Najaarscongres 2021
Praktische info > Accreditaties

Accreditaties

Voor het najaarscongres 2021 is accreditatie verleend door:

VGCt: precongresworkshops - 5 punten (NB voor de precongresworkshop voor supervisoren is accreditatie verleend voor didactische punten), donderdag - 7 punten, vrijdag - 6 punten nascholing.
FGzPt: precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 7 punten, vrijdag - 7 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog.
VEN: donderdag - 4 punten, vrijdag - 5 punten algemene scholing (breed).
NVvP: precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten, vrijdag - 6 punten nascholing psyciatrie.
NIP: eerstelijnspsychologie: precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 7 punten, vrijdag - 6 punten ELP herregistratie.
Verpleegkundig Specialisten Register: precongresworkshops - 5 punten, donderdag - 6 punten, vrijdag - 6 punten scholing verpleegkundig specialisten.
NIP: K&J/NVO: OG: vrijdag - 6 punten K&J/OG herregistratie, 3 punten K&J/OG opleiding-behandeling.

Accreditatie is nog in behandeling bij:

VSt
NIP: K&J/NVO: OG: donderdag nog in behandeling

PE-punten worden binnen drie weken na afoop van het congres automatisch bijgeschreven in je dossier

VGCt najaarscongres
3, 4 en 5 november 2021

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing