Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hieronder zie je alle aanmeldingen beginnend met de letter: L (7)

Mirjam Lammers
Lammers Psychotherapie
Clinical psychologist-psychotherapist, supervisor VGCt
mirzjem@hotmail.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  Mirjam Lammers studeerde klinische psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (1992). In 2000 rondde zij haar postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut af. Sindsdien heeft zij zich verder ontwikkeld tot cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt, groepstherapeut (NVGP) en onderzoeker. Haar ervaring bestrijkt een breed gebied waarbij haar expertise ligt in het werken met mensen met eetstoornissen. Ze werkt als hoofd behandelzaken bij Amarum, expertisecentrum voor eetstoornissen in Zutphen /Nijmegen en heeft daarnaast een eigen praktijk. Lammers zoekt actief de verbinding tussen behandelen en wetenschappelijk onderzoek en is dan ook een echte scientist-practitioner. Haar promotieonderzoek gaat over het verbeteren van de behandeling voor mensen met een eetbuistoornis.

Abstracts
Lezing: Het effect van CGT en DGT op hoog emotioneel eten bij BED

Dorien Leenders
SEIN/ PsyQ
GZ-psycholoog/ cognitief gedragstherapeut VGCt
dorienleenders@gmail.com

 • Biografie

  Tijdens mijn studie Orthopedagogiek ben ik aan het werk geweest als groepsleidster op een crisisopvang voor jongeren. Na de studie het speciaal onderwijs (cluster IV) ingerold voor zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs voor kinderen met internaliserende en externaliserende problematiek. Na mijn GZ-opleiding ben ik gestart bij SEIN en heb me gespecialiseerd in mensen met conversie (psychogene niet-epileptische aanvallen). Voor deze doelgroep ben ik een aantal uren gedetacheerd naar PsyQ. 

Abstracts
Workshop: Conversie, makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.

Lonneke Lenferink
Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht
Postdoctoraal onderzoeker
l.i.m.lenferink@rug.nl

 • Biografie

  Lonneke onderzoekt gevolgen van en hulp na verlies en trauma. In onderzoeksprojecten bij achterblijvers na vermissing, nabestaanden van moord, nabestaanden van de MH17-vliegramp, aardbevingsslachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen brengt zij risicofactoren van psychopathologie in kaart en evalueert zij effecten van psychologische behandelingen.

  https://www.researchgate.net/profile/Lonneke_Lenferink

Abstracts
Lezing: Beloop van rouw-gerelateerde klachten na vliegramp MH17

Juliëtte Liber
Universiteit Utrecht
universitair docent, cognitief gedragstherapeut, orthopedagoog generalist i.o.
j.m.liber@uu.nl

 • Biografie

  Juliette Liber is cognitief gedragstherapeut en Universitair Docent aan de Universiteit Utrecht (afdeling ontwikkelingspsychologie). Daarmee combineert ze het doen van wetenschappelijk onderzoek, lesgeven en werken in de klinische praktijk met veel plezier. Dit heeft o.a. geresulteerd in publicaties over interventies (o.a. VRIENDEN-programma voor angst, Ik kies voor Zelfcontrole voor gedragsproblemen) en over wat maakt dat sommige kinderen meer en andere kinderen minder veranderen in de loop van een behandeling. Haar expertise richt zich op therapeutische processen en het ontwikkelen van verschillende therapiematerialen (bijv. behandelprogramma's, serious game, video's).

Abstracts
Lezing: Sociale vaardigheden, sociale angst en behandeluitkomsten bij kinderen met primair een angststoornis.

Hendriëtte van Loo-Flier
SEIN
Gz- psycholoog/supervisor VGCt
hvanlooflier@planet.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Voordat Hendriëtte van Loo-Flier begon met haar studie psychologie was ze werkzaam in het onderwijs. De eerste jaren als psycholoog heeft ze in de eerste lijn gewerkt. Sinds 2006 is ze werkzaam bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Zwolle. SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Haar werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van (neuro)psychologisch onderzoek en het behandelen van mensen met psychische klachten, gerelateerd aan hun epilepsie. Sociale angst, depressieve klachten en angst voor aanvallen zijn psychische klachten die vaak voorkomen bij epilepsie. Tevens bestaat een belangrijk deel van haar werk uit de psychologische diagnostiek en behandeling van cliënten met Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) welke vallen onder de conversiestoornis. Zo'n 20-25 % van de patënten die voor aanvalsobservatie naar SEIN worden verwezen blijkt (ook) een conversiestoornis te hebben. De psychologische diagnostiek van PNEA vindt, na afronding van de neurologische diagnostiek, plaats vanuit SEIN. Voor de behandeling van deze conversiestoornissen is ze voor een deel van haar tijd gedetacheerd bij PsyQ Zwolle.

  Naast deze werkzaamheden heeft ze als supervisor van de VGCt les gegeven aan de Gz-opleiding en biedt ze via Flier opleidingen en supervisie de (vervolg)cursus Somatiek, Psyche en CGT aan.

Abstracts
Workshop: Conversie, makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.

Matheus Lourenco
Maasticht University, Clinical Psychological Science
PhD Student
matheus.lourenco@maastrichtuniversity.nl

Abstracts
Lezing: Fear in the ears!