VGCt Najaarscongres 2019
 

 

Thema

De wereld beweegt, en niet zo’n beetje! Binnen ons werkveld zien we dit duidelijk terug. Er vinden drastische veranderingen plaats in de organisatie van de (jeugd)zorg, en ook onze manier van denken over ziekte, gezondheid en behandelen verandert. Verder maken technologische ontwikkelingen mogelijk dat interventies op andere manieren geselecteerd en aangeboden worden. En binnen de behandeling komt er steeds meer aandacht voor transities in levensfases, zoals de overgang naar volwassenheid en de menopauze, (bijbehorende) lichamelijke veranderingen, lichamelijke transitie als gevolg van ziekte en transitie wat betreft sekse. Zelfs onze eigen vereniging is in transitie.

Kenmerkend aan transities is dat ze tijd nodig hebben: work in progress dus! Dat is echter geen reden om niet alvast eens goed te kijken naar de gevolgen van transities voor onze dagelijkse klinische praktijk. Hoe kunnen we ze deze ontwikkelingen het beste integreren in ons therapeutisch handelen? Met welke moeilijkheden en uitdagingen krijgen we dan te maken? Maar bovenal: welke kansen en mogelijkheden bieden ze ons? Deze vragen staan centraal tijdens het najaarscongres van 2019.

Dien je abstract in
(sluitingsdatum 1 mei 2019)

In symposia en lezingen kun je de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek presenteren, waarbij je aandacht besteedt aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. In actieve, praktijkgerichte workshops kun je een werkwijze demonstreren en oefenen met de doorgaans deskundige en gevorderde deelnemers. 

De Commissie Najaarscongres VGCt is op zoek naar bijdragen die aansluiten bij het thema.

Bijdragen kunnen gaan over:

  1. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie in relatie tot transitiepsychiatrie
  2. Wetenschappelijk onderzoek en workshops gericht op (organisatorische) transities in de (jeugd)zorg
  3. Wetenschappelijk onderzoek en workshops op het gebied van transseksualiteit, lichamelijke verandering, en transities in levensfases
  4. Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leerpsychologie, cognitieve psychologie en personalized medicine
  5. Actieve workshops die de bevindingen van dergelijk onderzoek incorporeren in klassieke cognitief-gedragstherapeutische procedures
  6. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen van bestaande kennis en klassieke procedures op nieuwe klachten of in specifieke doelgroepen.

Bijdragen die niet direct aansluiten op het congresthema zijn uiteraard ook van harte welkom. 

LINK NAAR HET ABSTRACTFORMULIER

 

 

VGCt najaarscongres
27, 28 en 29 november 2019

congres@vgct.nl

NH Koningshof
Locht 117, Veldhoven

 

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing.