Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hieronder zie je alle aanmeldingen beginnend met de letter: R (13)

Filip Raes
KU Leuven
hoogleraar
filip.raes@kuleuven.be

Twitter @raziraes

 • Biografie

  Prof. dr. Filip Raes (1977) is hoogleraar psychologie aan de KU Leuven en voert wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve kwetsbaarheidsfactoren bij depressie. Hij richt zich daarbij vooral op de studie van rumineren (of piekeren) en het fenomeen van overalgemene herinneringen (geheugenspecificiteit). Hij combineert daarbinnen zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek. Voorbeelden van dat laatste zijn (a) de ontwikkeling van nieuwe interventies die zich specifiek richten op het remediëren van cognitieve kwetsbaarheidsfactoren en (b) het evalueren van reeds bestaande interventies (bijv. mindfulness) naar hun impact op die cognitieve kwetsbaarheidsfactoren.

  Tevens is hij werkzaam als gedragstherapeut in PraxisP (KU Leuven).

Abstracts
Lezing: Impact van een op mindfulness gebaseerde interventie op het cognitief functioneren en het herstel van veranderingen in de hersenen na chemotherapie bij borstkankerpatiënten: een pilootstudie

Rosi Reubsaet
Vincent van Gogh instituut
klinisch psycholoog
r.reubsaet@me.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Drs. Rosi Reubsaet heeft zich als klinisch psycholoog de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in het werken met mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Ze is mede-oprichter van de Academie voor Schematherapie, waarvoor ze onder andere cursussen verzorgt over schematherapie en fasegericht werken. Verder werkt ze als klinisch psycholoog bij het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen en de Polikliniek voor Volwassenen van Vincent van Gogh, een GGZ-instelling in Midden- en Noord-Limburg. Eerder was ze werkzaam bij Riagg Maastricht en had zij een eigen praktijk als klinisch psycholoog. Ze is supervisor Schematherapie, supervisor Cognitieve Gedragstherapie en trainer/supervisor ISST. Ze is auteur van het boek ‘Schematherapie: Werken met fases in de klinische praktijk’.

Abstracts
Lezing: Uiten van boosheid
Workshop: Persoonlijkheidsstoornissen – een gezonde geest in een gezond lichaam?

Simone de la Rie
Stichting Centrum 45
Klinisch psycholoog
sdelarie@xs4all.nl

Abstracts
Workshop: Narratieve Exposure Therapie

Chaya Rodrigues Pereira
De Bascule
Orthopedagoog en Promovenda
c.rodriguespereira@debascule.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Chaya Rodrigues Pereira is orthopedagoog en promovenda bij de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij doet promotieonderzoek naar de diagnostiek en behandeling van selectief mutisme. Zij is als orthopedagoog werkzaam in het Landelijk Team en binnen de expertisegroep Dwang-, Angst- en Ticstoornissen (TOPGGz erkend). 

Abstracts
Lezing: Een gerandomiseerd gecontroleerd interventieonderzoek naar de effectiviteit van “Praten op school, een kwestie van doen”: een innovatief behandelprotocol voor de behandeling van selectief mutisme op school.

Yanda van Rood
Leids Universitair Medisch Centrum
klinisch psycholoog/psychotherapeut
yrvanrood@lumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Yanda van Rood is klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met SOLK en somatisch symptoom stoornissen. 

Abstracts
Openbare supervisie: Diagnostiek volgens het gevolgenmodel en een daarop gebaseerde behandeling
Lezing: De rol van trauma bij het ontstaan en blijven bestaan van lichamelijke klachten
Workshop: Diagnostiek en behandelplan bij (SO)LK Het opstellen van een gepersonaliseerd behandelplan op basis van diagnostiek volgens het gevolgenmodel voor patiënten met lichamelijke klachten

Els de Rooij
BGGZ
psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCT en gz -psycholoog
eajderooij@gmail.com

Judith Rosmalen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hoogleraar Psychosomatiek
j.g.m.rosmalen@umcg.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @JudithRosmalen

 • Biografie

  Prof. Dr. J. (Judith) G.M. Rosmalen is als hoogleraar werkzaam binnen de afdelingen Psychiatrie en Interne geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij heeft een achtergrond in de medische biologie (Universiteit Utrecht 1995) en in de psychologie (Rijksuniversiteit Leiden 1998), en is gepromoveerd op interacties tussen het endocriene en het immuunsysteem (Erasmus Universiteit Rotterdam 2000). Haar multidisciplinaire onderzoek richt zich wisselwerkingen tussen biomedische en psychosociale aspecten van gezondheidsproblemen. Haar speciale interesse gaat uit naar Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Ze is projectleider van Grip op klachten, een project waarbinnen een innovatieve eHealth toolbox is ontwikkeld gericht op monitoring en behandeling van SOLK (www.gripopklachten.nl).

Abstracts
Lezing: Grip als hulpmiddel voor diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: Eerste ervaringen

Noortje Roussel
Afdeling Seksuologie en Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam UMC, lokatie AMC
Klinisch psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog NVVS


 • Biografie

  Noortje Roussel is werkzaam als klinisch psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog NVVS bij het Amsterdam UMC, lokatie AMC, afdeling Seksuologie en Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie. Ze behandelt mensen met zeer complexe psychosomatische en seksuele problematiek en ze is tevens praktijkopleider.

Abstracts
Workshop: Seks! Waarom (en hoe) moet je daar naar vragen (en wat moet je er dan mee?)