VGCt Najaarscongres 2017
 

Keynotelezing Patricia van Oppen

Het ontbrekende netwerk tussen de klinische praktijk, het onderzoeksveld en de psychologenopleidingen

Uit veel onderzoek blijkt dat psychotherapie, en met name cognitieve gedragstherapie, een effectieve behandelmethode is voor het verminderen van psychische klachten en problemen. Een groot aantal onderzoeken heeft de effectiviteit van verschillende psychotherapeutische behandelingen voor psychische problemen aangetoond, zoals angst, depressie, psychose en posttraumatische stressstoornis.

Echter, in de klinische praktijk blijkt dat slechts een klein aantal therapeuten deze evidence-based behandelingen daadwerkelijk uitvoert. Ofschoon er weliswaar enige samenwerking bestaat tussen de onderzoekswereld en de klinische wereld, lijken het nogal op zichzelf staande werelden te zijn. De basis van een wetenschappelijke houding wordt gelegd op de universiteit en zou voortgezet moeten worden binnen de verschillende opleidingstrajecten van behandelaren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verwetenschappelijking van BIG- opleidingen door een intensieve samenwerking tussen opleidingsinstituten en klinische onderzoeksafdelingen van universiteiten.

De komende jaren is het verstandig om te investeren in het verstevigen van deze netwerken. Tijdens de opleiding van bijvoorbeeld psychotherapeuten zou het aanleren van effectief gebleken psychotherapeutische behandelingen voor specifieke stoornissen centraal moeten staan, in plaats van de psychotherapiestromingen.

Daarnaast zal er vanuit de klinische onderzoeksafdelingen meer waardering moeten komen voor implementatie van effectief gebleken behandelingen in de klinische praktijk. Daar uit onderzoek blijkt dat de klinische praktijk zich meer laat beïnvloeden door anekdotische vertellingen dan door wetenschappelijke artikelen, is het van belang dat wetenschappers leren om hun onderzoeksresultaten anders gaan presenteren dan dat zij tot nu toe gewend zijn. Deze lezing zal proberen dit ook te demonstreren.

 

VGCt najaarscongres
8, 9 en 10 november

Programma precongres

NH Koningshof
Locht 117, Veldhoven

 

Programma donderdag

 

Meld je nu aan!

Programma vrijdag

 

congres@vgct.nl