Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hieronder zie je alle aanmeldingen beginnend met de letter: S (18)

Isabel van Schie
Slaapmakend
GZ-psycholoog
isabel@slaapmakend.nl

Abstracts
Workshop: Kordurende behandeling van insomnie

Karlein Schreurs
Universiteit van Twente
VGCt-supervisor en hoogleraar


Abstracts
Debat: Schadelijk of heilzaam? Cgt bij chronische vermoeidheid

Ghislaine Schyns
Maastricht University
Universitair Docent
ghislaine.schyns@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Ghislaine Schyns werkt als Universitair Docent bij de vakgroep Clinical Psychological Science aan de Universiteit Maastricht, sectie Eetstoornissen en Obesitas. In februari 2018 promoveerde zij op haar onderzoek naar food cue exposure therapie om drang en overeten af te leren. Belangrijke vragen in haar onderzoek: hoe werkt cue exposure en wat zijn de belangrijkste elementen van effectieve exposure? Ghislaine is daarbij bijzonder geïnteresseerd in de voortgang van onderzoek bij angststoornissen, en probeert daarbij de vertaalslag te maken naar eetstoornissen.

Abstracts
Lezing: Richten op het reduceren van trek óf het schenden van verwachtingen over controleverlies: hoe moet cue exposure therapie worden aangepakt?

Geert Smid
Arq/Centrum 45
psychiater, plaatsvervangend opleider psychiatrie
g.smid@centrum45.nl

 • Biografie

  Dr. Geert Smid is psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor psychotherapie NVP en senior onderzoeker bij Arq / Centrum '45. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. In 2011 promoveerde hij op het proefschrift Deconstructie van uitgestelde posttraumatische stressstoornis. Zijn huidige onderzoek richt zich op stress sensibilisatie bij, cultuursensitieve diagnostiek, preventie en behandeling van PTSS en traumatische rouw.

Abstracts
Lezing: Diagnostiek van traumatische rouw

Jaap Spaans
Altrecht
Klinisch Psycholoog
j.spaans@hccnet.nl

 • Biografie

   

  Drs. J.A. (Jaap) Spaans Klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt,  Topklinisch centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, Zeist. Jaap Spaans publiceerde diverse boeken over uiteenlopende onderwerpen zoals eetstoornissen, de borderlinestoornis, chronische vermoeidheid en onverklaarde pijn. Hij is hoofdredacteur van het onlang verschenen Handboek behandeling van SOLK. Spaans is initiatiefnemer en voorzitter van het landelijke Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK), het Nederlandse samenwerkingsverband van professionals, zorginstellingen en universiteiten gespecialiseerd in SOLK

   

Abstracts
Lezing: Stand van zaken bij de behandeling van SOLK
Workshop: Multidisciplinaire Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor (zeer) ernstige somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.
Symposium: Recente ontwikkelingen bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Jan Spijker
Pro Persona
psychiater & bijzonder hoogleraar chronische depressie
j.spijker@propersona.nl

 • Biografie

   

  Jan Spijker is psychiater bij het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona en bijzonder hoogleraar chronische depressie bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

   

  Hij is gepromoveerd in 2002 op het beloop van depressie in de algemene bevolking en betrokken bij de NEMESIS en NESDA-onderzoeken. Hij is lid van de werkgroep die de multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie herziet en voorzitter van de werkgroep die de Zorgstandaard Depressieve Stoornissen. Van 2011 tot 2014 was hij voorzitter van NedKAD,  het Nederlandse kenniscentrum voor Angst en Depressie. Hij is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Depressie Vereniging. Hij was tot januari 2018 hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie en lid van de sectie ‘social psychiatry and epidemiology’ van de EPA (European Psychiatric Association. Hij heeft meegewerkt aan meer dan 100 internationale en nationale publicaties, met name op het gebied van (chronische) depressie.   

   

Abstracts
Lezing: Aandachts Bias Modificatie (ABM) voor ambulante depressieve patiënten met een depressieve stoornis: Voorlopige resultaten ten aanzien van aandachtsbias en depressieve symptomen

Carla Steeman
Abate, expertisecentrum angst en trauma
Cognitief gedragstherapeutisch werker, trainingactrice, docent, EMDR-practitioner, maatschappelijk werker, GGZ-agoog
carla@improworks.nl

Abstracts
Workshop: Nieuwe inzichten van exposure bij de behandeling van paniekstoornis

Bonny van Steensel
Universiteit van Amsterdam
UD / GZ-psycholoog
f.j.a.vansteensel@uva.nl

 • Biografie

  Bonny van Steensel is in 2005 cum laude afgestudeerd (Universiteit van Tilburg, richting kind- en jeugdpsychologie). Van 2006-2008 was Bonny werkzaam als onderzoeksassistent bij het riagg kind- en jeugd in Maastricht. Van 2008-2012 was Bonny als promovendus aangesteld aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2013 cum laude op het onderwerp angststoornissen bij kinderen met en zonder autisme spectrum stoornissen. Van 2012-2017 heeft Bonny een aanstelling bij de Universiteit van Amsterdam gecombineerd met een aanstelling als psycholoog (in opleiding tot GZ-psycholoog) bij UvA minds, een academisch behandelcentrum voor kinderen en hun ouders. Vanaf 2018 combineert Bonny onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden (Universiteit van Amsterdam) met klinische werkzaamheden (zelfstandig GZ-psycholoog regio Waalre).

Abstracts
Lezing: Modulaire CGT voor kinderen met een sociale angststoornis

Inge Stortenbeker
Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus
inge.stortenbeker@radboudumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Inge is promovendus aan de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen (Radboud Universiteit) en Eerstelijnsgeneeskunde (Radboudumc). Haar project richt zich op de rol van taalgebruik in huisartsgesprekken over onverklaarde klachten.

Abstracts
Lezing: Taalgebruik van huisartsen bij consulten over onverklaarde klachten