Najaarscongres 2020
 

Practice what you preach

Hoe evidence-based werken we eigenlijk?
 

Dien je abstract in van 1 februari tot 1 juni 2020mojoimagealt-136-alt

Goed uitgevoerde evidence-based behandelingen verbeteren de kwaliteit en de veiligheid van de zorg aanzienlijk. Daar is voldoende bewijs voor.  En voor vrijwel elke aandoening bestaat inmiddels een zorgstandaard. Maar hoe evidence-based werken we eigenlijk? Is persoonsgerichte zorg ook een vorm van evidence-based werken? En persoonsgerichte zorg en richtlijnen, gaan die twee wel samen? Waarom roept dit onderwerp vaak zoveel weerstand op? En is deze weerstand terecht?

Een thema als dit vraagt om ook eens kritisch te kijken naar onszelf. In hoeverre houden we ons aan de evidence-based praktijk? Wijken wij zelf ook niet - stiekem of met opzet - regelmatig af van de richtlijnen en laten onze vingerafdruk achter? Wanneer is afwijken geoorloofd of zelfs noodzakelijk? Practice what you preach heeft ook te maken met de discrepantie die we soms constateren tussen onze adviezen aan anderen en ons eigen gedrag: in hoeverre nemen wij de adviezen die wij aan onze patiënten en supervisanten geven zelf ter harte? We gaan het er uitgebreid over hebben tijdens het najaarscongres van 2020.

De commissie najaarscongres VGCt is op zoek naar bijdragen die aansluiten bij het thema Practice what you preach, hoe evidence-based werken we eigenlijk? In symposia en lezingen kun je de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek presenteren, waarbij je aandacht besteedt aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. In actieve, praktijkgerichte workshops kun je een werkwijze demonstreren en oefenen met de doorgaans deskundige en gevorderde deelnemers. Bijdragen die niet direct aansluiten op het congresthema zijn uiteraard ook van harte welkom.

Praktische informatie

Een abstract moet aan bepaalde criteria voldoen. Bekijk alle abstractcriteria. Je abstract kun je van 1 februari tot 1 juni 2020 indienen.
 

Wij zijn op zoek naar bijdragen over:

  1. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie in relatie tot (moeilijkheden in) de implementatie van evidence-based behandelen.

  2. Wetenschappelijk onderzoek en workshops gericht op kansen en uitdagingen in het samenspel tussen onderzoek, klinische expertise en patiënt-ervaringen.

  3. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over voor- en nadelen van richtlijnen en aandachtspunten bij het opstellen daarvan.

  4. Wetenschappelijk onderzoek en workshops op het gebied van zelfzorg, zowel voor onze patiënten als voor onszelf.

  5. Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leerpsychologie, cognitieve psychologie en evidence-based practice.

  6. Actieve workshops die de bevindingen van dergelijk onderzoek incorporeren in klassieke cognitief-gedragstherapeutische procedures.

  7. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen van bestaande kennis en klassieke procedures op nieuwe klachten of in specifieke doelgroepen.

 

Dien direct een abstract in

VGCt najaarscongres
4, 5 en 6 november 2020

NH Koningshof
Locht 117, Veldhoven

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing