Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hieronder zie je alle aanmeldingen beginnend met de letter: V (19)

Marie-Lotte Van Beveren
Universiteit Gent
klinisch psycholoog, promovenda
marielotte.vanbeveren@ugent.be

 • Biografie

  Marie-Lotte Van Beveren is als klinisch psychologe en onderzoeker verbonden aan de UGent. Naast onderwijsopdrachten op het domein van de ontwikkelingspsychopathologie doet ze onderzoek naar de rol van positief temperament en adaptieve emotieregulatie in het ontstaan en de instandhouding van depressieve symptomen bij jonge adolescenten. Ze is tevens klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

Abstracts
Lezing: Hoe voel je je nu? Emotioneel bewustzijn, emotieregulatie en depressieve symptomen bij adolescenten.

Sandra Verbeken
UGent
post doc
sandra.verbeken@ugent.be

 • Biografie

  Sandra Verbeken, Ph.D, works as a Postdoctoral researcher in the Department of Developmental, Personality, and Social Psychology at Ghent University in Belgium. In November 2012 she successfully defended her PhD dissertation entitled “Resisting food temptation: Influence of context, impulsivity and coping” (promoted by Prof. Dr. Caroline Braet and funded by Special Research Funds, Ghent University). Next to her research tasks she is teaching theoretical and practical courses at Psychology-students on the assessment and treatment of obesity and externalizing problems and as a clinical psychologist and CB-therapist she is also a member of Ghent University Child Mental Health Centre.

Abstracts
Lezing: Toevoegen van een cognitieve bias modificatie training aan een residentieel behandelprogramma voor obesitas bij kinderen - pilot studies
Workshop: Handelings- en ontwikkelingsgericht werken in de aanpak van eetproblemen bij kinderen (6-12 jaar)

Cara Verdellen
PsyQ - TicXperts
Klinisch psycholoog
c.verdellen@psyq.nl

 • Biografie

  Cara Verdellen is klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut, sinds 2016 werkzaam bij de Parnassia Groep als manager zorg van PsyQ Nijmegen en ze is lid van de specialismegroep Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. Het grootste deel van haar loopbaan heeft ze bij HSK gewerkt als vestigingsmanager van HSK Den Bosch en tevens als manager van HSK Expertisecentrum Tics. In 2007 is ze gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van gedragstherapie bij het syndroom van Gilles de la Tourette. Ze heeft bijgedragen aan Europese richtlijnen voor de behandeling van het Tourette syndroom en andere ticstoornissen en is (co)auteur van het behandelprotocol 'Tics' (Uitgeverij Boom; in 8 Europese talen beschikbaar) en van diverse artikelen en hoofdstukken in handboeken over dit onderwerp. Met Jolande van de Griendt heeft ze BT-Tics Foundation opgericht (gericht op ontwikkeling en disseminatie van gedragstherapie voor tics; www.bt-tics.com) en TicXperts (voor onderwijs en online behandeling van tics; www.ticxperts.com). Cara is lid van de adviesraad van de Stichting Gilles de la Tourette en van de European Society of the Study of Tourette Syndrome (ESSTS).

Abstracts
Workshop: Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de gedragstherapie van tics

Marieke Verkleij
Amsterdam UMC
GZ-psycholoog/Cognitief gedragstherapeut VGCt/EMDR therapeut/Postdoc
m.verkleij@vumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Dr. Marieke Verkleij is werkzaam als GZ-psycholoog/Cognitief gedragstherapeut in academisch ziekenhuis Amsterdam UMC met aandachtsgebied kinderlongziekten. Naast begeleiding en behandeling van kinderen en ouders is zij werkzaam als onderzoeker. Marieke is gepromoveerd op het onderwerp 'psychosociale problematiek bij kinderen met problematisch ernstig astma' en maakt deel uit van de Europese Mental Health Workinggroup voor patiënten met Cystic Fibrosis.  

Abstracts
Lezing: Cognitieve gedragstherapie en EMDR bij problematisch ernstig astma

Bart Verkuil
Universiteit Leiden & Skils
Universitair Docent / psycholoog
bverkuil@fsw.leidenuniv.nl

Abstracts
Lezing: Versneld extinctieleren met behulp van nervus vagus stimulatie?

Leentje Vervoort
UGent
post doc
leentje.vervoort@ugent.be
LinkedIn LinkedIn
Twitter @LeentjeVervoort

 • Biografie

  Leentje Vervoort combineert wetenschappelijk onderzoek aan de UGent en klinisch werk met kinderen en jongeren.

Abstracts
Symposium: CORPUS SANUM MENTE SANA – neuropsychologische processen in (on)gezond gewicht
Lezing: De belonende waarde van (on-)gezonde voeding: the Law of Effect bij eetgedrag.

Arjan Videler
GGz Breburg, Tilburg University
psychotherapeut/gezondheidszorgpsycholoog/senior onderzoeker/hoofd behandelzaken/supervisor VGCt
a.videler@ggzbreburg.nl

 • Biografie

  Dr. A.C. (Arjan) Videler, hoofd behandelzaken, psychotherapeut en senior wetenschappelijk onderzoeker PersonaCura, GGz Breburg, en scientist-practitioner Tranzo, Tilburg University, Tilburg.

  Supervisor Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.

  Dr. Arjan Videler is psychotherapeut, GZ-psycholoog en manager behandelzaken van PersonaCura, hoogspecialistische afdeling voor ouderenpsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen, en van het Topklinisch centrum Lichaam Geest en Gezondheid, beide afdelingen van GGz Breburg te Tilburg. Tevens is hij als senior onderzoeker verbonden aan Tranzo, Tilburg University. Zijn expertise bevindt zich op het gebied van ouderen en dan in het bijzonder diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie, autisme en gecompliceerde rouw.

Abstracts
Symposium: De somatisch-symptoomstoornis: van A(namnese) tot Z(org).
Symposium: Soma en psyche van jong tot oud: Innovaties in de behandeling van somatisch symptoomstoornissen
Lezing: Cognitieve gedragstherapie voor ouderen met somatisch symptoomstoornissen: een exploratieve studie

Leonie Visser
Amsterdam Universitair Medische Centra
Senior onderzoeker
n.c.visser@amc.uva.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  www.linkedin.com/in/leonie-n-c-visser

  Leonie Visser was born on 12 October 1985 in Culemborg, the Netherlands. In 2009, she obtained a bachelor’s degree in Clinical and Health Psychology at the University of Utrecht. In 2012, she completed the master Medical Psychology at Tilburg University (cum laude / with honor). In January 2013 she started her PhD project at the Department of Medical Psychology of the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam. This project was funded by the Dutch Cancer Society (KWF Kankerbestrijding). Prof. dr. Ellen Smets, Prof. dr. Hanneke de Haes and Dr. Marieke Tollenaar supervised Leonie during this project, in which she (experimentally) investigated the impact of oncologists’ communication on recall of medical information by patients and their emotional stress. 

  Besides her research work, Leonie has been involved in patient care as a psychologist. Under supervision of clinical psychologist Lyonne Zonneveld, she worked part time at the Department of Anesthesiology of the AMC and was involved in the care for patients with chronic pain until January 2017. During her PhD trajectory, she has also been teaching communication skills to medical students and supervising master theses and research internships of psychology students. In 2017, she acquired her Basic Teaching Qualification (BKO).

  Since May 2017, Leonie has been working as a post-doctoral researcher at the Department of Medical Psychology at the AMC, and the VUmc Alzheimer Center of the VUMC, on a research project titled Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice (ABIDE).

  The focus of her work continuous to be on doctor-patient communication during the clinical encounter.

   

Abstracts
Lezing: De waarde van arts communicatie gericht op het affect van patiënten, voor de mate van informatieherinnering, emoties en stress van patiënten

Ingeborg Visser
Ziekenhuizen Westfriesland-Waterland
gz-psycholoog i.o. tot specialist
ingeborgvisser@hotmail.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Ingeborg Visser werkt als gz-psycholoog (en vanaf januari 2019 als klinisch psycholoog/psychotherapeut) op de afdeling Medische Psychologie (K&J) van ziekenhuizen Westfriesland-Waterland in Hoorn. Zij is cognitief gedragstherapeut VGCT (supervisor). Ingeborg heeft 16 jaar in de GGZ gewerkt bij het academisch centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie 'de Bascule' als therapeut bij het Dwang Angst en Tics-centrum en als expertisegroepcoordinator binnen het Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren met SOLK en comorbide stoornissen zowel op de polikliniek als in de kliniek. In 2014, 2015 en 2018 heeft zij als therapeut meegewerkt aan het televisieprogramma Levenslang met Dwang waarin jong volwassenen een intensieve therapie kregen voor hun dwangklachten in het buitenland.

Abstracts
Openbare supervisie: Cognitief gedragstherapeutische behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij kinderen en jongeren vanuit het biopsychosociale model.

Liesbeth van Vliet
NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
Young Investigator Grantee KWF
l.vanvliet@olvg.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @https://twitter.com/liesbeth_vvliet

 • Biografie

  Liesbeth werkt als KWF  Young Investigator Grantee bij het Nivel. Ze is een communicatie / palliatieve zorg / placebo&nocebo effect onderzoeker.

  Haar onderzoekservaring beslaat communicatie in palliatieve (kanker)zorg; de rol van communicatie in het ontstaan van placebo- en nocebo-effecten; het patient-perspectief op communicatie; gedeelde besluitvorming in palliative zorg; pediatrische palliatieve kanker zorg; vroege palliatieve zorg in neurologische condities; patient-reported outcome meausures en complexiteit in palliatieve zorg. Naast haar positie binnen het NIVEL is ze als Visiting Researcher verbonden aan de Universiteit van Leiden (sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie) en aan het Cicely Saunders Institute, King’s College London. Ze werkt ook als Research Fellow bij het OLVG Ziekenhuis,  Amsterdam.

Abstracts
Lezing: Placebo-effecten van communicatie op postoperatieve pijn tijdens dagopname in het ziekenhuis

Brenda Volkaert
Universiteit Gent
klinisch psycholoog, promovenda
brenda.volkaert@ugent.be
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  Brenda Volkaert is als klinisch psycholoog en onderzoeker verbonden aan de UGent. Ze doet onderzoek naar de rol van emotieregulatie in het behouden en/of verbeteren van het emotioneel welzijn van kinderen en adolescenten.  Daarnaast is ze werkzaam als klinisch psycholoog bij het Universitair Psycholoog Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

   

Abstracts
Lezing: Boost Camp: een universeel transdiagnostisch preventie programma voor jonge adolescenten

Marjon Voskamp
GGNet Amarum
psychomotore therapeut; onderzoeker
marjon.voskamp@ggnet.nl

Abstracts
Lezing: PMT bij lichaamsbeleving

Janna Vrijsen
Radboudumc & Pro Persona
Senior Onderzoeker
janna.vrijsen@radboudumc.nl

 • Biografie

  Dr. Janna Vrijsen is gedragswetenschapper en werkt als Senior Onderzoeker bij het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona en op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc, en zij is geaffilieerd aan het Donders Institute en het Behavioural Science Institute. Haar expertise ligt op het gebied van (de verandering van) cognitieve processen in depressie. Onderzoeksgebieden: cognitieve processen in depressie, omgevingsfactoren, verandering van cognitieve biases (cognitive bias modification), geheugen, beweging/fysieke activiteit, E-health.

Abstracts
Symposium: Aandacht voor depressie: aandachtsbias als mogelijke marker in de behandeling van depressie.
Lezing: Welke Cognitive Bias Modification training werkt het beste bij depressie? Een vergelijking tussen een attention en een approach-avoidance positivity training.

Lars de Vroege
GGz Breburg
Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog/neuropsycholoog
l.devroege@ggzbreburg.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Momenteel ben ik bezig met de opleiding tot GZ-psycholoog bij een FACT-team. Hiervoor heb ik gewerkt bij het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid waar ik als neuropsycholoog en promovendus heb gewerkt. 18 april ben ik gepromoveerd op een proefschrift waarin ik klinische aspecten van patiënten met somatisch-symptoomstoornis beschrijf welke mogelijk van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Abstracts
Lezing: Alexithymie, Type D persoonlijkheid en cognitieve problematiek bij somatisch-symptoomstoornis. Mogelijkheden voor de behandeling! Alexithymie, Type D persoonlijkheid en cognitieve problematiek bij somatisch-symptoomstoornis. Mogelijkheden voor de behandeling!