Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hieronder zie je alle aanmeldingen beginnend met de letter: K (12)

Arne Kluft
Behavioural Science Institute, Radboud University
Junior onderzoeker
arne.kluftgenanntjans@student.ru.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Afgestudeerd researchmaster student Behavioral Science en master student Gezondheidszorgpsychologie.

  Enthousiast om na het afstuderen in februari 2019 wetenschappelijk klinisch onderzoek te combineren met klinisch werk in de praktijk!

Abstracts
Lezing: Verbaal gedrag van kinderen en therapeuten tijdens alliantiebreuken bij CGT bij kinderen met angstklachten.

Kees Korrelboom
PsyQ Den Haag, Tilburg University
hoogleraar, psycholoog, psychotherapeut
c.w.korrelboom@uvt.nl

 • Biografie

  Kees Korrelboom (1951) studeerde klinische Psychologie (‘persoonlijkheidsleer’) aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde later aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Kees is zowel erelid als lid van verdienste van de VGCt. Hij publiceerde verschillende boeken en vele artikelen en hoofdstukken over cognitieve gedragstherapie en psychotherapie in het algemeen. Als praktiserend clinicus en bijzonder hoogleraar met als leeropdracht translationele en trans-diagnostische psychologische interventies in de GGZ, zet hij zich in om de bestaande kloof tussen de academische klinische psychologie en de behandelpraktijk te helpen overbruggen. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn daarbij casusconceptualisatie; intrusies, zelfwaardering en doelgestuurd behandelen.

  klinisch psycholoog, psychotherapeut en senior onderzoeker bij PsyQ Angststoornissen te Den Haagkees.korrelboom@parnassiagroep.nl;

  Bijzonder hoogleraar vanwege de Parnassia Groep bij het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University te Tilburgc.w.korrelboom@uvt.nl

   

   

   

Abstracts
Lezing: Sociale angststoornis en zelfbeeld

Wiesette Krol
MUMC+
afdelingshoofd / klinisch psycholoog
wiesette.krol@mumc.nl

 • Biografie

  Wiesette Krol is a clinical psychologist, CBT supervisor and Schema Therapist Trainer/Supervisor. 

  From 1997- 2000 she was trained  and supervised by Jeffrey Young. She has also been trained and supervised in Group Schema therapy by Ida Shaw and Joan Farrell.

  In the last 15 years she works with schema therapy, treating personality disorders (cluster B and C), individual and in groups, ambulant and in day treatment. At this moment she works at the academic hospital in Maastricht as manager / clinical psychologist.

Abstracts
Lezing: Achtergronden bij de pilotbehandeling van cluster C individueel en in de groep

Laura Kunst
Tilburg University
Promovendus
l.e.kunst@uvt.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @laura__kunst

 • Biografie

  Laura Kunst, MSc, is promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van cognitieve gedragstherapie en autonomieversterkende therapie voor angststoornissen.

Abstracts
Lezing: Casus: Emma