VGCt Najaarscongres 2019
Praktische info > Accreditaties

Accreditaties

Voor het najaarscongres 2019 is accreditatie verleend door:

VGCt: precongresworkshops - 5 punten (NB voor de precongresworkshop voor supervisoren is accreditatie verleend voor didactische punten), donderdag - 6 punten, vrijdag - 6 punten.
FGzPt: precongresworkshops - 7 punten, donderdag - 8 punten, vrijdag - 9 punten.
VEN: precongresworkshop Jackie June ter Heide en Trudy Mooren - algemene scholing (breed) 5 punten, donderdag - algemene scholing (breed) 2 punten, vakinhoudelijke scholing (smal) 3 punten, vrijdag - algemene scholing (smal) 1 punt, vakinhoudelijke scholing (smal) 3 punten.
NVvP: precongresworkshops -5 punten, donderdag - 6 punten, vrijdag - 6 punten
Verpleegkundig Specialisten Register: precongresworkshops -5 punten, donderdag - 6 punten, vrijdag - 6 punten
NIP: K&J/NVO: OG: donderdag - 6 punten herregistratie, 2,5 punt opleiding-behandeling en 0,5 punt opleiding-diagnostiek, vrijdag - 6 punten herregistratie, 2,5 punt opleiding-behandeling en 0,5 punt opleiding-diagnostiek
NIP: eerstelijnspsychologie: precongresworkshops - 6,5 punten, donderdag - 6,5 punten, vrijdag - 6,5 punten

PE-punten worden binnen drie weken na afloop van het congres automatisch bijgeschreven in je dossier.

VGCt najaarscongres
27, 28 en 29 november 2019

NH Koningshof
Locht 117, Veldhoven

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing