Najaarscongres 2018

Deelnemers

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Aantal deelnemers: 180

Karolien van den Akker
Universiteit Maastricht / CentERdata
onderzoeker
karolien.vdnakker@uvt.nl

 • Biografie

  Karolien doet onderzoek naar leerprocessen die betrokken zijn bij (overmatig) eetgedrag. Op dit moment is zij aangesteld als onderzoeker bij Stichting CentERdata.

Abstracts
Lezing: Het aanleren en generaliseren van “zin om te eten” in mensen met normaal gewicht en mensen met obesitas

Fredrike Bannink
Bannink
klinisch psycholoog
solutions@fredrikebannink.com
LinkedIn LinkedIn
Twitter @FredrikeBannink

 • Biografie

  Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en jurist. Zij is supervisor van de VGCt en voorzitter van de sectie Oplossingsgerichte CGt van de VGCt en van de SIG Positive CBT van de EABCT.Zij is een internationaal keynote spreker, trainer en auteur van 40 boeken.

Abstracts
Workshop: “Wat neem je mee?” Verbeteren behandelresultaat door geheugenondersteuning
Workshop: Positieve gezondheidszorg

Judith Beck
Beck InstituteTwitter @drjudithbeck

 • Biografie

  Judith S. Beck, Ph.D., is President of Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy in Philadelphia, a non-profit organization that provides a variety of training programs to health and mental health professionals worldwide, and a Clinical Professor at the University of Pennsylvania. She received her doctoral degree from the University of Pennsylvania in 1982. She has authored over 100 chapters and articles and several books, including Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond, which has been translated into over 20 languages, Cognitive Therapy for Challenging Problems, and books for consumers on a CBT approach to weight loss and maintenance. She divides her time among teaching, clinical work, supervision, administration, program development and consultation, and writing.

Abstracts
Keynotelezing: The Therapeutic Relationship in CBT
Clinical Masterclass: Cognitive Conceptualization
Meet the Expert: Judith Beck

David van den Berg
Parnassia
Klinisch Psycholoog, PhD
d.vandenberg@parnassia.nl

Abstracts
Lezing: Interveniëren op stemmen in het dagelijks leven

Elisa Boelens
Universiteit Gent
klinisch psycholoog, doctoraatsbursaal
elisa.boelens@ugent.be

 • Biografie

   

  Elisa Boelens is sinds september 2018  werkzaam als doctoraatsbursaal aan de vakgroep Ontwikkelings, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent waar ze meewerkt aan een onderzoeksproject rond emotieregulatie bij kinderen en jongeren met obesitas. Daarnaast doet ze ook onderzoek naar de invloed van emotieregulatie op informatieverwerkingsprocessen (zoals aandacht en geheugen). Verder is zij als klinisch psychologe verbonden aan het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent.

   

Abstracts
Lezing: De effecten van een emotieregulatieworkshop bij obese kinderen en jongeren na negatieve moodinductie.

Rosa Boeschoten
GGZinGeest / VU medisch centrum
GZ-psycholoog / post-doc onderzoeker
r.boeschoten@ggzingeest.nl

 • Biografie

  Rosa Boeschoten is momenteel als GZ-psycholoog werkzaam bij de afdeling ziekenhuispsychiatrie van het Amsterdam UMC, lokatie VU medisch centrum, waar ze voornamelijk patiënten met een somatische symptoomstoornis en/of conversie behandeld. Tevens verricht ze als post-doc onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van GGZ inGeest wetenschappelijk onderzoek op het gebied van comorbiditeit van somatische- en psychiatrische aandoeningen. In februari 2017 promoveerde ze op het onderwerp depressie bij de chronische ziekte multiple sclerose.

   

   

Abstracts
Lezing: Is de aanwezigheid van de ziekte Multiple Sclerose (MS) van invloed is op de presentatie van depressie?

Hélène Bögels
Reinier van Arkel
Klinisch psycholoog/psychotherapeut
h.bogels@reiniervanarkel.nl

Abstracts
Workshop: Winning without losing….. Self-care for the (schema-)therapist!

Kees Jan van der Boom
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
klinisch psycholoog
cjvanderboom@ziggo.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @KJvanderBoom

 • Biografie

  Van der Boom volgde na zijn studies psychologie, pedagogiek en wijsbegeerte van de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog binnen Altrecht. Hij is nu als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom actief op het gebied van diagnostiek en behandeling en bij onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, publicaties, en management en organisatie van zorg rondom patiënten met ernstige somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in beroepsethiek van psychologen en hierin onder meer actief binnen het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en in klachtencommissies.

Abstracts
Workshop: Multidisciplinaire Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor (zeer) ernstige somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Wies van den Bosch
Scelta Apeldoorn, Dialexis Advies BV
Klinisch psycholoog/psychotherapeut/senior onderzoeker
wiesvdbosch@xs4all.nl

 • Biografie

  mw. dr. L M.C. (Wies) van den Bosch is werkzaam als klinisch psycholoog/senior onderzoeker en boegbeeld DGT bij Scelta, TopGGZ centrum voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek in Apeldoorn. Zij is mededirecteur van Dialexis Advies, een instelling voor consultatie, training en opleiding van professionals die met persoonlijkheidsstoornissen werken. Zij heeft Dialectische Gedragstherapie (DGt) in Nederland geïmplementeerd en is gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van DGT bij verslaafde en niet-verslaafde borderline vrouwen. Zij is betrokken bij meerdere RCT’s, onder andere over klinische DGT en DGT bij autisme, waarbij haar focus ligt op creëren van een goede werkrelatie bij complexe problematiek Zij heeft gepubliceerd op gebied van DGT, persoonlijkheidsstoornissen, suïcidaliteit, verslaving en forensische psychiatrie en geeft trainingen, workshops en lezingen over onder behandeling persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaliteit in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië en Rusland.

Abstracts
Workshop: Persoonlijkheidsstoornissen – een gezonde geest in een gezond lichaam?
Clinical Masterclass: Behandeling van onder- en overregulatie

Caroline Braet
Universiteit Gent
Professor
caroline.braet@ugent.be

 • Biografie

  mw. prof. dr. C. Braet is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie waar ze vakgroepvoorzitter is. Naast onderwijsopdrachten op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie doet zij in het bijzonder onderzoek naar het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie bij kinderen, alsook de assessment en de behandeling ervan. Momenteel leidt zij projecten op het vlak van eetgedrag, obesitas & eetstoornissen, hechting, en depressie bij kinderen. Een centraal nieuwe focus in al deze projecten is de transdiagnostische rol van Emotieregulatie. Ze is consulent bij het Medisch Pediatrisch Centrum in De Haan en zij is coördinator en supervisor bij het Universitair Psychologisch Centrum Kind en Adolescent te Gent. Tevens is zij lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Cure & Care Development.

Abstracts
Symposium: Emotieregulatie als transdiagnostische factor voor het begrijpen van psychische problemen bij kinderen en adolescenten.

Erik ten Broeke
Ten Broeke Psychotherapie en opleidingen
Gedragstherapeut
ebroeke@planet.nl

 • Biografie

  Drs. Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is vrijgevestigd gedragstherapeut te Bathmen. Sinds circa 25 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Vaak samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-trainingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR. Daarnaast publiceerde hij tal van artikelen en hoofdstukken over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen – verscheidene (hand)boeken over (geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie.

Abstracts
Workshop: Zinnig en minder zinnig gebruik van functieanalyse en betekenisanalyse binnen (G)CGt

Nicolette Broekman
Arkin
PioG, cognitief-gedragstherapeut i.o.
nicolette.broekman@arkin.nl

 • Biografie

  Tijdens mijn master klinische klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam liep ik stage (2011-2012) bij Novarum, centrum voor eetstoornissen. Hier ben ik blijven werken op de polikliniek en de kliniek tot oktober 2018. Naast mijn master klinische psychologie heb ik de minor psychomotorische therapie afgerond en ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Ik heb de webtraining cognitive behavioral therapy-enhanced (CBT-E) afgerond en kreeg 2 dagen les van prof. Fairburn. Momenteel ben ik werkzaam als PioG bij Arkin Jeugd&Gezin, onder andere bij het poli team eetstoornissen.

Abstracts
Workshop: Killerbody maar geen bal mee te beleven: zelfwaardering in de CBT-E behandeling van eetstoornissen. of: Waarom je niet in je blote kont voor de spiegel moet gaan staan (tenzij je van plan bent jezelf te gaan toejuichen)

Emile Broeksteeg
HSK Expertisecentrum Conversiestoornissen
GZ-psycholoog / cognitief gedragstherapeut VGCt
e.broeksteeg@hsk.nl

Abstracts
Workshop: Behandeling van functionele bewegingsstoornissen

Nikki Claassen-van Dessel
Amsterdam UMC
Huisarts, PhD
n.vandessel@vumc.nl
LinkedIn LinkedIn

Abstracts
Lezing: Beloop, beloopstypen en prognose van SOLK

Mira Cladder-Micus
Pro Persona
Medior onderzoeker & Masterpsycholoog
m.cladder-micus@propersona.nl

Abstracts
Lezing: Aandachtsprocessen bij patiënten met een chronische depressie

Alexandra Dingemans
GGZ Rivierduinen, Eetstoornissen Ursula
senior onderzoeker
a.dingemans@rivierduinen.nl

 • Biografie

  Tijdens maar vooral na mijn studie psychologie, werd al snel duidelijk dat ik onderzoeker wilde worden. Ik houd mij o.a. bezig met onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij twee studies waarin de (kosten)effectiviteit wordt onderzocht van de E-health-interventie Featback. Daarnaast was ik betrokken bij twee trials waarin de effectiviteit van Cognitive Remediation Therapy (CRT) onderzocht werd.  Dit was in samenwerking met Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Tijdens mijn promotie (2009) en daarna doe ik ook veel onderzoek bij mensen met Binge Eating Disorder (BED). Zo heb ik de effectiviteit van een behandeling voor BED onderzocht en door middel van psychologische experimenten geprobeerd meer inzicht te krijgen in de mechanismen die leiden tot eetbuien. Door onderzoek te doen krijgen we meer inzicht in eetstoornissen en kunnen we behandelingen steeds meer verbeteren en effectiever maken.

Abstracts
Lezing: Obsessief-compulsieve symptomen en executief functioneren in eetstoornissen en autisme spectrum stoornissen

Jonna van Eck van der Sluijs
GGz Breburg. Tilburg University
psychiater/senior onderzoeker
j.vaneckvandersluijs@ggzbreburg.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Psychiater en senior onderzoeker bij het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (GGz Breburg).

Abstracts
Lezing: De complexe combinatie van psychische en lichamelijke klachten: stand van zaken en collaborative care als voorbeeld van een behandelmodel

Maarten Eisma
Rijksuniversiteit Groningen
Universitair docent
m.c.eisma@rug.nl

 • Biografie

  Dr. Maarten C Eisma is universitair docent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn voornaamste onderzoeksinteressen zijn repetitief denken (rumineren, piekeren), toenadering- en vermijdingsprocessen na een verlieservaring en de diagnostiek en behandeling van langdurige rouw. Recent heeft hij een NWO Venibeurs ontvangen voor vernieuwend onderzoek naar toenadering en vermijding omtrent het verlies bij mensen die lijden aan langdurige rouw.

Abstracts
Lezing: Gecompliceerde rouw zonder posttraumatische stress is een veelvoorkomend symptoomprofiel in overlevenden van de Sichuan aardbeving
Symposium: Mentale gezondheid en cognitief gedragstherapeutische behandelingen na traumatisch verlies

Hermien Elgersma
Accare / Rijkuniversiteit Groningen
klinisch psycholoog, voorzitter kennislijn voedings-, eetstoornissen en obesitas
h.j.elgersma@accare.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Hermien Elgersma werkt als klinisch psycholoog en onderzoeker bij Accare en bij de RuG. Zij is voorzitter van de kennislijn voedings-, eetstoornissen en obesitas binnen Accare. Ook is zij voorzitter van de sectie eetstoornissen, obesitas van de VGCt.

  Zij is in de afrondende fase van haar promotie-traject over onderliggende mechanismen bij terugkerende depressie. Over dit onderwerp is zij als eerste auteur of co-auteur betrokken bij diverse publicaties.

  Zij behandelt onder meer jongeren (en hun systemen) met eetstoornissen. Over dit onderwerp werkte zij mee aan diverse publicaties en geeft zij workshops. Ook is zij mede-auteur van het blended behandelprogramma voor jongeren met een eetstoornis SMAAKK! en van de module Bekijk jezelf door een roze bril op de website 99gram. Namens de VGCt heeft zij deelgenomen aan de werkgroep van de Zorgstandaard Eetstoornissen.

Abstracts
Lezing: Prognostische waarde van aandachtsbias voor terugkeer van depressie.
Workshop: In een hogedrukpan: over de wisselwerking tussen somatiek en psyche en het afwegen van behandelopties bij ernstige anorexia nervosa.

Manja Engel
Universiteit Utrecht
promovendus
m.m.engel@uu.nl

Abstracts
Lezing: Sense of agency in anorexia nervosa

Rob Faltin
Doe-Psy Leeuwarden en Amsterdam, GGZ inGeest
Supervisor VGCt®
info@doe-psy.nl

 • Biografie

  Rob Faltin is cognitief gedragstherapeut supervisor VGCt, psychotherapeut en journalist. Hij werkt bij Doe-Psy en GGZ inGeest. Van hem verscheen in 2011 Plankenkoorts (Hogrefe Uitgevers) en in 2017 Laat ze maar denken (Boom Uitgevers). Hij is opgegroeid in Zwitserland en volgde zijn opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, Nyenrode, de Rino Amsterdam, en het Centrum voor Communicatie & Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Eerder was hij altviolist bij het Koninklijk Concertgebouworkest en consultant bij KPMG.

Abstracts
Workshop: Nieuwe inzichten van exposure bij de behandeling van paniekstoornis

Horusta Freije
PsyQ Parnassia Groep
Klinisch Psycholoog
horustafreije@planet.nl

 • Biografie

  Horusta Freije heeft zich, als Klinisch Psycholoog, intensief bezig gehouden met zorgvernieuwing en de implementatie daarvan binnen de SGGZ, vooral op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen.  Zij is voorzitter van de sectie persoonlijkheidsstoornissen van de VGCt.

  Zij heeft mede het VERS Programma in Nederland geïmplementeerd (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) en is momenteel bezig met de implementatie van de Geïntegreerde Richtlijn Behandeling Persoonlijkheidsstoornissen (GRB) binnen PsyQ en de Parnassiagroep.

  Naast haar functies als Specialismeleider Persoonlijkheidsstoornissen PsyQ en staflid PsyQ maakt zij deel uit van de Specialismegroep Persoonlijkheidsstoornissen en werkt zij 2 dagen als behandelaar bij PsyQ Amsterdam in een team persoonlijkheidsstoornissen.

Abstracts
Workshop: Persoonlijkheidsstoornissen – een gezonde geest in een gezond lichaam?

Thomas Fuller
Maastricht University, Clinical Psychological Science
PhD Student
thomas.fuller@maastrichtuniversity.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @fuller_notes

 • Biografie

  I am an Australian clinical health psychologist with interests in tinnitus, internet and mobile interventions, CBT, exposure therapy, research ethics and single case experimental design methodology. I am undertaking a PhD at Maastricht University with Rilana Cima and Prof. Johan Vlaeyen to investigate the assessment, treatment and psychological mechanisms of tinnitus.

Abstracts
Lezing: Deconstructing CBT for tinnitus

Malinda van Geijtenbeek - de Vos van Steenwijk
GGZ Centraal, Centrum voor Psychotherapie, Marina de Wolf-Centrum
GZ-psycholoog i.o.t. Specialist (GIOS)
m.vangeijtenbeek@ggzcentraal.nl

Abstracts
Lezing: Kan een Behavior Approach Test (BAT) bij aanvang van intensieve gespecialiseerde CGT verandering in OCD klachten voorspellen?

Hannie van Genderen
Van Genderen Opleidingen
klinisch psycholoog
info@hannievangenderen.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Hannie van Genderen is klinisch psycholoog en supervisor en opleider schematherapie en cognitieve gedragstherapie. Zij is werkzaam in de Praktijk voor Klinische Psychologie van Genderen en eigenaar van Van Genderen Opleidingen B.V. Zij geeft opleidingen en ontwikkelt curricula voor klinische psychologie, psychotherapie, schematherapie en cognitieve gedragstherapie sinds 1980.  Tussen 1987 en 2017 was zij, als therapeut en coördinator, nauw betrokken bij het onderzoek naar (psycho)therapie bij de Riagg Maastricht en Maastricht University.Zij schreef samen met anderen de boeken “Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen”, een (zelfhulp)boek voor mensen die geïnteresseerd zijn schematherapie, en “Schematherapie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis”. 

  www.schematherapieopleidingen.nl

Abstracts
Workshop: Zachte heelmeesters………Grenzen aan limited reparenting
Workshop: Winning without losing….. Self-care for the (schema-)therapist!
Openbare supervisie: “Het lichaam praat zijn mond voorbij”

Naline Geurtzen
Behavioural Science Institute, Radboud University; Pro Persona
promovenda, medior onderzoeker
n.geurtzen@psych.ru.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Naline Geurtzen is werkzaam als medior onderzoeker (post-doc) bij Pro Persona en als promovenda aan het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit waar ze onderzoek doet en onderwijs verzorgt binnen de opleiding psychologie. Daarnaast was ze werkzaam als psycholoog bij het Radboud Ambulatorium Volwassenen. In haar promotieonderzoek richt ze zich op bijeffecten van professionele behandelingen in de GGZ. In het bijzonder is ze daarbij geïnteresseerd in het thema zorgafhankelijkheid, en probeert ze door middel van onderzoek meer inzicht te krijgen in wat zorgafhankelijkheid precies inhoudt en hoe zorgafhankelijkheid samenhangt met, bijvoorbeeld, de therapeutische relatie, behandelduur, en met de effectiviteit van verschillende behandelingen.

Abstracts
Lezing: De positieve samenhang tussen zorgafhankelijkheid en de therapeutische relatie in een behandelanaloge CGT-studie bij studenten.

Ires Ghielen
VU medisch centrum
Promovendus / GZ-psycholoog i.o.
i.ghielen@vumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  15 jaar geleden werd bij mijn opa de diagnose ziekte van Parkinson gesteld. Ik zag zowel somatische als psychische problemen opduiken, en het leren omgaan met al deze klachten is een enorme uitdaging. Het heeft mijn interesse gewekt en ik probeer er alles aan te doen mensen met deze diagnose te helpen om ondanks de ziekte een waardevol leven te leiden.

Abstracts
Lezing: Body awareness training als behandeling voor wearing-off gerelateerde stress bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Matteo Giletta
Universiteit van Tilburg
Assistant Professor
m.giletta@uvt.nl

 • Biografie

   

  Dr. Matteo Giletta is Assistant Professor at Tilburg University, in the department of Developmental Psychology. In 2012, Giletta received a joint PhD in social sciences and developmental psychology from the Radboud University Nijmegen (the Netherlands) and the University of Turin (Italy), with his dissertation “Adolescent peer influence on depression and non-suicidal self-injury”. After his PhD, he obtained a two-year postdoctoral fellowship at the University of North Carolina at Chapel Hill, in the lab of Prof. Mitch Prinstein, and, since July 2014, he works at Tilburg University. Giletta’s broader research interests pertain to the study of peer relations during adolescence. His work aims at understanding how and when different types of peer experiences contribute to adolescent development. To do so, he utilizes short- and long-term longitudinal designs, in which he applies a variety of methodological and analytic approaches to assess and analyze peer relations both at the dyadic and social network level. In 2015, Giletta was awarded a VENI grant from the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), which aims at examining the effects of peer experiences on adolescent immune system responses (i.e., inflammation). In this line, his most recent work investigates the interplay between peer relations and biological responses to stress, with the goal to identify the biological processes that may help to understand the effects of peer experiences on adolescent mental and physical health. 

   

Abstracts
Lezing: The Power of Peers: Hoe persoonlijke ervaringen met leeftijdsgenoten tot immuunsysteemactivatie kunnen leiden bij adolescenten

Jolande van de Griendt
TicXperts - Psytrec
Cognitief gedragstherapeut
j.vandegriendt@outlook.com

Abstracts
Workshop: Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de gedragstherapie van tics

Aram Hasan
Co-Team
Psychiater
coteam@aramhasan.com
LinkedIn LinkedIn
Twitter @CoTeam

 • Biografie

  Psychiatrist&Trauma-Psychotherapist at Centrum 45. Founder of CoTeam. Founder&Director of Psychiatrists without Borders(PZG). Middle eastern advisor at War trauma foundation (WTF). Board member at NtVP

  www.aramhasan.com

  www.coteam.nl 

   

Abstracts
Lezing: i-Toolbox voor PTSS, depressie en angst bij cliënten uit andere culturen

Eric de Heer
Ggz Breburg
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
e.deheer@ggzbreburg.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  1983                Geboren te Utrecht, Nederland

  2005-2009      Bachelordiploma Psychologie, Universiteit Utrecht

  2009-2010      Masterdiploma Klinische- en Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht

  2010-2012       Onderzoeker bij het Nederlands kennoisinstituutResearcher voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg \ Trimbos-instituut, afdeling Diagnostiek en Behandeling

  2011-2018      Promovendus / science practitioner Tranzo, Tilburg University

  2014-2017       Psycholoog bij GGz Breburg, afdeling Topklinisch Centrum voor Lichaam, Gees ten Gezondheid, Tilburg

  2017-heden     Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij GGz Breburg, afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen

Abstracts
Lezing: De psychopathologische gevolgen van pijnklachten: de ernst, de cognities, de behandeling

Malou van Hintum

Dagvoorzitter en wetenschapsjournalist
mvhintum@xs4all.nl

Abstracts
Debat: Schadelijk of heilzaam? Cgt bij chronische vermoeidheid

Judith Hollands
 • Biografie

  Drs. Guido Sijbers,

  klinisch psycholoog/psychotherapeut, trainer/supervisor/opleider gedragstherapie en schematherapie. Werkzaam in eigen praktijk in Keulen (D) en bij METggz Maastricht. Hij is medeoprichter van de Academie voor Schematherapie.

  Zijn expertise is behandeling persoonlijkheidsstoornissen individueel en in groep.

Abstracts
Lezing: co morbiditeit en cluster c, voorlopige data

Henriëtte van der Horst
Amsterdam UMC
hoofd afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde
he.vanderhorst@vumc.nl

Abstracts
Lezing: Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK)
Symposium: SOLK in de huisartsenpraktijk

Coen Horstman
Eigen praktijk en Vincent van Gogh Weert
klinisch psycholoog
coenhorstman@icloud.com

Abstracts
Workshop: Alleen op de wereld? Jong en dynamisch. Schematherapie in groep bij adolescenten.

Marieke Houniet- de Gier
VU medisch centrum, afdeling Medische Psychologie
GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, promovendus
m.degier@vumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Marieke Houniet is al jaren werkzaam als Gz-psycholoog/ cognitief gedragstherapeut binnen de medische psychologie, en was als therapeut betrokken bij de BEWARE studie (ACT bij Parkinson) en de TREFAMS studie naar de effectiviteit van CGT als behandeling voor MS-gerelateerde vermoeidheid. Sinds 2017 doet ze zelf promotieonderzoek ("e-trefams"-studie) naar het effect van blended-CGT en het effect van boostersessies op de langetermijn resultaten van CGT bij MS-gerelateerde vermoeidheid.

Abstracts
Lezing: Cognitieve gedragstherapie voor Multiple Sclerose-gerelateerde vermoeidheid

Jan Houtveen
Altrecht psychosomatiek, Eikenboom
Onderzoeker
j.houtveen@altrecht.nl

 • Biografie

  Jan Houtveen is als psycholoog/psychofysioloog werkzaam op het gebied van Ecological momentary assessment (EMA), Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en somatoforme stoornis (somatisch symptoomstoornis), stress, therapie-effect onderzoek, en de toepassing van n=1 Dynamische Structural Equation Modelling (DSEM) op deze gebieden.

Abstracts
Lezing: Het effect van zelfcompassietraining op de dynamische relaties tussen stress en zelfcompassie bij patiënten met een somatisch-symptoomstoornis

Jacquelijne J. Schraven
Altrecht
cognitief gedragstherapeut, psychotherapeut, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog
j.schraven@altrecht.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Als psychotherapeut heeft J. Schraven jarenlange ervaring in de behandeling van jongeren met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en complexe emotionele problemen (depressie, angst en trauma). Ze heeft zich met name gespecialiseerd in de behandeling van borderline persoonlijkheidsproblematiek met suicidaliteit en automutilatie. Ook doet ze onderzoek naar de effectiviteit van het behandelprotocol ACT your way bij recidverende en chronische depressieve jongeren. Daarnaast zet ze zich inhoudelijk actief in voor de zorg van suicidale jongeren in Utrecht door de ketensamenwerking te verbeteren.

Abstracts
Workshop: ACT your way: een nieuwe interventie voor jongeren en jongvolwassenen op basis van ACT (Acceptance & Commitment Therapie). Werkwijze en onderzoek toegepast bij jongeren met recidiverende depressies.

Iris Janssen
Maastricht University
PhD candidate/Psycholoog
iris.janssen@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Iris Janssen doet promotie-onderzoek naar verschillende aspecten van eetproblematiek zoals schema processen en verbeelding aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast werkt ze als psycholoog bij METggz Zuid binnen het team Stemming-, Angst-, Eetstoornissen-, en Somatoforme Stoornissen. 

Abstracts
Lezing: Het “schemamodel” toegepast op Anorexia Nervosa
Lezing: Ervaren is geloven: Moet imagery rescripting vooraf gegaan worden door cognitief herstructureren?

Ruud Jongedijk
Arq / Centrum 45
psychiater / directeur
r.jongedijk@centrum45.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Ruud Jongedijk is psychiater, psychotherapeut BIG en psychotraumatherapeut NtVP. Hij is behandelinhoudelijk directeur en geneesheer-directeur van Arq/Centrum ’45 (onderdelen: Centrum ’45, Equator Foundation en Psychotrauma Diagnose Centrum PDC).

  Tevens is hij verbonden aan de Arq Psychotrauma Expert Groep en vivo International (Duitsland), een NGO van waaruit Narratieve Exposure Therapie (NET) is ontwikkeld.

  Zijn belangstelling ligt bij de behandeling van (ernstig) getraumatiseerde patiënten en bij het geven van onderwijs, het doen van trainingen en het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot ernstige, langer durende traumatisering.

  Hij heeft meer dan 30 nationale / internationale publicaties geschreven. 

  In 2014 verscheen van zijn hand het eerste Nederlandstalige handboek over NET, “Levensverhalen en psychotrauma. Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk” (Boom Uitgevers, Amsterdam).

  Vanaf 2008 heeft hij NET in Nederland geïmplementeerd en verder ontwikkeld. Hij heeft trainingen opgezet en uitgevoerd en supervisie trajecten ontwikkeld, samen met anderen. Inmiddels is NET als behandelvorm in Nederland toenemend populair, evenals de NET-trainingen. Ook internationaal is veel belangstelling voor onze trainingen en voor de innovaties binnen onze behandelinstelling m.b.t. NET. 

  Zie voor trainingen:

  https://academy.arq.org/ggz-professionals-cursus-2/narratieve-exposure-therapie-net

Abstracts
Workshop: Narratieve Exposure Therapie

Loes Jongerden
UvA Minds

ljongerden@uvaminds.nl

 • Biografie

  Anke Klein is a pedagogical scientist and developmental psychologist with a PhD in Social Sciences (Cum Laude). Her main research interest is the transmission of parental psychopathology to their children, and the treatment of internalizing disorders in children and adults. The strength of her research lies in the combination of theoretically driven but clinically relevant studies and the use of different approaches to study normal and abnormal behavior in children and adults. Furthermore, she is a qualified university teacher (BKO) and has worked as a psychologist in several clinics (NVO and BAPD certificates).

Abstracts
Lezing: Discussie over implicatie van de besproken resultaten voor verbetering van de behandeling gericht op sociale angst bij kinderen

Arne Kluft
Behavioural Science Institute, Radboud University
Junior onderzoeker
arne.kluftgenanntjans@student.ru.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Afgestudeerd researchmaster student Behavioral Science en master student Gezondheidszorgpsychologie.

  Enthousiast om na het afstuderen in februari 2019 wetenschappelijk klinisch onderzoek te combineren met klinisch werk in de praktijk!

Abstracts
Lezing: Verbaal gedrag van kinderen en therapeuten tijdens alliantiebreuken bij CGT bij kinderen met angstklachten.

Kees Korrelboom
PsyQ Den Haag, Tilburg University
hoogleraar, psycholoog, psychotherapeut
c.w.korrelboom@uvt.nl

 • Biografie

  Kees Korrelboom (1951) studeerde klinische Psychologie (‘persoonlijkheidsleer’) aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde later aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Kees is zowel erelid als lid van verdienste van de VGCt. Hij publiceerde verschillende boeken en vele artikelen en hoofdstukken over cognitieve gedragstherapie en psychotherapie in het algemeen. Als praktiserend clinicus en bijzonder hoogleraar met als leeropdracht translationele en trans-diagnostische psychologische interventies in de GGZ, zet hij zich in om de bestaande kloof tussen de academische klinische psychologie en de behandelpraktijk te helpen overbruggen. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn daarbij casusconceptualisatie; intrusies, zelfwaardering en doelgestuurd behandelen.

  klinisch psycholoog, psychotherapeut en senior onderzoeker bij PsyQ Angststoornissen te Den Haagkees.korrelboom@parnassiagroep.nl;

  Bijzonder hoogleraar vanwege de Parnassia Groep bij het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University te Tilburgc.w.korrelboom@uvt.nl

   

   

   

Abstracts
Lezing: Sociale angststoornis en zelfbeeld

Wiesette Krol
MUMC+
afdelingshoofd / klinisch psycholoog
wiesette.krol@mumc.nl

 • Biografie

  Wiesette Krol is a clinical psychologist, CBT supervisor and Schema Therapist Trainer/Supervisor. 

  From 1997- 2000 she was trained  and supervised by Jeffrey Young. She has also been trained and supervised in Group Schema therapy by Ida Shaw and Joan Farrell.

  In the last 15 years she works with schema therapy, treating personality disorders (cluster B and C), individual and in groups, ambulant and in day treatment. At this moment she works at the academic hospital in Maastricht as manager / clinical psychologist.

Abstracts
Lezing: Achtergronden bij de pilotbehandeling van cluster C individueel en in de groep

Laura Kunst
Tilburg University
Promovendus
l.e.kunst@uvt.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @laura__kunst

 • Biografie

  Laura Kunst, MSc, is promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van cognitieve gedragstherapie en autonomieversterkende therapie voor angststoornissen.

Abstracts
Lezing: Casus: Emma

Mirjam Lammers
Lammers Psychotherapie
Clinical psychologist-psychotherapist, supervisor VGCt
mirzjem@hotmail.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  Mirjam Lammers studeerde klinische psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (1992). In 2000 rondde zij haar postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut af. Sindsdien heeft zij zich verder ontwikkeld tot cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt, groepstherapeut (NVGP) en onderzoeker. Haar ervaring bestrijkt een breed gebied waarbij haar expertise ligt in het werken met mensen met eetstoornissen. Ze werkt als hoofd behandelzaken bij Amarum, expertisecentrum voor eetstoornissen in Zutphen /Nijmegen en heeft daarnaast een eigen praktijk. Lammers zoekt actief de verbinding tussen behandelen en wetenschappelijk onderzoek en is dan ook een echte scientist-practitioner. Haar promotieonderzoek gaat over het verbeteren van de behandeling voor mensen met een eetbuistoornis.

Abstracts
Lezing: Het effect van CGT en DGT op hoog emotioneel eten bij BED

Dorien Leenders
SEIN/ PsyQ
GZ-psycholoog/ cognitief gedragstherapeut VGCt
dorienleenders@gmail.com

 • Biografie

  Tijdens mijn studie Orthopedagogiek ben ik aan het werk geweest als groepsleidster op een crisisopvang voor jongeren. Na de studie het speciaal onderwijs (cluster IV) ingerold voor zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs voor kinderen met internaliserende en externaliserende problematiek. Na mijn GZ-opleiding ben ik gestart bij SEIN en heb me gespecialiseerd in mensen met conversie (psychogene niet-epileptische aanvallen). Voor deze doelgroep ben ik een aantal uren gedetacheerd naar PsyQ. 

Abstracts
Workshop: Conversie, makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.

Lonneke Lenferink
Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht
Postdoctoraal onderzoeker
l.i.m.lenferink@rug.nl

 • Biografie

  Lonneke onderzoekt gevolgen van en hulp na verlies en trauma. In onderzoeksprojecten bij achterblijvers na vermissing, nabestaanden van moord, nabestaanden van de MH17-vliegramp, aardbevingsslachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen brengt zij risicofactoren van psychopathologie in kaart en evalueert zij effecten van psychologische behandelingen.

  https://www.researchgate.net/profile/Lonneke_Lenferink

Abstracts
Lezing: Beloop van rouw-gerelateerde klachten na vliegramp MH17

Juliëtte Liber
Universiteit Utrecht
universitair docent, cognitief gedragstherapeut, orthopedagoog generalist i.o.
j.m.liber@uu.nl

 • Biografie

  Juliette Liber is cognitief gedragstherapeut en Universitair Docent aan de Universiteit Utrecht (afdeling ontwikkelingspsychologie). Daarmee combineert ze het doen van wetenschappelijk onderzoek, lesgeven en werken in de klinische praktijk met veel plezier. Dit heeft o.a. geresulteerd in publicaties over interventies (o.a. VRIENDEN-programma voor angst, Ik kies voor Zelfcontrole voor gedragsproblemen) en over wat maakt dat sommige kinderen meer en andere kinderen minder veranderen in de loop van een behandeling. Haar expertise richt zich op therapeutische processen en het ontwikkelen van verschillende therapiematerialen (bijv. behandelprogramma's, serious game, video's).

Abstracts
Lezing: Sociale vaardigheden, sociale angst en behandeluitkomsten bij kinderen met primair een angststoornis.

Hendriëtte van Loo-Flier
SEIN
Gz- psycholoog/supervisor VGCt
hvanlooflier@planet.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Voordat Hendriëtte van Loo-Flier begon met haar studie psychologie was ze werkzaam in het onderwijs. De eerste jaren als psycholoog heeft ze in de eerste lijn gewerkt. Sinds 2006 is ze werkzaam bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Zwolle. SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Haar werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van (neuro)psychologisch onderzoek en het behandelen van mensen met psychische klachten, gerelateerd aan hun epilepsie. Sociale angst, depressieve klachten en angst voor aanvallen zijn psychische klachten die vaak voorkomen bij epilepsie. Tevens bestaat een belangrijk deel van haar werk uit de psychologische diagnostiek en behandeling van cliënten met Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) welke vallen onder de conversiestoornis. Zo'n 20-25 % van de patënten die voor aanvalsobservatie naar SEIN worden verwezen blijkt (ook) een conversiestoornis te hebben. De psychologische diagnostiek van PNEA vindt, na afronding van de neurologische diagnostiek, plaats vanuit SEIN. Voor de behandeling van deze conversiestoornissen is ze voor een deel van haar tijd gedetacheerd bij PsyQ Zwolle.

  Naast deze werkzaamheden heeft ze als supervisor van de VGCt les gegeven aan de Gz-opleiding en biedt ze via Flier opleidingen en supervisie de (vervolg)cursus Somatiek, Psyche en CGT aan.

Abstracts
Workshop: Conversie, makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.

Matheus Lourenco
Maasticht University, Clinical Psychological Science
PhD Student
matheus.lourenco@maastrichtuniversity.nl

Abstracts
Lezing: Fear in the ears!

Joyce Maas
Tilburg University, GGZ Oost-Brabant
post-doc, senior onderzoeker/basispsycholoog
j.maas@uvt.nl

 • Biografie

  Joyce Maas is post-doctoraal onderzoeker bij Tilburg University en werkt aan een RCT die de (kosten-)effectiviteit van autonomie-versterkende groepsinterventie onderzoekt in vergelijking met groepsgewijze cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is zij senior onderzoeker en basispsycholoog bij Centrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost-Brabant.

Abstracts
Symposium: Moderne strategieën voor de behandeling van complexe angst

Steven Meijer
Ster Opleidingen en Therapie
Klinisch psycholoog & psychotherapeut, opleider/supervisor VGCt
info@steven-meijer.nl

Abstracts
Workshop: Zinnig en minder zinnig gebruik van functieanalyse en betekenisanalyse binnen (G)CGt

Reinhilde Melles
MUMC
Klinisch Psycholoog BiG,Cognitief Gedragstherapeut VGcT; Seksuoloog NVVS
reinhilde.melles@home.nl
LinkedIn LinkedIn

Abstracts
Clinical Masterclass: Kom op CBT-er: En nu ook de seks!!

Juliane Menting
Nivel, Nederlands instituut voor gezondheidszorg, Utrecht; Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, Amsterdam
Post-doc onderzoeker
j.menting@nivel.nl

 • Biografie

  Juliane heeft in 2012 haar master gezondheidspsychologie aan de Universiteit Twente afgerond. Vanaf 2013 tot 2017 voerde zij onder begeleiding van prof. dr. Hans Knoop en prof. dr. Cees Tack haar promotieonderzoek bij het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid uit. Centraal in dit onderzoek stond de ontwikkeling en toetsing van 'Dia-Fit', een blended-care cognitieve gedragstherapie voor patiënten met chronische vermoeidheid en diabetes type 1. Op dit moment werkt Juliane bij het Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Zij is post-doc onderzoeker en coördinator van de Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Abstracts
Lezing: Effecten en verklarende mechanismen van Dia-Fit: een blended-care cognitieve gedragstherapie voor chronische vermoeidheid bij diabetes type 1

Agnes van Minnen
Psychotrauma Expertise Center PSYTREC Bilthoven; Behavioural Science Institute, Radboud University
Hoogleraar, Klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCT, directeur behandelprogramma PSYTREC
vanminnen@psytrec.com

Abstracts
Lezing: De therapeutische relatie bij PTSS: Behandeling door één vaste therapeut?

Barbara Mulder
Slaapmakend
A&O- Psycholoog
barbara@slaapmakend.nl

Abstracts
Workshop: Kordurende behandeling van insomnie

Sandra Mulkens
Maastricht University / SeysCentra
bijzonder hoogleraar / klinisch psycholoog-psychotherapeut
s.mulkens@maastrichtuniversity.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @sandramulkens

 • Biografie

  Prof. dr. Sandra Mulkens, klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor VGCt. Bijzonder hoogleraar Voedings- en eetstoornissen, SeysCentra en Faculteiten Health, Medicine & Life Sciences en Psychologie & Neurowetenschappen, Universiteit Maastricht.

   

Abstracts
Lezing: “Ze zeiden dat ik CGt kreeg voor mijn eetstoornis. Maar…was dat wel het geval?” Een studie naar de ervaring met CGt-technieken onder ex-patiënten met een eetstoornis.
Symposium: Een gezonde geest kweken bij eetstoornissen: via habituatie, disconfirmatie of schema’s? En… bieden we onze patiënten dit wel aan??

Tiffany Naets
UGent
PhD kandidaat
tiffany.naets@ugent.be

 • Biografie

  Tiffany Naets is a PhD student at the faculty of Psychology and Educational sciences; department Developmental, Personality and Social psychology. Her research is on studying the role of executive functioning within childhood obesity. More specific, she examines an inhibition and attention training to enhance the effects of childhood obesity treatment. The TBM WELCOME Project is in cooperation with University of Antwerp, for an RCT in both Zeepreventorium vzw (De Haan), University Hospital of Antwerp (UZA) and Jan Palfijn Hospital in Ghent. She is also a clinical psychologist at a treatment centre for children and adolescents ("Kind en Adolescent").

Abstracts
Lezing: De rol van aandacht en specifieke executieve functies in jeugdobesitas

Marieke ten Napel-Schutz
GGNet Amarum
klinisch psycholoog; promovendus
m.tennapel@ggnet.nl

 • Biografie

  Marieke ten Napel-Schutz studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en rondde haar postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut af in 2008. Sindsdien heeft zij zich verder ontwikkeld tot groepstherapeut, senior schematherapeut, supervisor en onderzoeker. Haar ervaring bestrijkt een breed gebied waarbij haar inhoudelijke expertise ligt in het werken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen. Zij werkte lange tijd in de derde lijn met persoonlijkheidsstoornissen en sinds 9 jaar werkt zij bij Amarum, TOPGGZ expertise centrum voor eetstoornissen, onderdeel van GGNet. Zij is hier programma verantwoordelijke van alle intensieve behandelteams. Marieke schreef een boek over innerlijke kritiek bij eetstoornissen en publiceerde artikelen op het gebied van schema therapie. Haar promotie onderzoek gaat over het behandelen van PTSS tijdens ernstig ondergewicht.

   

  m.tennapel@ggnet.nl

   

Abstracts
Lezing: Behandeling van PTSS bij anorexia nervosa patiënten met ernstig ondergewicht: Een pilot-study met serial randomized single-case design

Saskia Nijman
GGZ Drenthe
Promovenda
s.a.nijman@umcg.nl

 • Biografie

  Saskia Nijman is PhD-onderzoeker bij GGZ Drenthe en het UMCG. Haar onderzoek gaat over hoe sociale cognitie en sociaal functioneren verbeterd kan worden bij mensen met een psychotische aandoening met behulp van Virtual Reality (VR). Dit wordt onderzocht in een onderzoeksproject, 'DiSCoVR' genaamd. In dit onderzoek krijgen 100 mensen met een psychotische aandoening ofwel een VR training voor sociale cognitie (DISCoVR) of een VR-ontspanningstherapie (VRelax). Dit onderzoek loopt momenteel bij vier GGZ-instellingen door heel Nederland. 

Abstracts
Lezing: Een nieuwe Virtual Reality-training voor sociale cognitie (DiSCoVR) voor mensen met een psychotische aandoening: een pilot-studie

Ivan Nyklicek
Tilburg University
Universitair hoofddocent
i.nyklicek@uvt.nl

Abstracts
Lezing: Mindfulness-based behandelingen voor angststoornissen

Patricia van Oppen
GGZ inGeest
Hoogleraar Psychotherapie in de Psychiatrie / GZ-psycholoog
p.vanoppen@ggzingeest.nl

 • Biografie

  Patricia van Oppen is hoogleraar psychotherapie in de psychiatrie, werkzaam bij GGZ inGeest en verbonden aan het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut van het Amsterdam UMC.

   

Abstracts
Symposium: Diagnostiek en behandeling van comorbide psychische klachten bij chronische somatische ziekten

Machteld Ouwens
GGz Breburg, Tilburg University
gezondheidszorg-psycholoog/senior onderzoeker/supervisor VGCt
m.ouwens@ggzbreburg.nl

 • Biografie

  Na de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht heb ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen mijn promotie afgerond en vervolgens heb ik bij GGzBreburg de opleiding tot GZ-psycholoog mogen voltooien. Inmiddels ben ik ook supervisor bij de VGCT en junior schematherapeut. Persoonlijkheidsstoornissen en SOLK hebben mijn speciale interesse.

Abstracts
Lezing: Somatisch symptoomstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Kaya Peerdeman
Universiteit Leiden
postdoctoraal onderzoeker & docent
k.j.peerdeman@fsw.leidenuniv.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @KayaPeerdeman

 • Biografie

  Kaya Peerdeman is onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar hoe placebo-effecten benut kunnen worden met verwachtingsinterventies. In haar huidige onderzoek richt zij zich op het ontrafelen van de psychofysiologische mechanismen van placebo- en nocebo-effecten op pijn en andere lichamelijke klachten. Daarnaast kijkt zij hoe kennis over deze effecten toegepast kan worden in de praktijk om zo behandelingen van klachten te verbeteren.

Abstracts
Lezing: De voordelen en risico’s van niet informeren over pijn
Symposium: Communicatie in de behandeling: Het belang van placebo- en nocebo-effecten & affectieve communicatiestijl

Jenneke van der Plas
GGzE
Klinisch Psycholoog/P-opleider
jw.vander.plas@ggze.nl

Abstracts
Beleidssymposium: Modernisering leertherapie

Rudolf Ponds
MUMC afdeling Medische Psychologie
afdelingshoofd / klinisch neuropsycholoog
r.ponds@maastrichtuniversity.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Ik ben klinisch neuropsycholoog en afdelingshoofd/hoogleraar Medische Psychologie in het Maastricht Universitair Medische Centrum. Daarnaast ben ik werkzaam bij de afdeling Hersenletsel van het revalidatiecentrum Adelante. Samen met Caroline van Heugten geef ik leiding aan het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. In zowel de patiëntenzorg als in het wetenschappelijk onderzoek richt ik mij vooral het behandelen van cognitieve -, emotionele - en gedragsproblemen als gevolg van hersenletsel. Daarnaast kijk ik hoe de zorg voor patiënten met hersenletsel beter kan worden georganiseerd.

Abstracts
Workshop: Hersenletsel & CGT? U kunt dit ook (leren)! - Vanuit een -neuropsychologische- casusconceptualisatie toewerken naar behandelen.

Filip Raes
KU Leuven
hoogleraar
filip.raes@kuleuven.be

Twitter @raziraes

 • Biografie

  Prof. dr. Filip Raes (1977) is hoogleraar psychologie aan de KU Leuven en voert wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve kwetsbaarheidsfactoren bij depressie. Hij richt zich daarbij vooral op de studie van rumineren (of piekeren) en het fenomeen van overalgemene herinneringen (geheugenspecificiteit). Hij combineert daarbinnen zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek. Voorbeelden van dat laatste zijn (a) de ontwikkeling van nieuwe interventies die zich specifiek richten op het remediëren van cognitieve kwetsbaarheidsfactoren en (b) het evalueren van reeds bestaande interventies (bijv. mindfulness) naar hun impact op die cognitieve kwetsbaarheidsfactoren.

  Tevens is hij werkzaam als gedragstherapeut in PraxisP (KU Leuven).

Abstracts
Lezing: Impact van een op mindfulness gebaseerde interventie op het cognitief functioneren en het herstel van veranderingen in de hersenen na chemotherapie bij borstkankerpatiënten: een pilootstudie

Rosi Reubsaet
Vincent van Gogh instituut
klinisch psycholoog
r.reubsaet@me.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Drs. Rosi Reubsaet heeft zich als klinisch psycholoog de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in het werken met mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Ze is mede-oprichter van de Academie voor Schematherapie, waarvoor ze onder andere cursussen verzorgt over schematherapie en fasegericht werken. Verder werkt ze als klinisch psycholoog bij het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen en de Polikliniek voor Volwassenen van Vincent van Gogh, een GGZ-instelling in Midden- en Noord-Limburg. Eerder was ze werkzaam bij Riagg Maastricht en had zij een eigen praktijk als klinisch psycholoog. Ze is supervisor Schematherapie, supervisor Cognitieve Gedragstherapie en trainer/supervisor ISST. Ze is auteur van het boek ‘Schematherapie: Werken met fases in de klinische praktijk’.

Abstracts
Lezing: Uiten van boosheid
Workshop: Persoonlijkheidsstoornissen – een gezonde geest in een gezond lichaam?

Simone de la Rie
Stichting Centrum 45
Klinisch psycholoog
sdelarie@xs4all.nl

Abstracts
Workshop: Narratieve Exposure Therapie

Chaya Rodrigues Pereira
De Bascule
Orthopedagoog en Promovenda
c.rodriguespereira@debascule.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Chaya Rodrigues Pereira is orthopedagoog en promovenda bij de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij doet promotieonderzoek naar de diagnostiek en behandeling van selectief mutisme. Zij is als orthopedagoog werkzaam in het Landelijk Team en binnen de expertisegroep Dwang-, Angst- en Ticstoornissen (TOPGGz erkend). 

Abstracts
Lezing: Een gerandomiseerd gecontroleerd interventieonderzoek naar de effectiviteit van “Praten op school, een kwestie van doen”: een innovatief behandelprotocol voor de behandeling van selectief mutisme op school.

Yanda van Rood
Leids Universitair Medisch Centrum
klinisch psycholoog/psychotherapeut
yrvanrood@lumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Yanda van Rood is klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met SOLK en somatisch symptoom stoornissen. 

Abstracts
Workshop: Diagnostiek en behandelplan bij (SO)LK Het opstellen van een gepersonaliseerd behandelplan op basis van diagnostiek volgens het gevolgenmodel voor patiënten met lichamelijke klachten
Openbare supervisie: Diagnostiek volgens het gevolgenmodel en een daarop gebaseerde behandeling
Lezing: De rol van trauma bij het ontstaan en blijven bestaan van lichamelijke klachten

Els de Rooij
BGGZ
psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCT en gz -psycholoog
eajderooij@gmail.com

Judith Rosmalen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hoogleraar Psychosomatiek
j.g.m.rosmalen@umcg.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @JudithRosmalen

 • Biografie

  Prof. Dr. J. (Judith) G.M. Rosmalen is als hoogleraar werkzaam binnen de afdelingen Psychiatrie en Interne geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij heeft een achtergrond in de medische biologie (Universiteit Utrecht 1995) en in de psychologie (Rijksuniversiteit Leiden 1998), en is gepromoveerd op interacties tussen het endocriene en het immuunsysteem (Erasmus Universiteit Rotterdam 2000). Haar multidisciplinaire onderzoek richt zich wisselwerkingen tussen biomedische en psychosociale aspecten van gezondheidsproblemen. Haar speciale interesse gaat uit naar Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Ze is projectleider van Grip op klachten, een project waarbinnen een innovatieve eHealth toolbox is ontwikkeld gericht op monitoring en behandeling van SOLK (www.gripopklachten.nl).

Abstracts
Lezing: Grip als hulpmiddel voor diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: Eerste ervaringen

Noortje Roussel
Afdeling Seksuologie en Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam UMC, lokatie AMC
Klinisch psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog NVVS
n.a.roussel@amc.uva.nl

 • Biografie

  Noortje Roussel is werkzaam als klinisch psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog NVVS bij het Amsterdam UMC, lokatie AMC, afdeling Seksuologie en Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie. Ze behandelt mensen met zeer complexe psychosomatische en seksuele problematiek en ze is tevens praktijkopleider.

Abstracts
Workshop: Seks! Waarom (en hoe) moet je daar naar vragen (en wat moet je er dan mee?)

Isabel van Schie
Slaapmakend
GZ-psycholoog
isabel@slaapmakend.nl

Abstracts
Workshop: Kordurende behandeling van insomnie

Karlein Schreurs
Universiteit van Twente
VGCt-supervisor en hoogleraar


Abstracts
Debat: Schadelijk of heilzaam? Cgt bij chronische vermoeidheid

Ghislaine Schyns
Maastricht University
Universitair Docent
ghislaine.schyns@maastrichtuniversity.nl

 • Biografie

  Ghislaine Schyns werkt als Universitair Docent bij de vakgroep Clinical Psychological Science aan de Universiteit Maastricht, sectie Eetstoornissen en Obesitas. In februari 2018 promoveerde zij op haar onderzoek naar food cue exposure therapie om drang en overeten af te leren. Belangrijke vragen in haar onderzoek: hoe werkt cue exposure en wat zijn de belangrijkste elementen van effectieve exposure? Ghislaine is daarbij bijzonder geïnteresseerd in de voortgang van onderzoek bij angststoornissen, en probeert daarbij de vertaalslag te maken naar eetstoornissen.

Abstracts
Lezing: Richten op het reduceren van trek óf het schenden van verwachtingen over controleverlies: hoe moet cue exposure therapie worden aangepakt?

Geert Smid
Arq/Centrum 45
psychiater, plaatsvervangend opleider psychiatrie
g.smid@centrum45.nl

 • Biografie

  Dr. Geert Smid is psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor psychotherapie NVP en senior onderzoeker bij Arq / Centrum '45. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. In 2011 promoveerde hij op het proefschrift Deconstructie van uitgestelde posttraumatische stressstoornis. Zijn huidige onderzoek richt zich op stress sensibilisatie bij, cultuursensitieve diagnostiek, preventie en behandeling van PTSS en traumatische rouw.

Abstracts
Lezing: Diagnostiek van traumatische rouw

Jaap Spaans
Altrecht
Klinisch Psycholoog
j.spaans@hccnet.nl

 • Biografie

   

  Drs. J.A. (Jaap) Spaans Klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt,  Topklinisch centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, Zeist. Jaap Spaans publiceerde diverse boeken over uiteenlopende onderwerpen zoals eetstoornissen, de borderlinestoornis, chronische vermoeidheid en onverklaarde pijn. Hij is hoofdredacteur van het onlang verschenen Handboek behandeling van SOLK. Spaans is initiatiefnemer en voorzitter van het landelijke Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK), het Nederlandse samenwerkingsverband van professionals, zorginstellingen en universiteiten gespecialiseerd in SOLK

   

Abstracts
Symposium: Recente ontwikkelingen bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
Lezing: Stand van zaken bij de behandeling van SOLK
Workshop: Multidisciplinaire Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor (zeer) ernstige somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Jan Spijker
Pro Persona
psychiater & bijzonder hoogleraar chronische depressie
j.spijker@propersona.nl

 • Biografie

   

  Jan Spijker is psychiater bij het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona en bijzonder hoogleraar chronische depressie bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

   

  Hij is gepromoveerd in 2002 op het beloop van depressie in de algemene bevolking en betrokken bij de NEMESIS en NESDA-onderzoeken. Hij is lid van de werkgroep die de multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie herziet en voorzitter van de werkgroep die de Zorgstandaard Depressieve Stoornissen. Van 2011 tot 2014 was hij voorzitter van NedKAD,  het Nederlandse kenniscentrum voor Angst en Depressie. Hij is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Depressie Vereniging. Hij was tot januari 2018 hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie en lid van de sectie ‘social psychiatry and epidemiology’ van de EPA (European Psychiatric Association. Hij heeft meegewerkt aan meer dan 100 internationale en nationale publicaties, met name op het gebied van (chronische) depressie.   

   

Abstracts
Lezing: Aandachts Bias Modificatie (ABM) voor ambulante depressieve patiënten met een depressieve stoornis: Voorlopige resultaten ten aanzien van aandachtsbias en depressieve symptomen

Carla Steeman
Abate, expertisecentrum angst en trauma
Cognitief gedragstherapeutisch werker, trainingactrice, docent, EMDR-practitioner, maatschappelijk werker, GGZ-agoog
carla@improworks.nl

Abstracts
Workshop: Nieuwe inzichten van exposure bij de behandeling van paniekstoornis

Bonny van Steensel
Universiteit van Amsterdam
UD / GZ-psycholoog
f.j.a.vansteensel@uva.nl

 • Biografie

  Bonny van Steensel is in 2005 cum laude afgestudeerd (Universiteit van Tilburg, richting kind- en jeugdpsychologie). Van 2006-2008 was Bonny werkzaam als onderzoeksassistent bij het riagg kind- en jeugd in Maastricht. Van 2008-2012 was Bonny als promovendus aangesteld aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2013 cum laude op het onderwerp angststoornissen bij kinderen met en zonder autisme spectrum stoornissen. Van 2012-2017 heeft Bonny een aanstelling bij de Universiteit van Amsterdam gecombineerd met een aanstelling als psycholoog (in opleiding tot GZ-psycholoog) bij UvA minds, een academisch behandelcentrum voor kinderen en hun ouders. Vanaf 2018 combineert Bonny onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden (Universiteit van Amsterdam) met klinische werkzaamheden (zelfstandig GZ-psycholoog regio Waalre).

Abstracts
Lezing: Modulaire CGT voor kinderen met een sociale angststoornis

Inge Stortenbeker
Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus
inge.stortenbeker@radboudumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Inge is promovendus aan de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen (Radboud Universiteit) en Eerstelijnsgeneeskunde (Radboudumc). Haar project richt zich op de rol van taalgebruik in huisartsgesprekken over onverklaarde klachten.

Abstracts
Lezing: Taalgebruik van huisartsen bij consulten over onverklaarde klachten

Lineke Tak
Dimence
psychiater
l.tak@dimence.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @solknl

 • Biografie

  Dr. Lineke Tak is psychiater bij Dimence (Deventer) en werkt daar voor een Specialistisch Centrum voor SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen. Zij is in 2010 gepromoveerd op de relatie tussen stress en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) aan het UMCG Groningen, en heeft voor dit onderzoek o.a. bij het Institute of Psychiatry in Londen gewerkt. Ze is bestuurslid bij het landelijk Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK) en betrokken bij het landelijk onderzoek 'Grip op klachten'.

Abstracts
Lezing: Behandelmogelijkheden voor somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
Workshop: Eerst het lichaam of eerst de geest? Behandeling van SOLK met psychiatrische co-morbiditeit

Marleen Tibben
HSK Groep B.V.
GZ Psycholoog/Manager Expertisecentra Conversiestoornissen en Ticstoornissen
m.tibben@hsk.nl

 • Biografie

  Drs. M.I. Tibben is werkzaam als GZ-Psycholoog en Manager Expertisecentra Conversie, Tics en andere motorische stoornissen bij de HSK Groep. Al ruim twaalf jaar behandelt ze conversiestoornissen. Marleen schreef samen met Kees Hoogduin een aantal hoofdstukken in boeken en artikelen. Daarnaast geeft ze veel lezingen en colleges over conversiestoornissen. Ook zit ze in de Medische Advies Raad van de Dystonievereniging en de sectie Somatiek van de VGCt.

Abstracts
Workshop: Behandeling van functionele bewegingsstoornissen

Lisbeth Utens
Erasmus MC-Sophia / UvA / AMC-de Bascule
Klinisch psycholoog / Hoogleraar
e.utens@erasmusmc.nl

 • Biografie

  Sinds oktober 2016 werkt Utens bij de Bascule en de UvA. Zij is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog. Naast haar aanstelling bij de UvA is zij werkzaam als universitair hoofddocent aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie van het Erasmus-MC Sophia. Zij vervult tevens de functie van researchcoördinator Pediatrische Psychologie in dit kinderziekenhuis. Utens studeerde in 1989 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Brabant (klinische psychologie).

  Utens is buitengewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).

  Daarnaast is zij voorzitter van het landelijk netwerk Pediatrische Psychologie-NL en lid van de psychosociale stuurgroep van de Europese Vereniging van Kindercardiologie. Utens verwierf tal van externe subsidies waarmee zij haar onderzoekslijn bekostigde. Inmiddels hebben onder haar supervisie negen promovendi hun proefschrift op haar onderzoekslijn voltooid.  Utens heeft > 130 internationale artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften op haar naam staan,  (H-indec 30),  onder meer in Journal of Pediatric Psychology, the American Academy of  Child and Adolescent Psychiatry, Journal of Child Psycholology and  Psychiatry en European Heart Journal

  http://www.uva.nl/content/nieuws/hoogleraarsbenoemingen/2017/01/lisbeth-utens-bijzonder-hoogleraar-cognitieve-gedragstherapie.html

Abstracts
Workshop: Ziekte-specifieke cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren met een inflammatoire darmziekte
Symposium: Innovatieve cognitief gedragstherapeutische behandelmodules voor kinderen en tieners met dwang, tics, misofonie en selectief mutisme
Meet the Expert: Lisbeth Utens
Keynotelezing: Corpus non sanum, mens sana? Cognitieve gedragstherapie in het (kinder)ziekenhuis

Marie-Lotte Van Beveren
Universiteit Gent
klinisch psycholoog, promovenda
marielotte.vanbeveren@ugent.be

 • Biografie

  Marie-Lotte Van Beveren is als klinisch psychologe en onderzoeker verbonden aan de UGent. Naast onderwijsopdrachten op het domein van de ontwikkelingspsychopathologie doet ze onderzoek naar de rol van positief temperament en adaptieve emotieregulatie in het ontstaan en de instandhouding van depressieve symptomen bij jonge adolescenten. Ze is tevens klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

Abstracts
Lezing: Hoe voel je je nu? Emotioneel bewustzijn, emotieregulatie en depressieve symptomen bij adolescenten.

Sandra Verbeken
UGent
post doc
sandra.verbeken@ugent.be

 • Biografie

  Sandra Verbeken, Ph.D, works as a Postdoctoral researcher in the Department of Developmental, Personality, and Social Psychology at Ghent University in Belgium. In November 2012 she successfully defended her PhD dissertation entitled “Resisting food temptation: Influence of context, impulsivity and coping” (promoted by Prof. Dr. Caroline Braet and funded by Special Research Funds, Ghent University). Next to her research tasks she is teaching theoretical and practical courses at Psychology-students on the assessment and treatment of obesity and externalizing problems and as a clinical psychologist and CB-therapist she is also a member of Ghent University Child Mental Health Centre.

Abstracts
Workshop: Handelings- en ontwikkelingsgericht werken in de aanpak van eetproblemen bij kinderen (6-12 jaar)
Lezing: Toevoegen van een cognitieve bias modificatie training aan een residentieel behandelprogramma voor obesitas bij kinderen - pilot studies

Cara Verdellen
PsyQ - TicXperts
Klinisch psycholoog
c.verdellen@psyq.nl

 • Biografie

  Cara Verdellen is klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut, sinds 2016 werkzaam bij de Parnassia Groep als manager zorg van PsyQ Nijmegen en ze is lid van de specialismegroep Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. Het grootste deel van haar loopbaan heeft ze bij HSK gewerkt als vestigingsmanager van HSK Den Bosch en tevens als manager van HSK Expertisecentrum Tics. In 2007 is ze gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van gedragstherapie bij het syndroom van Gilles de la Tourette. Ze heeft bijgedragen aan Europese richtlijnen voor de behandeling van het Tourette syndroom en andere ticstoornissen en is (co)auteur van het behandelprotocol 'Tics' (Uitgeverij Boom; in 8 Europese talen beschikbaar) en van diverse artikelen en hoofdstukken in handboeken over dit onderwerp. Met Jolande van de Griendt heeft ze BT-Tics Foundation opgericht (gericht op ontwikkeling en disseminatie van gedragstherapie voor tics; www.bt-tics.com) en TicXperts (voor onderwijs en online behandeling van tics; www.ticxperts.com). Cara is lid van de adviesraad van de Stichting Gilles de la Tourette en van de European Society of the Study of Tourette Syndrome (ESSTS).

Abstracts
Workshop: Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de gedragstherapie van tics

Marieke Verkleij
Amsterdam UMC
GZ-psycholoog/Cognitief gedragstherapeut VGCt/EMDR therapeut/Postdoc
m.verkleij@vumc.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Dr. Marieke Verkleij is werkzaam als GZ-psycholoog/Cognitief gedragstherapeut in academisch ziekenhuis Amsterdam UMC met aandachtsgebied kinderlongziekten. Naast begeleiding en behandeling van kinderen en ouders is zij werkzaam als onderzoeker. Marieke is gepromoveerd op het onderwerp 'psychosociale problematiek bij kinderen met problematisch ernstig astma' en maakt deel uit van de Europese Mental Health Workinggroup voor patiënten met Cystic Fibrosis.  

Abstracts
Lezing: Cognitieve gedragstherapie en EMDR bij problematisch ernstig astma

Bart Verkuil
Universiteit Leiden & Skils
Universitair Docent / psycholoog
bverkuil@fsw.leidenuniv.nl

Abstracts
Lezing: Versneld extinctieleren met behulp van nervus vagus stimulatie?

Leentje Vervoort
UGent
post doc
leentje.vervoort@ugent.be
LinkedIn LinkedIn
Twitter @LeentjeVervoort

 • Biografie

  Leentje Vervoort combineert wetenschappelijk onderzoek aan de UGent en klinisch werk met kinderen en jongeren.

Abstracts
Lezing: De belonende waarde van (on-)gezonde voeding: the Law of Effect bij eetgedrag.
Symposium: CORPUS SANUM MENTE SANA – neuropsychologische processen in (on)gezond gewicht

Arjan Videler
GGz Breburg, Tilburg University
psychotherapeut/gezondheidszorgpsycholoog/senior onderzoeker/hoofd behandelzaken/supervisor VGCt
a.videler@ggzbreburg.nl

 • Biografie

  Dr. A.C. (Arjan) Videler, hoofd behandelzaken, psychotherapeut en senior wetenschappelijk onderzoeker PersonaCura, GGz Breburg, en scientist-practitioner Tranzo, Tilburg University, Tilburg.

  Supervisor Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.

  Dr. Arjan Videler is psychotherapeut, GZ-psycholoog en manager behandelzaken van PersonaCura, hoogspecialistische afdeling voor ouderenpsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen, en van het Topklinisch centrum Lichaam Geest en Gezondheid, beide afdelingen van GGz Breburg te Tilburg. Tevens is hij als senior onderzoeker verbonden aan Tranzo, Tilburg University. Zijn expertise bevindt zich op het gebied van ouderen en dan in het bijzonder diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie, autisme en gecompliceerde rouw.

Abstracts
Lezing: Cognitieve gedragstherapie voor ouderen met somatisch symptoomstoornissen: een exploratieve studie
Symposium: De somatisch-symptoomstoornis: van A(namnese) tot Z(org).
Symposium: Soma en psyche van jong tot oud: Innovaties in de behandeling van somatisch symptoomstoornissen

Leonie Visser
Amsterdam Universitair Medische Centra
Senior onderzoeker
n.c.visser@amc.uva.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  www.linkedin.com/in/leonie-n-c-visser

  Leonie Visser was born on 12 October 1985 in Culemborg, the Netherlands. In 2009, she obtained a bachelor’s degree in Clinical and Health Psychology at the University of Utrecht. In 2012, she completed the master Medical Psychology at Tilburg University (cum laude / with honor). In January 2013 she started her PhD project at the Department of Medical Psychology of the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam. This project was funded by the Dutch Cancer Society (KWF Kankerbestrijding). Prof. dr. Ellen Smets, Prof. dr. Hanneke de Haes and Dr. Marieke Tollenaar supervised Leonie during this project, in which she (experimentally) investigated the impact of oncologists’ communication on recall of medical information by patients and their emotional stress. 

  Besides her research work, Leonie has been involved in patient care as a psychologist. Under supervision of clinical psychologist Lyonne Zonneveld, she worked part time at the Department of Anesthesiology of the AMC and was involved in the care for patients with chronic pain until January 2017. During her PhD trajectory, she has also been teaching communication skills to medical students and supervising master theses and research internships of psychology students. In 2017, she acquired her Basic Teaching Qualification (BKO).

  Since May 2017, Leonie has been working as a post-doctoral researcher at the Department of Medical Psychology at the AMC, and the VUmc Alzheimer Center of the VUMC, on a research project titled Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice (ABIDE).

  The focus of her work continuous to be on doctor-patient communication during the clinical encounter.

   

Abstracts
Lezing: De waarde van arts communicatie gericht op het affect van patiënten, voor de mate van informatieherinnering, emoties en stress van patiënten

Ingeborg Visser
Ziekenhuizen Westfriesland-Waterland
gz-psycholoog i.o. tot specialist
ingeborgvisser@hotmail.com
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Ingeborg Visser werkt als gz-psycholoog (en vanaf januari 2019 als klinisch psycholoog/psychotherapeut) op de afdeling Medische Psychologie (K&J) van ziekenhuizen Westfriesland-Waterland in Hoorn. Zij is cognitief gedragstherapeut VGCT (supervisor). Ingeborg heeft 16 jaar in de GGZ gewerkt bij het academisch centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie 'de Bascule' als therapeut bij het Dwang Angst en Tics-centrum en als expertisegroepcoordinator binnen het Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren met SOLK en comorbide stoornissen zowel op de polikliniek als in de kliniek. In 2014, 2015 en 2018 heeft zij als therapeut meegewerkt aan het televisieprogramma Levenslang met Dwang waarin jong volwassenen een intensieve therapie kregen voor hun dwangklachten in het buitenland.

Abstracts
Openbare supervisie: Cognitief gedragstherapeutische behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij kinderen en jongeren vanuit het biopsychosociale model.

Liesbeth van Vliet
NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
Young Investigator Grantee KWF
l.vanvliet@olvg.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @https://twitter.com/liesbeth_vvliet

 • Biografie

  Liesbeth werkt als KWF  Young Investigator Grantee bij het Nivel. Ze is een communicatie / palliatieve zorg / placebo&nocebo effect onderzoeker.

  Haar onderzoekservaring beslaat communicatie in palliatieve (kanker)zorg; de rol van communicatie in het ontstaan van placebo- en nocebo-effecten; het patient-perspectief op communicatie; gedeelde besluitvorming in palliative zorg; pediatrische palliatieve kanker zorg; vroege palliatieve zorg in neurologische condities; patient-reported outcome meausures en complexiteit in palliatieve zorg. Naast haar positie binnen het NIVEL is ze als Visiting Researcher verbonden aan de Universiteit van Leiden (sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie) en aan het Cicely Saunders Institute, King’s College London. Ze werkt ook als Research Fellow bij het OLVG Ziekenhuis,  Amsterdam.

Abstracts
Lezing: Placebo-effecten van communicatie op postoperatieve pijn tijdens dagopname in het ziekenhuis

Brenda Volkaert
Universiteit Gent
klinisch psycholoog, promovenda
brenda.volkaert@ugent.be
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

   

  Brenda Volkaert is als klinisch psycholoog en onderzoeker verbonden aan de UGent. Ze doet onderzoek naar de rol van emotieregulatie in het behouden en/of verbeteren van het emotioneel welzijn van kinderen en adolescenten.  Daarnaast is ze werkzaam als klinisch psycholoog bij het Universitair Psycholoog Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

   

Abstracts
Lezing: Boost Camp: een universeel transdiagnostisch preventie programma voor jonge adolescenten

Marjon Voskamp
GGNet Amarum
psychomotore therapeut; onderzoeker
marjon.voskamp@ggnet.nl

Abstracts
Lezing: PMT bij lichaamsbeleving

Janna Vrijsen
Radboudumc & Pro Persona
Senior Onderzoeker
janna.vrijsen@radboudumc.nl

 • Biografie

  Dr. Janna Vrijsen is gedragswetenschapper en werkt als Senior Onderzoeker bij het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona en op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc, en zij is geaffilieerd aan het Donders Institute en het Behavioural Science Institute. Haar expertise ligt op het gebied van (de verandering van) cognitieve processen in depressie. Onderzoeksgebieden: cognitieve processen in depressie, omgevingsfactoren, verandering van cognitieve biases (cognitive bias modification), geheugen, beweging/fysieke activiteit, E-health.

Abstracts
Lezing: Welke Cognitive Bias Modification training werkt het beste bij depressie? Een vergelijking tussen een attention en een approach-avoidance positivity training.
Symposium: Aandacht voor depressie: aandachtsbias als mogelijke marker in de behandeling van depressie.

Lars de Vroege
GGz Breburg
Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog/neuropsycholoog
l.devroege@ggzbreburg.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Momenteel ben ik bezig met de opleiding tot GZ-psycholoog bij een FACT-team. Hiervoor heb ik gewerkt bij het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid waar ik als neuropsycholoog en promovendus heb gewerkt. 18 april ben ik gepromoveerd op een proefschrift waarin ik klinische aspecten van patiënten met somatisch-symptoomstoornis beschrijf welke mogelijk van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Abstracts
Lezing: Alexithymie, Type D persoonlijkheid en cognitieve problematiek bij somatisch-symptoomstoornis. Mogelijkheden voor de behandeling! Alexithymie, Type D persoonlijkheid en cognitieve problematiek bij somatisch-symptoomstoornis. Mogelijkheden voor de behandeling!

Laura Wante
Universiteit Gent
klinisch psycholoog, doctor in de psychologie
laura.wante@ugent.be

 • Biografie

  Laura Wante is momenteel werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. In 2017 finaliseerde ze haar doctoraat over de onderliggende cognitieve en emotionele mechanismen van depressie bij adolescenten. Momenteel werkt ze mee aan een onderzoeksproject rond de preventie van mentale problemen bij jonge adolescenten en doet ze ook onderzoek naar de invloed van een vernieuwende cognitieve controle- en emotieregulatievaardigheden training op adolescenten die opgenomen zijn voor een depressie. Naast haar onderzoeksgerelateerde activiteiten, is zij als klinisch psychologe verbonden aan het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent.

Abstracts
Lezing: Het effect van emotieregulatie strategieën op positief en negatief affect bij jonge adolescenten

Elke Wezenberg
GGNet
GZ-psycholoog en senior researcher at Amarum, specialist centre for eating disorders (TOP GGZ)
ewezenberg@gmail.com
LinkedIn LinkedIn

Abstracts
Lezing: Hangt verminderde fysiologische gevoeligheid samen met gebrekkige emotiegewaarwording bij patiënten met Anorexia Nervosa?

Carola de Wit
De Bascule, Amsterdam
Klinisch psycholoog,VGCT therapeut en supervisor
c.dewit@debascule.com

 • Biografie

  Carola de Wit is klinisch psycholoog bij de Bascule, Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Als sinds lange tijd is zij hier werkzaam met veel plezier en gedrevenheid. In het begin van haar carrière bij de (algemene) polikliniek, vervolgens bij de polikliniek van de afdeling Emotionele stoornissen, alwaar betrokken bij het ontwikkelen van het Expertise centrum Dwang, Angst en Tics (TOP GGZ). Sinds januari 2018 is zij tevens werkzaam bij het landelijke team van de Bascule. Haar werkzaamheden binnen de Bascule bestaan uit het diagnosticeren en cognitief gedragtherapeutisch behandelen van kinderen en jongeren tot 23 jaar met complexe psychiatrische problematiek, voornamelijk op het gebied van dwang-, angst- en ticstoornissen. De laatste jaren houdt zij zich tevens bezig met het opzetten en ontwikkelen van diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met misofonie. Ook behoort het geven van supervisie en werkbegeleiding aan verscheidene opleidelingen tot haar takenpakket. Tevens biedt zij consultatie aan collega's buiten de Basscule op het gebied van misofonie.

Abstracts
Lezing: Toepassing van een nieuwe cognitieve gedragstherapeutische behandelmodule voor kinderen en jongeren met misofonie

Sanne de Wit
Universiteit van AmsterdamUrsula Witteveen
Karakter & Scelta
cognitief gedragstherapeutisch werker
u.witteveen@gmail.com

 • Biografie

  Sinds 2003 werkend met mensen met persoonlijkheidsproblematiek in klinische, deeltijd- en ambulante settings met volwassenen en jeugd. Gecertificeerd DGT-trainer.

Abstracts
Workshop: Persoonlijkheidsstoornissen – een gezonde geest in een gezond lichaam?

Lidewij Wolters
De Bascule/AMC; Norwegian University of Science and Technology
Gz-psycholoog, post-doc onderzoeker
l.h.wolters@amc.uva.nl

 • Biografie

  Lidewij Wolters werkt als gz-psycholoog bij de Bascule waar zij zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kinderen en jongeren met een dwangstoornis. Zij is tevens coördinator van de Expertisegroep voor Dwang Angst en Tics (DAT) van de Bascule (TopGGZ erkend). Samen met Else de Haan schrijf zij het cognitief gedragstherapeutisch behandelprotocol ‘Bedwing je Dwang’ voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis. Naast haar klinische werk werkt zij als post-doc onderzoeker voor the Norwegian University of Science and Technology (NTNU; Trondheim, Norwegen). Haar onderzoek richt zich net als haar klinische werk op het verbeteren van de behandeling voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis. Zij publiceerde verschillende artikelen en hoofdstukken in handboeken over dit onderwerp.

Abstracts
Lezing: CGT-plus voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis

Marije van Yperen
Jellinek
psychotherapeut, supervisor VGCT
marije.van.yperen@jellinek.nl
LinkedIn LinkedIn

 • Biografie

  Marije van Yperen is ruim 20 jaar werkzaam als psychotherapeut in de specialistische GGZ. De afgelopen 18 jaar was zij teamleider van de klinische opname afdeling van Novarum, gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen en obesitas te Amsterdam. Zij zat de afgelopen jaren in het bestuur van de sectie Eetstoornissen en Obesitas van de VGCt. Inmiddels is zij werkzaam bij de Jellinek waar zij poliklinische behandelingen van verslavingen, PTSS behandelingen geeft en met Acceptance and Commitment Therapy werkt. Zij is supervisor,  leertherapeut en docent voor VGCt en NVP. Zij werkt tevens als mindfulness- en compassietrainer bij Zie Zee.

Abstracts
Workshop: Killerbody maar geen bal mee te beleven: zelfwaardering in de CBT-E behandeling van eetstoornissen. of: Waarom je niet in je blote kont voor de spiegel moet gaan staan (tenzij je van plan bent jezelf te gaan toejuichen)

Lyonne Zonneveld
AMC
Klinisch psycholoog
l.zonneveld@amc.uva.nl
LinkedIn LinkedIn
Twitter @-

 • Biografie

  Lyonne Zonneveld is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR Europe Practitioner. Ze is gepromoveerd bij de afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie van het Erasmus MC op het proefschrift 'Unexplained Physical Symptoms: patients' quality of life improved by cognitive-behavioral group treatment tailored to their perspective'. Sinds september 2011 is ze werkzaam bij de afdeling Medische Psychologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Vanuit deze afdeling doet ze patiëntenzorg op de polikliniek Pijngeneeskunde van het AMC. 

Abstracts
Workshop: ‘Shared Decision Making: it takes two to tango‘