VGCt Najaarscongres 2018
 

Precongresworkshops

Op woensdag 7 november kun je tussen 10.30 en 17.00 een van de vier workshops volgen (klik op de titel onder de tabel voor meer info):

Tijd Titel Locatie
09.30 - 10.30 uur Registratie Frieslandfoyer
10.30 - 13.00 uur Precongresworkshops (zie onder) Zaal 110, 111, 115 en 116
13.00 - 14.00 uur Lunch Restaurant Binnenhof
14.00 - 17.00 uur Vervolg precongresworkshops Zaal 110, 111, 115 en 116
18.30 uur Diner (voor deelnemers die zich bij inschrijving hebben opgegeven) Restaurant Binnenhof
 • Zinnig en minder zinnig gebruik van functieanalyse en betekenisanalyse binnen (G)CGt– Erik ten Broeke en Steven Meijer

  Protocollen blijken betrekkelijk effectief bij de behandeling van veel stoornissen. Lang niet alle patiënten knappen evenwel (voldoende) op en er is mogelijk een meer idiosyncratische wijze van casusconceptualisatie nodig om de behandeling - alsnog - te laten slagen. Dat is tenminste de ambitie van de werkwijze zoals voorgesteld in het Handboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (GCGt; Korrelboom & Ten Broeke, 2014). Het model van GCGt biedt een conceptueel kader waarbij gebruik wordt gemaakt van functieanalyse (FA) en betekenisanalyse (BA) als basis voor de het opstellen en zo nodig bijsturen van een behandeling. Het model ontleent vooral zijn waarde aan het richting geven aan de behandeling of optimale uitvoering van een specifieke interventie. Hoewel het model handzaam en praktisch beoogt te zijn, is het minder eenvoudig dan het lijkt. Er zijn verschillende goede maar zeker ook foute manieren bij het volgens dit model in kaart brengen van de problematiek van de patiënt. De therapeut in kwestie dient dan ook steeds te evalueren of de gemaakte analyses een zinvolle bijdrage leveren aan het ontwerpen en uitvoeren van het behandelplan. Met name conceptuele en praktische verwarringen moeten hierbij vermeden worden. Over deze (en een paar andere) kwesties gaat deze workshop. De docenten zijn daarbij niet voornemens te gaan vertellen ‘hoe het zit’ door een lesje over het adequaat opstellen van FA’s en BA’s te geven, maar willen de deelnemers vooral stimuleren het eigen denkproces tijdens casusconceptualisatie inhoudelijk en procedureel te evalueren en (daardoor) te faciliteren, zodat aan het einde van de workshop verschillende vaardigheden met betrekking tot de werkwijze van GCGt verder zijn aangescherpt.
  Werkvorm: Naast compacte inleidingen krijgen de deelnemers vooral casus voorgelegd ter intervisie met betrekking tot de kwaliteit en relevantie van de desbetreffende casusconceptualisaties. De resultaten van de intervisies worden plenair uitgewisseld en door de docenten samengevat, besproken en – waar zinvol – aangevuld. De verwachting is dat het een inhoudelijk uitdagende workshop zal worden.
  Voor wie:
  VGCt leden die werken met het model van Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (GCGt) van Korrelboom en Ten Broeke (2014)
  Literatuur:
  Aan het einde van de workshop worden leessuggesties gedaan.

 • Handelings- en ontwikkelingsgericht werken in de aanpak van eetproblemen bij kinderen (6-12 jaar)– Lien Goossens

  Tijdens Attachment-Based Family Therapy (ABFT) wordt tegelijkertijd met ouders en hun depressieve/suïcidale jongeren gewerkt met als doel de vertrouwensrelatie tussen beiden te herstellen. Met de jongere worden breuken in de vertrouwensrelatie geïdentificeerd, vervolgens wordt de jongere gestimuleerd om hun ervaringen tijdens die breuken te delen met hun ouders. Met de ouders wordt gezocht naar een manier om op de verhalen van hun kinderen op een sensitieve en ondersteunende manier te reageren.

  In een volgende stap wordt een soort exposuresessie georganiseerd, waarbij de jongere, die nieuwe afwijzing door de ouder anticipeert, toch durft om ervaringen van teleurstelling en gekwetst vertrouwen in de ouder te delen met de ouders. Als de ouders erin slagen om hierop op een nieuwe, meer ondersteunende manier te reageren, dan ontstaat er een corrigerende leerervaring.

  Onderzoek heeft aangetoond dat deze corrigerende leerervaring een grote invloed heeft op de depressie en suïcidaliteit van deze jongeren. Tijdens deze workshop zullen de verschillende stappen van ABFT worden uitgelegd en zullen we gesprekstechnieken oefenen om gehechtheidsthema’s te identificeren.

 • Het opstellen van een gepersonaliseerd behandelplan op basis van diagnostiek volgens het gevolgenmodel voor patiënten met lichamelijke klachten– Yanda van Rood en Carlijn de Roos

  The workshop will address the why, what and how of assessing CBT competence.

  First, in relation to the assessment of CBT competence in general: What is CBT competence? Why should we assess CBT competence? And how should we go about assessing CBT competence?

  Second, in relation to the Assessment of Core CBT Skills (ACCS), an observation-based scale which supervisors can use to deliver formative and summative feedback within supervision. What is the ACCS scale? Why was the ACCS developed? How can I use the ACCS as a tool to foster skill-development within supervision?

  The day will involve a mixture of presentations and active participation in discussions as well as the opportunity to practice using the ACCS scale. By the end of the workshop attendees should be familiar with and confident in using the ACCS scale and have an understanding of how the scale fits within best-practice guidelines for assessing competence in CBT.

  Deze workshop wordt in het Engels gegeven.

 •  De behandeling van seksuele klachten– Ellen Laan en Noortje Roussel

  Cliënten met een eetstoornis lijden vaak ernstig aan de gevolgen van hun stoornis. Ze zijn door alle lichamelijke en psychische gevolgen van bijvoorbeeld ondergewicht en compensatiegedrag als laxeren en braken niet meer in staat normaal te functioneren op werk en studie, raken verstrikt in rituelen en zijn sociaal geïsoleerd. Hun hulpvraag richt zich dan ook meestal op het verminderen van de allesverslindende preoccupatie met en torenhoge angsten rondom eten. Zelden echter komt een cliënt met ondergewicht met de wens om hulp te krijgen bij gewichtstoename. Kortom: men wil beter worden maar niet aankomen. Het transdiagnostisch model voor de behandeling van eetstoornissen CBT-E (Cognitive Behavior Therapy - Enhanced for eating disorders, Fairburn 2008) is ontwikkeld voor boulimia nervosa en wordt inmiddels op alle vormen van eetstoornissen maar ook bij adolescenten toegepast.

  Bij CBT-E formuleert de therapeut samen met de cliënt een model op maat waarin de voornaamste in stand houdende factoren van de aanwezige eetstoornissymptomatologie worden aangepakt. Waarbij - behalve het verminderen van te veel belang hechten aan gewicht, lichaamsvormen en uiterlijk - ook bijvoorbeeld gewichtsherstel wordt nagestreefd. Vaak wil de cliënt uiteindelijk dan wel aankomen: maar niet verder dan BMI 18. Of stopt de cliënt net niet helemaal met braken zodat er nog een hoop werk aan de winkel blijft... maar welk werk precies?

  In deze workshop gaan wij in op de mogelijkheden en keuzes van interventies die het model van CBT-E-methodiek biedt en hoe deze met spaarzaamheid, vertrouwen en opgewekte vastberadenheid op de juiste wijze toe te passen.

VGCt najaarscongres
7, 8 en 9 november 2018

congres@vgct.nl

NH Koningshof
Locht 117, Veldhoven

 

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing.