Accreditaties

Voor het najaarscongres 2023 is accreditatie verleend door:

  • VGCtsupervisorenprecongresworkshop - 5 punten nascholing op het gebied van didactiek, overige precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten en vrijdag - 7 punten.
  • VEN - precongresworkshops - 3 punten algemene scholing (breed), donderdag - 3 punten algemene scholing (breed) en vrijdag - 3 punten algemene scholing (breed).
  • FGzPt - precongresworkshops - 6 punten, donderdag - 7 punten en vrijdag - 6 punten.
  • NVvP - precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten en vrijdag - 6 punten.
  • NVP - precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten en vrijdag - 7 punten.
  • Verpleegkundig Specialisten Register - precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten en vrijdag - 7 punten.
  • LV POH-GGZ - precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten en vrijdag - 7 punten.
  • V&VN - precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten en vrijdag - 7 punten.
  • NIP: K&J/NVO: OG - precongresworkshops - 9 punten, donderdag - 9 punten en vrijdag - 9 punten
  • NIP: eerstelijnspsychologie - precongresworkshops - 5,5 punten, donderdag - 7 punten en vrijdag - 7,5 punten.
  • Registerplein - precongresworkshops - 5 punten voor GGZ Agogen, Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen en Sociaal Werkers, donderdag - 6 punten voor GGZ Agogen, Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen en Sociaal Werkers en vrijdag - 6,5 punten voor GGZ Agogen, Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen en Sociaal Werkers.

  De accreditatieaanvraag is nog in behandeling bij:

  PE-punten worden binnen drie weken na afoop van het congres automatisch bijgeschreven in je dossier

  VGCt najaarscongres
  1, 2 en 3 november 2023

  congres@vgct.nl
  030 254 30 54

  De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing