Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hieronder zie je alle aanmeldingen beginnend met de letter: J (6)

Jacquelijne J. Schraven
Altrecht
cognitief gedragstherapeut, psychotherapeut, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog
j.schraven@altrecht.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Als psychotherapeut heeft J. Schraven jarenlange ervaring in de behandeling van jongeren met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en complexe emotionele problemen (depressie, angst en trauma). Ze heeft zich met name gespecialiseerd in de behandeling van borderline persoonlijkheidsproblematiek met suicidaliteit en automutilatie. Ook doet ze onderzoek naar de effectiviteit van het behandelprotocol ACT your way bij recidverende en chronische depressieve jongeren. Daarnaast zet ze zich inhoudelijk actief in voor de zorg van suicidale jongeren in Utrecht door de ketensamenwerking te verbeteren.

Abstracts
Workshop: ACT your way: een nieuwe interventie voor jongeren en jongvolwassenen op basis van ACT (Acceptance & Commitment Therapie). Werkwijze en onderzoek toegepast bij jongeren met recidiverende depressies.

Iris Janssen
Maastricht University
PhD candidate/Psycholoog
iris.janssen@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Iris Janssen doet promotie-onderzoek naar verschillende aspecten van eetproblematiek zoals schema processen en verbeelding aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast werkt ze als psycholoog bij METggz Zuid binnen het team Stemming-, Angst-, Eetstoornissen-, en Somatoforme Stoornissen. 

Abstracts
Lezing: Ervaren is geloven: Moet imagery rescripting vooraf gegaan worden door cognitief herstructureren?
Lezing: Het “schemamodel” toegepast op Anorexia Nervosa

Ruud Jongedijk
Arq / Centrum 45
psychiater / directeur
r.jongedijk@centrum45.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Ruud Jongedijk is psychiater, psychotherapeut BIG en psychotraumatherapeut NtVP. Hij is behandelinhoudelijk directeur en geneesheer-directeur van Arq/Centrum ’45 (onderdelen: Centrum ’45, Equator Foundation en Psychotrauma Diagnose Centrum PDC).

  Tevens is hij verbonden aan de Arq Psychotrauma Expert Groep en vivo International (Duitsland), een NGO van waaruit Narratieve Exposure Therapie (NET) is ontwikkeld.

  Zijn belangstelling ligt bij de behandeling van (ernstig) getraumatiseerde patiënten en bij het geven van onderwijs, het doen van trainingen en het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot ernstige, langer durende traumatisering.

  Hij heeft meer dan 30 nationale / internationale publicaties geschreven. 

  In 2014 verscheen van zijn hand het eerste Nederlandstalige handboek over NET, “Levensverhalen en psychotrauma. Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk” (Boom Uitgevers, Amsterdam).

  Vanaf 2008 heeft hij NET in Nederland geïmplementeerd en verder ontwikkeld. Hij heeft trainingen opgezet en uitgevoerd en supervisie trajecten ontwikkeld, samen met anderen. Inmiddels is NET als behandelvorm in Nederland toenemend populair, evenals de NET-trainingen. Ook internationaal is veel belangstelling voor onze trainingen en voor de innovaties binnen onze behandelinstelling m.b.t. NET. 

  Zie voor trainingen:

  https://academy.arq.org/ggz-professionals-cursus-2/narratieve-exposure-therapie-net

Abstracts
Workshop: Narratieve Exposure Therapie

Loes Jongerden
UvA Minds

ljongerden@uvaminds.nl

 • Biografie

  Anke Klein is a pedagogical scientist and developmental psychologist with a PhD in Social Sciences (Cum Laude). Her main research interest is the transmission of parental psychopathology to their children, and the treatment of internalizing disorders in children and adults. The strength of her research lies in the combination of theoretically driven but clinically relevant studies and the use of different approaches to study normal and abnormal behavior in children and adults. Furthermore, she is a qualified university teacher (BKO) and has worked as a psychologist in several clinics (NVO and BAPD certificates).

Abstracts
Lezing: Discussie over implicatie van de besproken resultaten voor verbetering van de behandeling gericht op sociale angst bij kinderen