkeling, validatie en implementatie van eHealth-toepassingen. 

Abstracts
Lezing: Blended behandelen: Geen ABC'tje

Melanie Schellekens
Radboudumc
Postdoc Onderzoeker
melanie.schellekens@radboudumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  In 2011 behaalde Melanie de Research Master Behavioural Science cum laude aan de Radboud Universiteit en startte zij haar PhD aan de Afdeling Psychiatrie, Radboud universitair medisch centrum. Hier heeft ze de effectiviteit van Mindfulness-Based Stress Reductie op het verminderen van psychische klachten bij mensen met longkanker en hun naasten onderzocht. In oktober 2017 zal zij haar proefschrift verdedigen. Momenteel werkt ze als postdoc onderzoeker aan het Radboud Centrum voor Mindfulness.

Abstracts
Lezing: Mindfulness-Based Stress Reductie (MBSR) voor mensen met longkanker en hun partner: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT).

Nathalie Schlattmann
De Bascule
klinisch psycholoog
n.schlattmann@debascule.com

 • Biografie

  Nathalie Schlattmann is klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut. Zij is gespecialiseerd in het werken met (chronisch) getraumatiseerde kinderen en in kinderen met hechtingsproblematiek. Zij is werkzaam bij de Bascule te Amsterdam. Zij is supervisor EMDR i.o en supervisor TFCBT.

Abstracts
Workshop: Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT): netwerk-georienteerde traumabehandling

Eva Schmitz
Universiteit van Amsterdam, Afdeling Klinische Ontwikkelingspsychologie
PhD-student
e.a.schmitz@uva.nl

Abstracts
E-market: Cognitieve biases bij wiskundeangst bij middelbare scholieren

Ger Schurink
Schurink Psychotherapie & Trainingen
gz- psycholoog/psychotherapeut/cognitief-gedragstherapeut
info@gerschurink.nl

 • Biografie

  Als gz-psycholoog, cognitief-gedragstherapeut en psychotherapeut werk ik in mijn eigen praktijk in Borne/Hengelo. Ik ben principieel tegen inhoudelijke bemoeienis van zorgverzekeraars en bied daarom sinds 2014 géén hulp meer die vergoed wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Sinds 1992 ben ik als docent en supervisor actief in postdoctorale opleidingen voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Ik heb jarenlang cursussen directieve- en cognitieve therapie en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) gegeven. Transdiagnostische benaderingen worden steeds belangrijker. De Method of Levels (M.O.L.) is zo’n nieuwe transdiagnostische gesprekstherapie waar ik nu alleen nog maar mee werk en waar ik workshops en meerdaagse trainingen in geef. De MOL maakt dat je, bij de meeste cliënten die psychisch lijden, vrijwel geen andere CGt-interventies hoeft te gebruiken. Ook diagnostiek is meestal niet nodig bij het merendeel van je cliënten. Ons werk wordt een stuk beter, gaat een stuk sneller en is veel plezieriger met de MOL en cliënten zijn zeer tevreden bij hulp op maat!

Abstracts
Workshop: De Method of Levels, een transdiagnostische CGT-methode
Workshop: Help, ik heb last van help-reflexen!

Fabiola Schurmans
Transfore en Praktijk voor Psychotherapie
Klinisch psycholoog
f.schurmans@transfore.nl

Abstracts
Lezing: Netwerken middels E-health module delictketen en preventieplan.

Ghislaine Schyns
Universiteit Maastricht
PhD studente
ghislaine.schyns@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Trek om te eten. Hoe leer je dat af? Dat is het hoofdthema van mijn onderzoek. Bekend is dat mensen aankomen als ze meer energie binnenkrijgen dan ze verbruiken. Immers: ‘Ieder pondje gaat door het mondje’. Mensen die meer eten dan ze nodig hebben, doen dit niet louter om hun honger te stillen. Wij denken dat dit overeten wordt veroorzaakt doordat mensen zichzelf hebben aangeleerd om te eten door bepaalde ‘cues’, voorspellers voor voedselinname. Een cue kan bijvoorbeeld zijn het zien van een snackbar. Net als het belletje bij de hond van Pavlov, kan het zien van een snackbar ervoor zorgen dat verteringsprocessen in gang worden gezet en de persoon grote trek krijgt in eten. Maar cues kunnen bijvoorbeeld ook geuren, emoties of momenten van de dag zijn. Om deze ‘cue reactiviteit’ te stoppen, moet de associatie tussen de cue en eten doorbroken worden: door extinctie. Extinctie kan bereikt worden door cue exposure. In mijn onderzoek bekijk ik of cue exposure therapie werkt, en wat de werkingsmechanismen precies zijn. Ik wil graag weten hoe we cue exposure effectief kunnen aanbieden aan mensen die willen afvallen, zodat we straks duidelijke aanbevelingen kunnen doen om de heersende afvalmethoden te verbeteren.

Abstracts
Lezing: Schenden van verwachtingen in cue exposure therapie voor obese vrouwen: een experimentele pilot studie
Workshop: Can’t stop the feeling? Cue Exposure Therapie voor het verminderen van overeten bij eetstoornissen en obesitas.

Annemariek Sepers
Centrum 45
klinisch psycholoog
a.sepers@centrum45.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  Annemariek Sepers is supervisor VGCT en practitioner EMDR. Zij werkt als Klinisch psycholoog bij het kind en gezin team van Centrum 45. Sinds 2008 werkt zij met de Resolutions Approach bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze is betrokken bij een onderzoek naar deze methodiek.

  Bovendien geeft ze samen met Angeline Smeltink bij GITP Pao een vervolg curus CGT en een supervisoren training. Annemariek is redactielid van het vakblad Kind en Adolescent Praktijk en geeft cursussen bij het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK).

   

   

   

   

Abstracts
Lezing: Kindermishandeling? Samenwerken! Ook als ouders ontkennen.
Symposium: Vermoeden van kindermishandeling? Netwerken is noodzakelijk: Oplossingsgerichte aanpak kindermishandeling Resolutions Approach (Turnell & Essex, 2010).

Joke Smit
Vrijgevestigd/Jeugd GGZ
Gz-psycholoog/cognitief gedragstherapeut
ja.smit@praktijkeefde.nl

 • Biografie

  Ik heb jarenlange werkervaring in de jeugd (S)GGZ en heb ruim 20 jaar mijn praktijk als vrijgevestigd Gzpsycholoog in de regio Zutphen. Daarnaast ben ik supervisor, lid van het bestuur van de sectie jeugd en geef ik de laatste jaren steeds vaker les in cognitieve gedragstherapie. Daarnaast ben ik gegrepen door de mindfulness en de effecten van mindful parenting, waar ik graag over wil vertellen. 

Abstracts
Workshop: Mindful Parenting: toepassingen in de praktijk

Martijn Stöfsel
Stöfsel, psychotherapie & coaching
klinisch psycholoog-psychotherapeut
martijn@stofsel.nl

Abstracts
Workshop: Trauma-netwerk en persoonlijkheidsproblematiek

Annemieke van Straten
Vrije Universiteit Amsterdam
hoogleraar klinische psychologie
a.van.straten@vu.nl

 • Biografie

  Annemieke van Straten is psycholoog, epidemioloog en POH-GGZ. Zij werkt als hoogleraar "Kortdurende interventies" aan de VU in Amsterdam. Haar onderzoek heeft betrekking op het verminderen van ziektelast in de bevolking ten gevolge van psychische stoornissen. In het bijzonder over het aanbieden van laag intensieve (online) behandelingen in de huisartspraktijk en basis GGZ. Epidemiologisch onderzoek en gerandomiseerde trials zijn de belangrijkste onderzoeksdesigns. Zij is tevens hoofd van de Academische Werkplaats Prezens (preventie, POH-GGZ en basis GGZ).

Abstracts
Lezing: Cognitieve en gedragstherapie in de behandeling van slapeloosheid: een meta-analyse
Symposium: Slapeloosheid als centraal symptoom van psychopathologie: wat is de effectiviteit van (online) CGT?

Lysanne Te Brinke
Universiteit Utrecht
promovendus afdeling Ontwikkelingspsychologie
l.w.tebrinke@uu.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Lysanne te Brinke is opgeleid als klinisch ontwikkelingspsycholoog en momenteel werkzaam als docent en promovendus aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de werkzaamheid van boosheid-regulatie training bij externaliserende gedragsproblemen. 

Abstracts
Lezing: Ontwikkeling van emotieregulatie bij jonge kinderen. Ruimte voor verandering?

Liesbeth Telman
Universiteit van Amsterdam
Promovenda
g.e.telman@uva.nl

 • Biografie

  Liesbeth Telman is werkzaam als promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de vernieuwde versie van het cognitief gedragstherapeutisch programma ‘Denken+Doen=Durven’ voor angststoornissen bij kinderen en jongeren. Het onderzoek is gestart in 2015 en wordt in december 2017 afgerond. Liesbeth heeft naast haar promotietraject de basiscursus CGT afgerond en geeft onderwijs aan bachelor en masterstudenten Orthopedagogiek.

Abstracts
Lezing: Flexibele toepassing van CGT bij kinderen en jongeren met angststoornissen

Sander Thomaes
Universiteit Utrecht
Universitair Hoofddocent afdeling ontwikkelingspsychologie
s.thomaes@uu.nl

 • Biografie

  Sander Thomaes is Universitair Hoofddocent Ontwikkelingspsychologie (Universiteit Utrecht). Hij onderzoekt en geeft les in de ontwikkeling van het zelfbeeld.  

Abstracts
Lezing: Ontwikkeling van het zelfbeeld bij jonge kinderen. Ruimte voor verandering?

Bea Tiemens
Radboud Universiteit
Hoogleraar Evidence Based Practice
b.tiemens@propersona.nl

 • Biografie

   

  Bea Tiemens is bijzonder hoogleraar Evidence based practice in mental health care aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Daarnaast werkt ze als senior onderzoeker bij Pro Persona Research en is ze programmaleider wetenschappelijk onderzoek van Indigo. Met haar onderzoeksprogramma richt ze  zich op de doorontwikkeling van de zorgvisie en methodiek voor de Basis GGZ. Centraal daarbij staan onderzoek naar methodische en evidence -based indicatiestelling, systematisch monitoren en de kosteneffectiviteit van de Basis GGZ.

   

   

   

Abstracts
Lezing: Routine Outcome Monitoring: debat over de zin en onzin

Ingrid Verbeek
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Heeze
Somnoloog/slaaptherapeut
verbeeki@kempenhaeghe.nl

 • Biografie

  Ingrid Verbeek studeerde Medische Biologie in Utrecht en is in 2004 bij Medische Psychologie (Groningen) gepromoveerd op de niet-medicamenteuze behandeling van langdurige slapeloosheid. Zij werkt op het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe (Heeze) in een multidisciplinair team. Naast gedragsmatige behandeling van slaapstoornissen geeft zij nascholingen over slaap en slaaptherapie. Zij schreef met Ed Klip het zelfhulpboek Slapeloosheid (BOOM, 2013) en met Merijn van de Laar Behandeling van Slapeloosheid, protocollen voor de GGZ (BSL, 2015).

Abstracts
Lezing: CGT voor slapeloosheid: de praktijk

Marc Verbraak
Radboud Universiteit / Pro Persona GGz
hoogleraar / hoofdopleider / klinisch psycholoog / hoofd zorgprogramma
m.verbraak@ru.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Reeds vele jaren werkzaam binnen de ggz, binnen verschillende instellingen en settingen en in verschillende leidinggevende functies. Werkzaamheden bestaan uit patiëntenzorg, beleidsontwikkeling en -implementatie, opleiden en wetenschappelijk onderzoek. In 1999 gepromoveerd, sinds 2011 bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie. Momenteel werkzaam als hoofd van de zorgprogramma's Jeugd, Ontwikkelingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen bij Pro Persona GGz. Daarnaast sinds 2006 hoofdopleider gz-psychologie bij Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RadboudCSW). Sinds 2013 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).

Abstracts
Lezing: Routine Outcome Monitoring: debat over de zin en onzin

Linda Verhaak
Equator Foundation
Klinisch psycholoog/psychotherapeut en expertiseteamleider
lindaverhaak@gmail.com

 • Biografie

  Linda Verhaak is Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut BIG, supervisor VGcT, traumatherapeut NtVP, en expertiseteamleider van expertiseteam Seksueel Geweld en Uitbuiting bij Equator Foundation, Arq

Abstracts
Workshop: Intra- en interpersoonlijke netwerken van vluchtelingen: mogelijkheden van traumagerichte CGt in een stressvolle en instabiele context

Jasmien Vervaeke
Universiteit Gent
doctoraatsstudente
jasmien.vervaeke@ugent.be
LinkedIn LinkedIn
Twitter @JasmienVervaeke

 • Biografie

  Jasmien Vervaeke is experimenteel psycholoog en werkzaam als doctoraatsstudent aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent, België. Daar doet ze onderzoek naar hervalpreventie bij depressie, aan de hand van een nieuw platform dat een cognitieve controle training aanbiedt. Ze werkt onder supervisie van Prof. dr. Ernst H.W. Koster en Prof. dr. Jan Van Looy.

Abstracts
Lezing: Online platform voor cognitieve controle training

Richard Vuijk
Sarr Expertisecentrum Autisme
klinisch psycholoog
r.vuijk@bavo-europoort.nl

 • Biografie

  Richard Vuijk is klinisch psycholoog, werkzaam bij Sarr Expertisecentrum Autisme te Rotterdam, onderdeel van Parnassia Groep. Hij is als docent, cursusleider en supervisor verbonden aan AutismeSpectrumNederland, verschillende RINO’s en de Parnassia Academie. Hij doet onderzoek naar psychodiagnostiek, persoonlijkheid en psychotherapie bij volwassenen met autismespectrumstoornis.

  Van zijn hand verscheen in 2014 (tweede druk 2016) het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) dat bij Sarr Expertisecentrum Autisme ontwikkeld werd en gratis ter beschikking gesteld wordt ten behoeve van zorgvuldige psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen in Nederland. 

   

Abstracts
Lezing: Schematherapie bij volwassenen met autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis

Gila Warshavsky
Verschillende GGZ-instellingen
Ervaringsdeskundige in de zorg


Abstracts
Workshop: Demonstraties uit de partner-relatietherapie: ervaringsgericht versus oplossingsgericht

Marloes van der Wel
Universiteit van Amsterdam
Student
marloesvdwel@gmail.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Marloes van der Wel studeerde in 2017 af aan de Universiteit van Amsterdam met de masters Klinische psychologie en Training & Development. Na het afronden van haar studie is zij werkzaam als communicatietrainer bij het AMC en POH GGZ bij een huisartsenpraktijk.

  Het huidige onderzoek deed zij in het kader van haar afstudeerscriptie. Zelf beoefent Marloes ook mindfulness en houdt zij zich bezig met andere vormen van meditatie en yoga.

Abstracts
E-market: Algemene psychiatrische klachten, mindfulness en de beoefening van meditatie als voorspellers van de effectiviteit van een mindfulness app

Ineke Wessel
Rijksuniversiteit Groningen
Universitair Hoofddocent
j.p.wessel@rug.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @InekeWessel

 • Biografie

  Dr. Ineke Wessel is universitair hoofddocent bij de basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerder aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over aandachtsvernauwing als verklaring voor gedeeltelijke amnesie bij trauma. Sinds 2012 is zij lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en zij was van 2014 - 2017 associate editor van het tijdschrift Memory. Wessel is geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met emotie en geheugen, toegepast op de klinische en forensische psychologie. Zo publiceerde zij over overalgemeen autobiografisch geheugen bij depressie en trauma; het verband tussen verminderde werkgeheugencontrole en traumatische herbelevingen en over hervonden herinneringen. De vraag hoe therapeutische interventies de inhoud van herinneringen aan trauma kunnen beinvloeden heeft haar bijzondere interesse. Die vraag staat o.m. centraal in het onderwijs dat zij verzorgt voor zowel clinici als recherchepsychologen.

Abstracts
Lezing: Beïnvloeden oogbewegingen de inhoud van aversieve herinneringen?
Symposium: Verstoord autobiografisch geheugen in PTSS: recente inzichten uit experimenteel onderzoek

Jasper Wiebenga
GGZ inGeest & VUmc, Onderzoek en Innovatie, Afdeling Psychiatrie
Promovendus
j.wiebenga01@ggzingeest.nl

 • Biografie

  J. Wiebenga is na zijn master studie Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht begonnen bij 113 Zelfmoordpreventie als psycholoog en onderzoeker. Daar deed hij zijn best om suïcidale patiënten te helpen met behulp van e-mental health interventies en deed hij onderzoek naar de effectiviteit van ‘crisis-chats’. Vervolgens heeft hij als psycholoog gewerkt in een vrijgevestigde praktijk en bij PsyQ International Mental Health Center waar hij expats behandelde.

  Op dit moment werkt hij als promovendus aan het onderzoeksproject ‘GRIP; GGZ inteRvention in Prevention of suicidal behavior’ op de afdeling psychiatrie VUmc & GGZ inGeest. Het doel van het project is om een Cognitief Gedragstherapie (CGT) protocol te ontwikkelen specifiek gericht op suïcide ideatie en suicidaal gedrag. Het protocol zal aangeboden worden naast de gebruikelijke behandeling in de specialistische GGZ (sGGZ), voornamelijk om te onderzoeken of deze behandelcombinatie effectiever is in het verminderen van suïcide ideatie en suïcidaal gedrag dan alleen het volgen van de gebruikelijke behandeling. Daarnaast hoopt J. Wiebenga nieuwe inzichten op te doen over de relatie tussen verschillende vormen van psychopathologie  en suïcidaliteit aan de hand van data verzameld door The Netherlands Study of Anxiety and Depression (NESDA).

  Gedurende zijn loopbaan heeft J. Wiebenga zich geschoold in Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Emotion Focused Therapy.     

Abstracts
E-market: De effectiviteit van online en offline cognitieve gedragstherapie voor suïcide preventie

Manon Wiersma
Maastricht University
Student Geneeskunde
manon.wiersma@student.maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Ik ben op dit moment eerstejaars coassistent in Maastricht. Tijdens het tweede en derde jaar van mijn bachelor heb ik deelgenomen aan het Honours Programme aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University. Samen met vijf medestudenten heb ik onderzoek mogen doen naar netwerken in de psychiatrie. 

Abstracts
Lezing: Onderzoek naar het gebruik van Experience Sampling Method en stemmingsnetwerken in een n=1 studie bij een bipolaire patiënt

Jenneke Wiersma
GGZ inGeest
Senior onderzoeker/GZ psycholoog
j.wiersma@ggzingeest.nl

 • Biografie

  Ik ben werkzaam als senior onderzoeker en GZ psycholoog bij GGZinGeest in Amsterdam. Daarnaast werk ik als supervisor, leertherapeut en geef ik trainingen voor de VGCT en ook in Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), een behandelmethode gericht op persisterende depressie waarbij interpersoonlijke technieken een belangrijke rol spelen. Mijn expertise ligt op het gebied van depressie en angst. Ik hou graag de nieuwste ontwikkelingen in ons vak bij, wat mijn taak als voorzitter van de najaarscongrescommissie extra leuk maakt! 

Abstracts
Symposium: Blended & beyond: resultaten in de klinische praktijk

Lidewij Wolters
AMC, de Bascule, NTNU
Postdoc onderzoeker, gz-psycholoog i.o.
l.h.wolters@amc.uva.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Lidewij Wolters werkt als post-doc onderzoeker en gz-psycholoog i.o. voor the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), de Bascule en het AMC. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op het verbeteren van de behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en jongeren. Daarnaast werkt zij in de klinische praktijk veel met deze doelgroep. Samen met Else de Haan schreef zij het behandelprotocol 'Bedwing je Dwang'.

Abstracts
E-market: ‘Vies is niet gevaarlijk’. Een computertraining voor kinderen met een dwangstoornis.

Maryke Wolters-Geerdink
Equator Foundation
Klinisch psycholoog/psychotherapeut
m.wolters@equatorfoundation.nl

 • Biografie

  Maryke was van 1999 tot 2013 werkzaam bij de Van der Hoevenstichting (nu de Forensische Zorgspecialisten) in de van der Hoevenkliniek en op forensische polikliniek de Waag in Amsterdam. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met jongeren en volwassenen met emotie- en agressieregulatieproblemen en met volwassen mannen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonden.

  Vanaf 2013 werkte zij bij GGZ Ingeest hoofdzakelijk met mensen met persoonlijkheidspathologie en (vroegkinderlijk) trauma.

  Sinds 2017 is Maryke werkzaam als Klinisch psycholoog bij Equator Foundation, waar zij traumagerichte diagnostiek en behandeling doet bij slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting en vluchtelingen en asielzoekers. 

  Sinds 2011 geeft Maryke les aan de RINO Amsterdam aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.

Abstracts
Workshop: Intra- en interpersoonlijke netwerken van vluchtelingen: mogelijkheden van traumagerichte CGt in een stressvolle en instabiele context

Judith Yntema
Family Supporters, PDC-A en eigen praktijk
gz psycholoog
info@praktijkyntema.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Judith is GZ-psycholoog en geregistreerd in het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) als Pro Justitia rapporteur. Momenteel is zij directeur bij het PDC-A (Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam) en vanuit haar eigen psychologenpraktijk als behandelaar, supervisor en praktijkopleider (GZ-opleiding) werkzaam bij Familysupporters Amsterdam. Daarnaast is zij docent bij de Rino Noord Holland, het OM (opleiding jeugdofficieren), het LOCK (Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling) en GITP-PAO.

  Voor meer info: http://www.praktijkyntema.nl of https://www.familysupporters.nl/supporters/judith-yntema/

Abstracts
Lezing: De familie van hiernaast; met ontkennende ouders onderzoeken wat mogelijke scenario’s en cognities zijn die zouden kunnen leiden tot kindermishandeling.

 

VGCt najaarscongres
8, 9 en 10 november

Programma precongres

NH Koningshof
Locht 117, Veldhoven

 

Programma donderdag

 

Meld je nu aan!

Programma vrijdag

 

congres@vgct.nl