Najaarscongres 2021
Praktische info > Accreditaties

Accreditaties

Voor het najaarscongres 2021 is accreditatie verleend door:

VGCt: precongresworkshops - 5 punten (NB voor de precongresworkshop voor supervisoren is accreditatie verleend voor didactische punten), donderdag - 7 punten, vrijdag - 6 punten nascholing.
FGzPt: precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 7 punten, vrijdag - 7 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog.
Verpleegkundig Specialisten Register: precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten, vrijdag - 6 punten scholing verpleegkundig specialisten.

Accreditatie is nog in behandeling bij:

VEN
VSt
NVvP

NIP: K&J/NVO: OG
NIP: eerstelijnspsychologie

PE-punten worden binnen drie weken na afoop van het congres automatisch bijgeschreven in je dossier

VGCt najaarscongres
3, 4 en 5 november 2021

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing