Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hieronder zie je alle aanmeldingen beginnend met de letter: E (7)

Jonna van Eck van der Sluijs
GGz Breburg. Tilburg University
psychiater/senior onderzoeker
j.vaneckvandersluijs@ggzbreburg.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Psychiater en senior onderzoeker bij het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (GGz Breburg).

Abstracts
Lezing: De complexe combinatie van psychische en lichamelijke klachten: stand van zaken en collaborative care als voorbeeld van een behandelmodel

Maarten Eisma
Rijksuniversiteit Groningen
Universitair docent
m.c.eisma@rug.nl

 • Biografie

  Dr. Maarten C Eisma is universitair docent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn voornaamste onderzoeksinteressen zijn repetitief denken (rumineren, piekeren), toenadering- en vermijdingsprocessen na een verlieservaring en de diagnostiek en behandeling van langdurige rouw. Recent heeft hij een NWO Venibeurs ontvangen voor vernieuwend onderzoek naar toenadering en vermijding omtrent het verlies bij mensen die lijden aan langdurige rouw.

Abstracts
Lezing: Gecompliceerde rouw zonder posttraumatische stress is een veelvoorkomend symptoomprofiel in overlevenden van de Sichuan aardbeving
Symposium: Mentale gezondheid en cognitief gedragstherapeutische behandelingen na traumatisch verlies

Hermien Elgersma
Accare / Rijkuniversiteit Groningen
klinisch psycholoog, voorzitter kennislijn voedings-, eetstoornissen en obesitas
h.j.elgersma@accare.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Hermien Elgersma werkt als klinisch psycholoog en onderzoeker bij Accare en bij de RuG. Zij is voorzitter van de kennislijn voedings-, eetstoornissen en obesitas binnen Accare. Ook is zij voorzitter van de sectie eetstoornissen, obesitas van de VGCt.

  Zij is in de afrondende fase van haar promotie-traject over onderliggende mechanismen bij terugkerende depressie. Over dit onderwerp is zij als eerste auteur of co-auteur betrokken bij diverse publicaties.

  Zij behandelt onder meer jongeren (en hun systemen) met eetstoornissen. Over dit onderwerp werkte zij mee aan diverse publicaties en geeft zij workshops. Ook is zij mede-auteur van het blended behandelprogramma voor jongeren met een eetstoornis SMAAKK! en van de module Bekijk jezelf door een roze bril op de website 99gram. Namens de VGCt heeft zij deelgenomen aan de werkgroep van de Zorgstandaard Eetstoornissen.

Abstracts
Workshop: In een hogedrukpan: over de wisselwerking tussen somatiek en psyche en het afwegen van behandelopties bij ernstige anorexia nervosa.
Lezing: Prognostische waarde van aandachtsbias voor terugkeer van depressie.

Manja Engel
Universiteit Utrecht
promovendus
m.m.engel@uu.nl

Abstracts
Lezing: Sense of agency in anorexia nervosa