Call for papers

 Call for papers

De waarheid. Is dat niet het doel van onderzoek, om dichter bij de waarheid te komen? Bestaat er eigenlijk wel één waarheid? In de behandelpraktijk hoeven we soms de waarheid niet te weten en gaat het vooral om de perceptie van de cliënten over de waarheid. In hoeverre is onze perceptie van waarheid beïnvloed door de maatschappelijke en culturele context? Proberen we in therapie de waarheid of een cliënts perceptie hiervan te veranderen? Wanneer is het juist gewenst en wanneer is het gevaarlijk of zelfs onethisch om de perceptie van de waarheid te veranderen?

Behalve vragen over gewenste en ongewenste therapieeffecten op de perceptie van waarheid, is het ook de vraag in hoeverre we kunnen weten of onze cliënten de waarheid spreken. Wat kunnen we inzetten om achter de waarheid te komen als iemand deze probeert achter te houden of erover liegt? Is waarheid meetbaar? Verandert de context, zoals een forensisch kader, het belang van ‘de waarheid’ kennen binnen
de therapie?

Tijdens het najaarscongres van 2023 staan we uitgebreid stil bij alles wat te maken heeft met waarheid. We zullen meer te weten komen over hoe waarheid, waarheidsvinding en beïnvloeding van waarheid een rol spelen in onderzoek en de klinische praktijk.

De commissie Najaarscongres VGCt is op zoek naar bijdragen die aansluiten bij het thema The truth is out there. In symposia en lezingen kun je de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek presenteren, waarbij je aandacht besteedt aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. In actieve, praktijkgerichte workshops kun je een werkwijze demonstreren en oefenen met de doorgaans deskundige en gevorderde deelnemers. Bijdragen die niet direct aansluiten op het congresthema zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wij zijn op zoek naar bijdragen over:

  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over waarheidsvinding, factoren die hier invloed op uitoefenen en de gewenste en ongewenste gevolgen van veranderingen in waarheidsperceptie.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops die de bevindingen van dergelijk onderzoek toepassen binnen het cognitief-gedragstherapeutisch kader.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie gericht op het veranderen van waarheidsperceptie of de effecten ervan.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie met betrekking tot waarheidsvinding.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie in de klinische (forensische) setting op het gebied van liegen, bedriegen, manipuleren en verzwijgen.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops gericht op omgaan met cliënten die er een andere werkelijkheid op nahouden dan de reguliere – of die van jezelf.
  • Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leerpsychologie, cognitieve psychologie en evidence based mental health.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen van bestaande kennis en klassieke procedures op nieuwe klachten of in specifieke doelgroepen/contexten.